Komisaras F. Hoganas palaiko žemdirbių siekius dėl rėmimo politikos
2017-02-15

Briuselis. Europos žemdirbių organizacijos COPA ir COGECA palankiai vertina ES žemės ūkio komisaro Filo Hogano (Phil Hogan) požiūrį į Bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Komisaras pabrėžė, kad BŽŪP turi išlikti, ji turi būti atitinkamai finansuojama, o jos supaprastinimo klausimas yra esminis.

Per susitikimą su visos ES žemdirbių kooperatyvų ir žemės ūkio organizacijų vadovais F. Hoganas kalbėjo, kad jo siekis - suteikti ūkininkams svertus, kurie leistų atsakingai valdyti žemės ūkio rinkas ir būtų užtikrintas tinkamas jų finansavimas. Jis taip pat pabrėžė, kad ūkininkams tenka labai svarbus kaimo saugotojų ir puoselėtojų vaidmuo, akcentuodamas, kad niekas kitas nepajėgus imtis šios užduoties.

F. Hoganas palaikė daugelį COPA-COGECA pasiūlymų dėl būsimos BŽŪP, pavyzdžiui, kad dėl vis didesnių svyravimų pasaulio rinkose būtina daugiau dėmesio skirti priemonėms, kurios leistų ūkininkams geriau valdyti rizikas, taip pat darbuotis tiesiant kelius į naujas rinkas.

RVAC 21 09 30

Komisaras sutiko, kad kartų kaita yra labai svarbus aspektas užtikrinant sektoriaus gyvybingumą ateityje. „Mūsų sektoriui reikia šviežio kraujo, mes turime padėti jauniems žmonėms, geriau pritaikydami jų poreikiams tikslines priemones", - sakė komisaras.

COPA pirmininkas Martinas Merildas (Martin Merrild) pareiškė manąs, kad nėra reikalo reformuoti BŽŪP - užtektų patobulinti tai, kas neveikia, sutelkiant dėmesį į paramos supaprastinimą.

„Mes kalbame apie BŽŪP, kuri stiprina ūkininkų konkurencingumą ir remia jų pastangas aplinkos tvarumo, socialinėje ir ekonominėje srityse, kuri stabilizuoti ūkių pajamas ir leidžia investuoti į naujas technologijas. Mums reikia išlaikyti dabartinę BŽŪP struktūrą, I ir II ramsčius, nes šis modelis gerai funkcionuoja", - pridūrė M. Merildas.

„Svarbiausias dėmesys tobulinant BŽŪP turi būti skirtas supaprastinti dabartinę politiką, - sakė jis. - Mes bandėme padaryti viską, kad žalinimo priemonės atitiktų BŽŪP lūkesčius, bet reikalavimų sudėtingumas ir biurokratiškumas kelia rimtą problemą. Būsimos BŽŪP tikslas turėtų būti bendra, supaprastinta nebiurokratiška politika, geriau atitinkanti iššūkius, su kuriais susiduria žemės ūkio sektorius", - pridūrė jis, pabrėždamas būtinybę išsaugoti tiesiogines išmokas, kurios užtikrina ūkių stabilumą ir saugumą.

COGECA pirmininkas Tomas Magnusonas (Tomas Magnusson) pridūrė paramos svarbą skatinant tolesnę kooperatyvų plėtrą, kuri leistų ūkininkams vienyti pajėgas kartu realizuojant savo produkciją. P. Magnusonas pabrėžė būtinybę užtikrinti reikiamo dydžio BŽŪP biudžetą ir toliau tirti naujas rinkas, kuriose būtų paklausūs aukštos kokybės ES produktai.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai