LŽŪBA: ginant poziciją laiko atsikvėpti nėra
2014-01-10

Vilnius. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kritiškai vertina Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, kuriame bendrovėms numatyta skirti dešimteriopai didesnes baudas už taršos reikalavimų nesilaikymą nei už tokius pat pažeidimus fiziniams asmenims.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) Prezidiumo narių teigimu, toks pasiūlymas diskriminuoja juridinius ūkio subjektus, už analogiško dydžio pažeidimus nustato neteisingas ir neproporcingas  nuobaudas.

„Įstatymo projektas paremtas ne konstruktyvaus valdžios ir verslo bendradarbiavimo, bet bausmės, represijos, prievartos dvasia. Tai neatitinka Vyriausybės programinių nuostatų. Jose nėra kalbama apie administracinių, baudžiamųjų sankcijų taikymą už aplinkosauginius pažeidimus", - teigė LŽŪBA generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

Asociacija prašo iš Įstatymo projekto išbraukti 65 straipsnį „Juridinių asmenų atsakomybė už mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą" dėl kelių priežasčių. Visų pirma, ne vien tik už mėšlo, srutų tvarkymo, bet ir kitų aplinkosauginių, valdymo, geros agrarinės būklės, augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų nesilaikymą yra taikomos labai griežtos finansinės sankcijos. Todėl bausti už tą patį pažeidimą du kartus negalima.

Antra, mėšlas ir srutos žemdirbiams yra trąša, o ne tarša. Ši trąša yra būtina ir praktiškai vienintelė veiksminga priemonė dirvožemio struktūrai gerinti. Žinant, kad šiuo metu Lietuvos dirvožemio kokybė blogėja, būtina skatinti kuo daugiau naudoti mėšlą tręšiant laukus. Trečia, didžiulės baudos neigiamai atsilieps ūkių verslumui ir konkurencingumui, nes kaimyninės šalys to netaiko. Tai iškreips konkurenciją ir tarp šalies ūkio subjektų, užsiimančių ta pačia veikla, bei sudarys palankias sąlygas tarpti korupcijai.

***

Pirmajame šiais metais LŽŪBA prezidiumo posėdyje iš viso apsvarstyta 10 klausimų. Šių metų veiklos plane - per 50 darbų devyniose prioritetinėse srityse. Tai žemės, paramos pajamoms palaikyti, investicinės paramos ir Kaimo plėtrai 2014-2020 metais skirtų lėšų, darbo bendrovėse, bendrovių vidaus dokumentų pakeitimai įvedus eurą, buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės, aplinkosaugos, kompleksinių reikalavimų paramai gauti, narystės, bendrovių interesų atstovavimo ir kt.

Darbų finansavimui patvirtinta pajamų-išlaidų sąmata. Ir 2014 metais bendrovės už vieną deklaruotą hektarą mokės 2,5 Lt, o už sąlyginį gyvulį - 2 Lt dydžio nario mokestį.

Prezidiumas pritarė Seimo Kaimo reikalų komiteto sudarytos darbo grupės parengtam Žemės ūkio paskirties įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo (6 str. 2 d.) ir Civilinio kodekso 6.549 str. pakeitimo įstatymo projektui, su sąlyga, kad Seimo Kaimo reikalų komiteto sudaryta darbo grupė turi tęsti darbą įvertinant ir kitus dar galimus variantus dėl susiformavusių ūkių apsirūpinimo žeme, užtikrinant jų veiklos tęstinumą.

Svarstytas klausimas dėl sumanios specializacijos mokslinių tyrimo krypčių ir prioritetų pagal asociacijos konferencijos dalyvių rezoliuciją (2013 m. gruodžio mėn.) rezultatų ir taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymo bei lėšų jiems finansuoti surinkimo organizavimo.

Pernai gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė svarbiausius reglamentus ES BŽŪP 2014-2020 m. įgyvendinti. Jų apimtis didelė, o turinys ypač sudėtingas. Prezidiumas mano, kad ūkininkaujantys jų turinį turėtų žinoti, nes jis taikomas pirmiausia jiems. Nutarta tartis su Žemės ūkio ministerija, kaip tai padaryti.

Prezidiumo nariai susipažino su pernai lapkričio-gruodžio mėn. atliktos bendrovių vadovų ir šakų specialistų apklausos rezultatais. Atsakymai į daugiau kaip 40 klausimų padės bendrovėms geriau orientuotis rikiuojant 2014 metų darbus, koreguojant veiklos strategijas.

LŽŪBA, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai