Gyvulininkystės ūkiai aktyviai pretenduoja į paramą valdų modernizavimui
2016-03-15

Vilnius. Pretenduojant į paramą investicijoms į žemės ūkio valdas paraiškas aktyviai teikia gyvulininkystės ūkiai. Iš 14 pastarajam atrankos komiteto posėdžiui pateiktų projektų  5 buvo skirti mėsinės, o 4 - pieninės gyvulininkystės ūkių modernizavimui.

„Džiaugiamės, kad norinčiųjų įgyvendinti gyvulininkystės projektus, investuojančių į žemės ūkio valdų modernizavimą, netrūksta. Vadinasi, žmonės tiki ateitimi, planuoja vystyti veiklą, krizės metu mato perspektyvą gyvulininkystėje ir investuoja į šį sektorių", - pastebėjo projektų atrankos komiteto posėdžiui pirmininkavęs žemės ūkio viceministras S. Cironka.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kalbant apie ES paramos galimybes, kiekvienas ūkis turi įvertinti visas galimas rizikas, prieš teikdamas paraišką paramai gauti. Rengiant verslo planus, planuojant pajamas būtina įvertinti ne didžiausią gautą produkcijos supirkimo kainą, bet ir atsižvelgti į galimą jos kritimą, nes kainų svyravimai vyksta nuolat.

Šįkart projektų atrankos komitetas rekomendavo paramą skirti 12 iš 14 posėdyje pristatytų projektų: du projektai buvo grąžinti papildomam NMA vertinimui kilus klausimams dėl jų įgyvendinimo.

Projektų atrankos komitetą sudaro atsakingi Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų ir kitų asocijuotų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai, kurie svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų arba nefinansuotinų projektų.

ŽŪM atkreipia dėmesį, kad šiuo metu jau vyksta naujas paramos paraiškų surinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas". Jis skirtas pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur, ir kurių prašoma paramos suma neviršija 50 000 Eur (pagal supaprastintąją tvarką). Šis paramos paraiškų surinkimas vyks visą kovo mėnesį.

Nuo balandžio 18 d. iki birželio 17 d. numatytas ir dar vienas  paramos paraiškų priėmimas pagal šią veiklos sritį visiems pareiškėjams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, nepriklausomai nuo jų ūkio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte.

Iš viso pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" 2015 m. surinktų paraiškų parama skirta daugiau nei 1000 pareiškėjų.

Pagal šią priemonės veiklos sritį remiama: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba žemės ūkio kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai); biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų;  trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai