Europos Komisija parengė preliminarų 2018 metų ES biudžetą
2017-05-31

Briuselis. Gegužės 30 dieną Europos Komisija pateikė 2018 m. biudžeto projektą, kuriame numatyta 161 mlrd. Eur įsipareigojimų. Iš ES biudžeto regionų ir valstybių narių struktūriniams ir investicijų fondams bus skirta 55,4 mlrd. Eur, o ūkininkams bei kaimo plėtrai - beveik 59,6 mlrd. Eur.

Komisija siūlo skirti dar 2 mlrd. Eur Europos strateginių investicijų fondui. Erasmus + numatyta skirti 2,3 mlrd. Eur - 9,5 proc. daugiau negu 2017 m. biudžete.

2017-2020 m. Jaunimo užimtumo iniciatyvai turėtų būti papildomai skirta 1,2 mlrd., iš jų 233 mln. Eur įtraukta į 2018 m. biudžeto projektą, o 500 mln. Eur - į 2017 m. taisomąjį biudžetą, kuris taip pat pateikiamas šiandien.

RVAC 21 09 30

Biudžeto projekte migracijos ir saugumo sritims 2018 m. numatoma skirti 4,1 mlrd. Eur, tad 2015-2 018 m. laikotarpiu migracijai ir saugumui bus skirta beprecedentė bendra ES finansavimo suma - 22 mlrd. Eur.

Siūlomas biudžetas parengtas laikantis Europos Parlamento ir valstybių narių daugiametėje finansinėje programoje nustatytų apribojimų, tačiau darant prielaidą, kad po birželio 8 d. rinkimų Jungtinėje Karalystėje Taryba oficialiai priims jau suderintą tos programos laikotarpio vidurio patikslinimą.

Priešingu atveju kiltų rizika kai kurioms siūlomoms papildomoms išlaidoms, kaip antai likusiems 700 mln. Eur, skirtiems Jaunimo užimtumo iniciatyvai 2018-2020 m., ir Komisijai greičiausiai tektų panaudoti žemės ūkiui skirtas lėšas papildomoms saugumo ir migracijos išlaidoms apmokėti.

Šį biudžeto pasiūlymą dabar kartu aptars Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės.

EK atstovybės, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai