Iš dviejų blogybių pasirinkta mažesnė
2013-05-14

Vilnius. Žemės ūkio ministerija sušvelnino sankcijas už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimus, susijusius su gyvulių laikymu. Vieni tokį sprendimą vadina reveransu „sofos“ ūkininkams, kiti – kompromisu, siekiant neprarasti ES milijonų.

Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika pakeista žemės ūkio ministro įsakymu šių metų balandžio 25 d. Pakeitimas palankus pareiškėjams, kurie nevykdė GAAB reikalavimo laikyti gyvulius arba laikė jų nepakankamai ir jų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai skirti pievų ir ganyklų plotas neviršija 10 ha. Toks pažeidimas vertinamas kaip netyčinis, ir šiems pareiškėjams nebus taikoma 3 proc. paramos mažinimo sankcija.

Tačiau, jeigu bendras deklaruotas ir tinkamas paramai pievų ir ganyklų plotas viršija 10 ha (kai plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų ploto), už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimą taikoma didesnė sankcija – 19 arba 50 proc. Sankcijos apskaičiuojamos atsižvelgiant į pažeidimo masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus.

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja Aistė Mileikaitė pabrėžia, kad apskaičiuotu sankcijos dydžiu mažinama visa pareiškėjui skirta paramos suma – tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, atskiros tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų, tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei parama pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones.

Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos pakeitimą žemdirbiai vertina nevienareikšmiai. Tikrieji ūkininkai piktinasi, kad Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pataikauja realiai žemės nedirbantiems, o tik išmokų laukiantiems asmenims. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) nuomone, reikia pasimokyti iš klaidų ir išvengti lėšų grąžinimo ES už pažeidimus.

„Tai nėra pats geriausias variantas, tačiau šiuo metu – protingiausias. Praėjusias metais dėl šio GAAB reikalavimo praradome 52 mln. Lt. Tokią sumą teko grąžinti ES. Jei nieko nebūtų daroma, kitais metais prastume jau 132 mln. Lt, nes praėjusiais metais buvo taikomos 50 proc. paramos mažinimo sankcijos, o šiemet jau 100 proc. Neesame tokie turtingi, kad švaistytume tokius pinigus”, – sako ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas.

ŽŪR pirmininko nuomone, vis dėlto išmokos turėtų pasiekti realiai ūkininkaujančius žmones, o ne vadinamuosius „sofos“ ūkininkus. Ši spraga, sušvelninus sankcijas už GAAB reikalavimų pažeidimą, išlieka. „Tai nėra sąžininga tikrųjų ūkininkų atžvilgiu. Parama turi būti skiriama tiems, kurie užsiima gamyba, o ne imituoja ūkininkavimą“, – teigia A. Stančikas.

ŽŪM Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis taip pat sutinka, kad reikalavimų sušvelninimą galima vertinti dvejopai. „Nesinori kraštutinumų. Ministerija visais įmanomais būdais nori skatinti žemdirbių aktyvumą, todėl nusprendė, kad nebūtų teisinga nubausti per ilgam laikotarpiui. Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta leisti pasitaisyti reikalavimų nepaisiusiems žmonėms. Jei taikytume tyčinio pažeidimo sankcijas, jos, pagal Reglamentą, galiotų ne tik šiemet, bet ir dar dvejus artimiausius metus. Manome, kad tai kompromisinis variantas“, – tvirtina R. Krasuckis.

Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas turi laikyti ūkinius gyvūnus, įregistruotus Ūkinių gyvūnų registre, o vienam deklaruojamų pievų ir ganyklų ha, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2012 m. turi būti ne mažesnis kaip 0,1 SG (sutartinio gyvulio), 2013 m. – ne mažesnis kaip 0,2 SG, nuo 2014 m. – ne mažesnis kaip 0,3 SG.

Jeigu pareiškėjas turi 1 karvę, išmokos 2013 m bus mokamos už 5 ha pievų ir ganyklų. Už likusį žalienų plotą, kurio nedengia SG, parama nebus mokama.

Nuo 2014 m. pareiškėjui turinčiam 1 karvę, išmokos bus mokamos už 3,33 ha pievų ir ganyklų. Už likusį žalienų plotą, kurio nedengia SG, parama nebus mokama.

Ūkiniai gyvūnai, įregistruoti individualiai, turi būti išlaikyti valdoje nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., o įregistruotų bandomis ūkinių gyvūnų skaičius prilyginamas atitinkamų metų liepos 1 d. Ūkinių gyvūnų registre nustatyta tvarka registruotam ūkinių gyvūnų skaičiui.

Pasak A. Mileikaitės, tuo atveju, jeigu paraiška paramai už deklaruotus plotus 2012 m. gauti jau baigta vertinti ir paramos suma bei sankcijos apskaičiuotos pagal vertinimo metu galiojusią Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką, paraiška bus vertinama pakartotinai, perskaičiuojant mokėtiną paramos sumą pagal naujai patvirtintą sankcijų metodiką ir taikomos mažesnės sankcijos.

MŪ inf.

LYTAGRA 19 07 04 mob
Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai