Kiek gausime už galvijus, avis ir ožkas
2015-01-06

Vilnius. Šiais metais, įgyvendinant Nacionalinę 2014-2020 metų gyvulininkystės plėtros programą, bus mokamos susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas.

Šios išmokos mokamos vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų. 2015 m. numatyta išmokėti 13 mln. Eur už mėsinius galvijus, 4,3 mln. Eur - už pieninių veislių bulius, beveik 2 mln. Eur  - už mėsines avis, 0,2 mln. Eur - už pienines ožkas.

„Šios paramos tikslas -  palaikyti mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pienui laikomų pieninių ožkų laikytojų pajamas užtikrinant dabartinį gamybos lygį", - pažymi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Linas Agro2 20 04 01

Išmokos už gyvulius valdos valdytojams pradedamos mokėti nuo kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki birželio 30 d. Numatyti orientaciniai išmokų dydžiai 2015 m. už gyvulius: už vieną mėsinį galviją - 178,48 Eur, už vieną mėsinę avį - 19,83 Eur, už vieną pieninės veislės bulių - 133,91 Eur, už vieną pieninę ožką - 24,02 Eur.

Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 10 d. atsižvelgiant į patikslintas lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto, ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie tinkamų valdos valdytojų, ar jų partnerių laikomą mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių ir pieninių ožkų skaičių.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.02

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip pandemija veikia jūsų ūkio ir šeimos gyvenimą?
Orai