Basf A1 12 09 23 Basf 2023 09 08 m1
Agropolitika
Gamintojai skatinami burtis dešimtimis

Vilnius. Nauja Kaimo plėtros programos (KPP) priemonė, skirta gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimui, sulaukė Seimo Kaimo reikalų komiteto narių pritarimo, tačiau atkreiptas dėmesys į paramos administravimo silpnąsias puses ir pasiūlytos tobulinimo kryptys.

KPP priemone „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ siekiama skatinti pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų bendradarbiavimą ir įsiliejimą į rinkas, sudarant sąlygas palankiau parduoti savo pagamintus produktus ir gauti didesnes pajamas.

Šios priemonės pareiškėju gali būti tik naujas juridinis vienetas, įsisteigęs ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 10 fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą. Jis turi atitikti keliamus tinkamumo reikalavimus ir verslo plano pagrindu oficialiai pripažintas gamintojų grupe.

Bioversija 23 09 01 m7

Diskutuojant apie naują priemonę ir taisykles, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas atkreipė dėmesį, jog svarbu nepalikti nuošalyje ir jau veikiančios kooperacijos, būtina ją taip pat skatinti, tad pasiūlyta suteikti paramos paraiškų pirmumo kriterijų (20 balų), kai pareiškėjas (ar bent vienas iš pareiškėjo dalyvių) yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažintas pagal naujus reikalavimus (įsigaliojusius po 2016 m. lapkričio 1 d.)

Seimo narys Kazys Starkevičius akcentavo būtinybę užtikrinti, kad parama nebūtų panaudota tik administracinėms, biurų nuomos, bei mokymo išlaidoms padengti. Todėl komitetas siūlo nustatyti reikalavimą, kad numatomos išlaidos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu bei realizavimu („kietosios" išlaidos), sudarytų ne mažiau kaip 80 procentų, o išlaidos, nesusijusios su žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu („minkštosios" išlaidos), būtų kompensuojamos tik nuo trečiųjų organizacijos veiklos metų.

Įvertinus sunkumus, su kuriais susiduria nederlingose žemėse dirbantys ūkininkai, buvo pasiūlyta numatyti paramos paraiškų atrankos (pirmumo) kriterijų (20 balų) pareiškėjui, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės arba daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse).

Planuojama, kad ŽŪM artimiausiu metu pakeis naujosios priemonės taisykles, o paraiškų rinkimas turėtų prasidėti nuo rugpjūčio 1 dienos.

LRS KRK, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14
  Bayer 2023 08 21

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate saugomų teritorijų žemėlapius?
  Visos apklausos