Gegužę - 18 mln. eurų parama pieno gamintojams
2016-04-11

Vilnius. Pieno gamintojams skirta nacionalinė pagalba - 18 mln. eurų. Paramos lėšos bus pradėtos mokėti nuo gegužės 5 d. Kooperatyvų nariai sulauks 10 proc. didesnės paramos negu kiti pieno gamintojai.

Nacionalinė pagalba pieno gamintojams bus mokama už laikomas pienines karves, o jos dydis yra 78,23 Eur už karvę. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), superkančio iš savo narių daugiau kaip 50 proc. viso superkamo pieno, nariams pagalbos dydis yra padidintas 10 proc. - jiems bus mokama po 86,05 Eur už pieninę karvę.

Paramos sulauks tie pieno gamintojai, kurie 2015 m. gruodžio-2016 m. sausio-vasario mėn. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams pardavė žalią pieną ir savo vardu Ūkinių gyvūnų registre 2016 m. kovo 1 d. turėjo registruotų pieninių karvių. Be to, jie turi būti ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 1 d. registruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Pieno gamintojas, norėdami gauti paramą, turės atvykti į seniūniją ir pateikti paraišką nacionalinei pagalbai gauti. Paraiškos seniūnijose bus renkamos iki balandžio 22 d., o pavėlavę pieno gamintojai jas galės pateikti iki birželio 6 dienos.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai