Masalas ekologiškai ūkininkaujantiems
2013-08-13

Vilnius. Ekologinių ūkių savininkai ne pirmi metai burnoja prieš valdžią. Neteisingai paskaičiuota 2007-2014 m. parama ir per griežti reikalavimai baigia sužlugdyti ekologinius ūkius, o iškirtinės kokybės produktai nukonkuravo ekologiškus. Po 2013 m. ekologiniams ūkiams piešiama viltingesnė ateitis.

Pareiškėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ nereikės laikytis „žalinimo“ elementų, siekiant gauti 100 proc. tiesioginių išmokų.

„Ši nuostata bus taikoma tik tiems laukams, kurie bus deklaruojami pagal minėtą priemonę. Jei žemdirbys turi 10 ha ekologinio ūkio ir 100 ha chemizuoto, pastarajame plote reikės laikytis „žalinimo“ elementų“, – sako Žemės ūkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Bagdevičiūtė.

Svarstoma galimybė po 2013 m. remti diferencijuojant paramos dydį priklausomai nuo ekologinio ūkio krypties bei produkcijos gamybos pobūdžio. Mišrūs ūkiai, sertifikuojantys augalininkystės produkciją ir laikantys sertifikuotus gyvulius, galėtų būti skatinamai intensyviausiai. Tokio tipo ūkiai sudaro uždarąjį gamybos ciklą, kuris ekologiniame ūkininkavime yra būtinas. Be to, šie ūkiai sukuria didesnę pridėtinę vertę ploto vienetui negu vienos gamybinės krypties ūkiai.

Didesnės paramos po 2013 m. galėtų tikėtis ekologinės sėklininkystės ūkiai ir 100 proc. ekologinės gamybos ūkiai.

Daržininkystės ir sodininkystės ekologiniai ūkiai būtų antrojo prioriteto. Plėtoti ekologinę daržininkystę ir augalininkystę Lietuvoje yra tinkamos sąlygos, tačiau šios srities gaminamos produkcijos kiekiai yra maži.

Mažiausias paramos intensyvumas galėtų būti skiriamas specializuotiems augalininkystės ūkiams.

Siekiant ūkininkams palengvinti apskaitos natą, planuojama, kad nuo 2014 m. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas bus pildomas ir elektroniniu būdu. Ketinama tikslinti teisės aktus, kad sertifikavimo įstaiga pati susirinktų informaciją, prieinamą valstybės institucijų duomenų bazėse.

Vykdomas mokslinis darbas, kurio metu atliekama Lietuvos ekologinės sėklininkystės analizė, siekiant nustatyti ir įvardyti priežastis, trukdančias ekologinės sėklininkystės plėtrai.

Pirmininkavimo ES tarybai metu airiai parengė gaires ekologinės gamybos sričiai, pagal kurias ketinama supaprastinti ir aiškiau rašyti ES teisės aktus, siekiama praplėsti terminą „ekologiškas“ ne žemės ūkio kilmės produktams ir jį apsaugoti, peržiūrėti esamus ir patvirtint naujus produktus: pagalbines medžiagas, trąšas, dirvos gerinimo priemones bei pašarų priedus.

Piešiant viltingesnę ateitį, įvardijami ir ekologinės gamybos sektoriaus trūkumai: vyrauja ekologinių javų auginimas, daržovių, gyvulininkystės sektorius palyginti su kitomis ES šalimis neženklus, neišplėtota ekologinės sėklininkystės sistema.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate Lietuvos žemės ūkio plėtrą, atsižvelgdami į 15 metų narystę Europos Sąjungoje?
Orai