Gyvulių augintojai sulauks skerdimo ir ektensyvinimo išmokų
2014-02-04

Vilnius. Galvijų augintojams už 2013 metus bus skiriama nacionalinė parama ne tik už bulius (atsietoji specialioji išmoka), bet ir skerdimo bei ekstensyvinimo išmokos. Būtent pastarųjų išmokų galvijų augintojai už 2012 m. negavo.

Europos Komisija vasarą leido Lietuvai mokėti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą (t. y. buvusias papildomas nacionalines tiesiogines išmokas) už 2013 metus tokia pačia tvarka, kaip ir 2012 metais. Vyriausybei skyrus lėšų šioms išmokoms, žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna sausio 29-ąją patvirtino Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius 2013 metais skyrimo taisykles bei Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus skyrimo taisykles.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras sudarys tinkamų šioms atsietosioms išmokoms gauti sąrašus bei pateiks juos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, o pastaroji perves pinigus į galvijų laikytojų sąskaitas. Norėdami sužinoti, už kokį bulių, galvijų atskaitos skaičių priskirtos išmokos, jų augintojai galės kreiptis į savo savivaldybes.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Pagrindinis reikalavimas dėl atsietųjų išmokų už 2013 metus priskyrimo siejamas su valdos ar partnerystės įregistravimu bei žemės ūkio naudmenų 2013 m. deklaravimu. Taip pat atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius galės tikėtis tie galvijų laikytojai, kurie už 2010 ir (ar) 2011 metus buvo gavę specialiųjų išmokų.

Atsietosios skerdimo išmokos bus skiriamos laikytojams, kurie atskaitos laikotarpiu, t. y. 2004-2006 m., buvo gavę skerdimo išmokų už galvijus, o atsietosios ekstensyvinimo išmokos - tiems laikytojams, kurie 2004-2006 m. buvo gavę ekstensyvinimo išmokų. Kadangi šios visos trys išmokos atsietos nuo gamybos, jas skiriant nebus įvertinama, kiek galvijų laikytojas pardavė skersti ar eksportavo konkrečiai 2013 metais, tačiau bus apskaičiuojamos pagal laikytojo tam tikrais atskaitos metais gautų išmokų skaičiaus aritmetinį vidurkį.

„Visas šias išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų pradėti mokėti jau vasario mėnesį. Už 2013 metus nustatyta 800 Lt dydžio atsietoji specialioji išmoka, 30 Lt atsietoji skerdimo išmoka ir 30 Lt atsietoji ekstensyvinimo išmoka", - sakė žemės ūkio ministras V. Jukna.

Tie laikytojai, kurie 2013 m. paveldėjo ūkį ar jį perėmė pagal Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę ar kitu būdu, ir pretenduos gauti prieš tai buvusiam valdos valdytojui skirtas išmokas, būtinai turi kreiptis į Žemės ūkio kaimo verslo centrą su prašymu bei fakto įrodymo dokumentais. Negavusieji išmokų laikytojai prašymus dėl jų priskyrimo galės teikti iki 2014 m. gegužės 31 d.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai