Basf A1 12 09 23 Basf 2023 09 08 m1
Agropolitika
Mažinamos atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją rizikos

Vilnius. Žemės ūkio ministerijos socialiniai partneriai ir įvairios žemės ūkio asociacijos ne vienus metus teikė ministerijai skundus dėl smulkiųjų žemės ūkio produkcijos pirkėjų, neįpareigotų teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms (TVMI) teikti informaciją apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją.

Tokia praktika, kaip ne kartą pabrėžė socialiniai partneriai savo skunduose, priveda prie atvejų, kai pažeidžiami teisėti žemės ūkio produkcijos pardavėjų lūkesčiai - jie iš smulkiųjų žemės ūkio produkcijos pirkėjų negauna jiems priklausančių pinigų už patiektą produkciją sutartyse numatytais terminais ir todėl negali laiku įvykdyti savo įsipareigojimų valstybės biudžetui, darbuotojams ar tiekėjams. Neretai pasitaiko atvejų, kai dėl vėluojančių žemės ūkio produkcijos pirkėjų atsiskaitymų šios produkcijos pardavėjai rizikuoja net bankrutuoti.

ŽŪM, siekdama pagerinti situaciją bei sumažinti riziką, kylančią žemės ūkio produkcijos pardavėjams dėl vėluojančių atsiskaitymų, parengė Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo projektą (toliau - Įstatymo projektas), kuriam šiandien posėdyje pritarė LR Vyriausybė.

Kas keisis?

Diskusijose su socialiniais partneriais buvo prieita vieningos nuomonės, kad būtina ženkliai padidinti smulkiųjų žemės ūkio produkcijos pirkėjų (prekybos įmonių, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir kitų ūkio bei viešųjų subjektų), kurie, kaip ir stambieji žemės ūkio produkcijos pirkėjai, privalėtų teikti TVMI informaciją apie pradelsto termino skolas, skaičių.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, TVMI informaciją kas mėnesį privalės teikti žemės ūkio produkcijos, kuriai Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus, pirkėjai (prekybos įmonės), kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus sudarys 1,5 mln. eurų ir daugiau. Iki šiol tokią prievolę turėjo tik tos prekybos įmonės, kurių pajamos per minėtą laikotarpį siekia 2,9 mln. eurų ir daugiau.

Taip pat tai daryti privalės ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti bei kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 mln. eurų ir daugiau. Iki šiol tokią prievolę turėjo tik tie žemės ūkio produkcijos pirkėjai-perdirbėjai, kurių pajamos per minėtą ataskaitinį laikotarpį siekia 0,87 mln. eurų ir daugiau.

Atsiskaitymo kontrolės nauda - akivaizdi


Priimtas įstatymo projektas turės teigiamą poveikį žemės ūkio ir maisto pramonės sritims, nes bus sudaryta galimybė dar labiau sumažinti pradelsto termino skolų už pirktą žemės ūkio produkciją apimtis. Tokiu būdu bus sukurtos palankesnės sąlygos žemės ūkio produkcijos pardavėjams tolygiau formuoti savo piniginius srautus, laiku atsiskaityti su valstybės biudžetu, dirbančiaisiais ir tiekėjais.

Prievolė žemės ūkio produkcijos pirkėjams nustatyta tvarka teikti TVMI informaciją apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nutarimu nustato atsiskaitymo terminus, buvo įvesta dar 2009 m. Įvesta atsiskaitymo būklės kontrolė gerokai sumažino pradelsto termino įsiskolinimų sumas šios produkcijos pardavėjams. Štai, pavyzdžiui, 2017 m. gruodžio 1 d. jos sudarė 4,3 mln. eurų, o 2010 m. birželio 1 d. duomenimis buvo sudariusios net 23,4 mln. eurų.

VMI duomenimis, žemės ūkio produkcijos pirkėjų-prekybos įmonių, kurių pajamos 2016 m. sudarė 2,9 mln. eurų ir daugiau, buvo 341. Prekybos įmonių, kurių pajamos sudarė nuo 1,5 iki 2,9 mln. eurų - 198. VMI taip pat informavo ŽŪM, kad žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių, kitų ūkio ir viešųjų subjektų, kurių pajamos 2016 m. sudarė 0,87 mln. eurų ir daugiau, buvo 462, o tų, kurių pajamos sudarė nuo 0,3 iki 0,87 mln. eurų - 498.

Priėmus Įstatymo projektą, žemės ūkio produkcijos pirkėjų, kuriems gali atsirasti prievolė teikti TVMI informaciją (pagal pranešimo formą FR1070) apie susidariusias pradelsto termino skolas, gali susidaryti apie 3-5 proc. nuo bendro potencialių šios produkcijos pirkėjų skaičiaus. Pažymėtina, kad įpareigojimas nustatyta tvarka teikti informaciją TVMI paliestų ne visus žemės ūkio produkcijos pirkėjus, o tik tuos, pas kuriuos susidarys pradelsto termino skolos už pirktą žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus.

Jeigu Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymo projektą spės apsvarstyti ir priimti dar šioje pavasario sesijoje, tai Įstatymo pakeitimai turėtų įsigalioti šių metų lapkričio 1 dieną.

ŽŪM inf.

  Gudinas - 23 06 14
  Bayer 2023 08 21

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate saugomų teritorijų žemėlapius?
  Visos apklausos