Gyvulininkystei papildomai skirta 60 mln. litų
2013-11-14

Vilnius. Gyvulininkystės verslo investicijų projektams šiemet papildomai skirta 60 mln. litų - 3 kartus mažiau nei prašė ūkininkai. Papildomų lėšų gyvulininkystei atsirado gavus Europos Komisijos pritarimą perskirstyti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pinigus.

Papildomomis lėšomis numatyta finansuoti tik galvijininkystės (skirta 45 mln. Lt), kiaulininkystės (10 mln. Lt), avininkystės, ožkininkystės ir triušininkystės (šiems trims sektoriams skirti 2 mln. Lt) bei paukštininkystės (3 mln. Lt) veiklą vykdančių ūkio subjektų paramos paraiškas, teikiamas gauti investicinę paramą pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrąją veiklos sritį.

„Žmonės mato perspektyvą ir norinčiųjų plėtoti gyvulininkystę pasirodė besą tikrai daug. Paraiškų teikimo laikotarpiu pateikta 704 paraiškos, kuriose prašoma paramos už 191 mln. Lt - pageidaujama paramos suma net 3 kartus viršija skirtąjį biudžetą. Aktyviausi yra galvijus auginantys pareiškėjai, kurie pateikė 668 paramos paraiškas 167 mln. Lt gauti", - sakė žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna. Kiaulininkystės sektoriaus plėtrai pateikta 18 paraiškų - 11,7 mln. Lt sumai, paukštininkystės - 13 paraiškų 11,1 mln. Lt, avininkystės - 5 paraiškos 804 tūkst. Lt.

Dojus agro 19 09 10

„Dėl to, kad prašoma paramos suma viršijo skirtąjį lėšų biudžetą, Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraiškas teko reitinguoti pagal pirmumo atrankos kriterijus, sudarant projektų pirmumo eilę, - paaiškino žemės ūkio ministras. - Pirmenybė teikiama tiems, kas dar nėra gavęs investicinės paramos".

Paramos dydis

Pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas" teikiamos paramos dydis pareiškėjo projektui sudaro iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse - iki 50 proc.; jauniesiems ūkininkams (asmenys jaunesni nei 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo metu) finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse - iki 60 proc.

Kam skirtos paramos lėšos

Investicinės paramos lėšos skiriamos įsigyti naują žemės ūkio techniką, kuri būtina pašarų gamybai (traktorius, priekaba, sėjamoji, grėblys, vartytuvas, pašarų smulkintuvas ir pan.). Pareiškėjas projekte gali numatyti įsigyti tik vieną traktorių ir didžiausia paramos suma jam finansuoti negali viršyti 50 000 Lt. Kitos žemės ūkio technikos, kurios vieneto vertė yra didesnė kaip 70 tūkst. Lt, remiamas kiekvienos rūšies tik vieno vieneto įsigijimas.

Pareiškėjas taip pat gali įsigyti naują įrangą, tiesiogiai susijusią su pirminių gyvulininkystės produktų gamyba (gyvulių priežiūros įranga, gyvulių šėrimo įranga, gyvulių girdymo įranga, melžimo įranga ir pan.) arba naujas SL kategorijos specialias transporto priemones.

Paramos lėšomis pareiškėjas gali: statyti naujus ir rekonstruoti esamus gyvulininkystės gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; įsigyti naujų statybinių medžiagų; kurti infrastruktūrą valdoje prie gyvulininkystės gamybinių statinių, jei ji yra reikalinga gyvulininkystės gamybinių statinių, esančių valdoje, eksploatacijai (kelių įrengimas ir (arba) rekonstravimas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas; drenažo įrengimas ir (arba) rekonstravimas; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstravimas; biodujų, gaminamų iš ūkyje susidarančių atliekų ir naudojamų tik ūkio reikmėms, jėgainių įrengimas ir (arba) rekonstravimas.

Paramos lėšomis taip pat numatyta finansuoti verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo klausimais patirtas išlaidas, atlikti projekto viešinimą.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate Lietuvos žemės ūkio plėtrą, atsižvelgdami į 15 metų narystę Europos Sąjungoje?
Orai