Keisti žemės naudojimo paskirtį bus paprasčiau
2014-01-16

Vilnius. Nuo šiol keisti žemės sklypui nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) galima nerengiant teritorijų planavimo dokumento. Tai numato Vyriausybė sausio 15 d. naujai patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas.

Kai planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, bus privaloma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), jie bus keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu  pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą,  jei šis parengtas.

Šiuo atveju asmuo, pageidaujantis pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, neprivalės rengti teritorijų planavimo dokumento, pakaks savivaldybės administracijos direktoriui pateikti prašymą, kuriame turės būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jei yra suteiktas); esama bei pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai).

LYTAGRA 19 07 04 mob

Kartu su prašymu turės būti pateikiamos žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bus priimamas per 10 darbo dienų.

Neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje taip pat galios minėta supaprastinta pagrindinės žemės paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo tvarka, pagal kurią planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) bus keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai