Ekosistemoms atkurti – 6,5 mln. eurų
2015-04-09

Vilnius. Patvirtintos „Su „Natura 2000" ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" įgyvendinimo taisyklės. Priemone siekiama atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas, skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Šiai priemonei skirta 6,5 mln. Eur, paraiškos priimamos nuo balandžio 13 d.

Remiama veikla

Pagal šią priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų rūšių ir buveinių paplitimo teritorijoms.

Dojus agro 19 09 10

Parama pagal veiklos sritis „Parama „Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje" ir „Parama „Natura 2000" miškuose" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės ar miško hektarą, esantį „Natura 2000" teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos dydis

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje" skiriama kasmet už vieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą: 54 Eur už vieną ha ariamosios žemės; 70 Eur už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000" miškuose" skiriama kasmet už vieną miško hektarą: 272 Eur už vieną ha (pirminiu, ne ilgesniu kaip 5 metų, laikotarpiu) - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai; 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai; 155 Eur už vieną ha - kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha; 156 Eur už vieną ha - kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių; 62 Eur už vieną ha - kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate Lietuvos žemės ūkio plėtrą, atsižvelgdami į 15 metų narystę Europos Sąjungoje?
Orai