Galima pradėti planuoti kitų metų paramą
2014-10-09

Vilnius. Žemdirbiams trūksta aiškumo, kaip bus remiama žemės ūkio veikla ateinančiais metais. Galutiniai nurodymai pasirodys vėliausiai lapkričio mėn., tačiau jau dabar svarbu žinoti, kokius reikalavimus teks įgyvendinti. „Mano ūkis" sudarė dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą ir paprašė į juos atsakyti Žemės ūkio ministerijos specialistų.

Klausimas. Kokių esminių pastabų pateikė Europos Komisija, susipažinusi su Lietuvoskaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektu?

LYTAGRA 19 07 04 mob

Atsako Vilma DAUGALIENĖ, Kaimo plėtros departamento direktorė:

Europos Komisija siūlo didinti mūsų numatytas ūkio dydžio, išreikšto standartinės produkcijos (SP) verte, ribas tiems smulkiems ūkiams, kurie pretenduos į paramą plėtrai, kitaip tariant, orientuotis į ūkius, kurie eina prekinės gamybos keliu, stiprinti jų konkurencingumą (buvome numatę remti ūkius, kurių SP yra nuo 2000 iki 3 999 Eur, dabar planuojama, kad ši riba gali būti nustatyta ties 8000 Eur), jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (planavome remti ūkius, kurių SP yra didesnis negu 4 000 Eur). Be to, pasiūlyta mažinti jauniesiems ūkininkams ir verslo pradžiai numatytą maksimaliai leistiną 70 000 Eur paramos sumą, išsamiau pagrįsti kai kurių išmokų, susijusių su plotais, dydžius, paramos intensyvumą. Todėl 2014-2020 m. KPP projekte numatytos paramos teikimo sąlygos ir reikalavimai paramai gauti dar gali keistis.

Klausimas. Kaip bus remiamas ūkininkavimas vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių?

V. Daugalienė. Mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms 2014 metais taikomas pereinamasis laikotarpis, kuriam galioja 2007-2013 m. programinio laikotarpio rėmimo tvarka, tačiau išmokos bus mokamos iš 2014-2020 m. programinio laikotarpio lėšų. Tačiau ne vėliau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d. visos ES šalys narės privalės taikyti naująją vieningą vietovių, kuriose yra gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, klasifikavimo sistemą, pagal naujai išskirtas teritorijas. Šiuo metu Lietuvoje vykdomas vietovių, kuriose yra gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, teritorijų išskyrimas, kuris turėtų būti baigtas šių metų pabaigoje.

Klausimas. Kaip ir kiek bus kompensuojama žemės ūkio subjektams už perkamą naują žemės ūkio techniką?

V. Daugalienė. Pagal KPP investicines priemones numatyta remti naujos žemės ūkio technikos įsigijimą. Pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama  investicijoms į žemės ūkio valdas" žemės ūkio technikos įsigijimas bus remiamas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, iki 40 proc. - augalininkystės ir paslaugų žemės ūkiui sektoriuose. Žemės ūkio technikos įsigijimas bus remiamas pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir „Parama smulkių ūkių plėtrai", finansuojant iki 100 proc. verslo plane numatytų išlaidų.

Klausimas.Ar išlieka reikalavimai laikyti gyvulius deklaruojantiems pievas?

Atsako Antanas KARBAUSKAS, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas:

Planuojame, kad visi pareiškėjai, deklaruojantys pievas, tačiau neturintys gyvulių, pievas turės nušienauti bent du kartus per metus. Šiuo metu dar laukiame Europos Komisijos reakcijos į tokį nustatytą mūsų reikalavimą. Lietuvos siekis buvo įvesti reikalavimą, kad visi pareiškėjai, deklaruojantys pievas, išmokas galėtų gauti tik tokiu atveju, jei jie laikytų ūkinių gyvūnų. Tačiau tokį reikalavimą Briuselis griežtai sukritikavo kaip prieštaraujantį Pasaulio prekybos organizacijos tarptautiniams susitarimams dėl sąžiningos konkurencijos.

Klausimas. Vienas iš žalinimo reikalavimų yra daugiamečių pievų išlaikymas. Ar ūkininkas galės ateityje suarti daugiametes pievas?

A. Karbauskas. Ne, negalės. Esami daugiamečių pievų plotai turi būti išlaikyti. Sumažėjimas visos Lietuvos mastu negali būti didesnis kaip 5 procentai.

Klausimas. Ar bus ūkininkui kompensuojamas išmokų skirtumas, jei pasėlius jis bus priverstas panaudoti žalinimui?

A. Karbauskas. Visi ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir siekiantys gauti išmokas už deklaruojamą žemę, privalės atitikti žalinimo reikalavimus. Visiems ūkiams bus mokama žalinimo išmoka, jei jie atitiks žalinimo reikalavimus. Ekologiniai ūkiai, arba smulkieji, deklaruojantys mažiau kaip 10 ha žemės ūkio naudmenų, iš karto atitinka žalinimo reikalavimus, ir jiems skiriama žalinimo išmoka.

Klausimas. Ar gali ūkininkas išsinuomoti atokiau esančius plotus tam, kad atitiktų žalinimo reikalavimams?

A. Karbauskas. Taip, gali. Tai turi būti pareiškėjo dirbami ir prižiūrimi plotai, nepriklausomai nuo tų plotų nuosavybės.

ATSAKYMAS Į DAUGELĮ KITŲ RŪPIMŲ KLAUSIMŲ RASITE NAUJAUSIAME - SPALIO MĖNESIO - ŽURNALE „MANO ŪKIS"

Jei domina, kur arčiausiai namų galite įsigyti žurnalą, spauskite šią nuorodą

Mobiliųjų įrenginių naudotojai gali įsigyti skaitmeninę žurnalo versiją

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai