Dėl funkcijų perėmimo turi nuspręsti visi dalininkai
2017-06-29

Kaunas. Optimizuodama pavaldžių įstaigų veiklą, Žemės ūkio ministerija dalį funkcijų planuoja perduoti Žemės ūkio konsultavimo tarnybai. Tačiau tokie sprendimai įmanomi tik bendru visų dalininkų - Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Žemės ūkio ministerijos - sutarimu.

Žemės ūkio ministro birželio 20-ąją pasirašytas įsakymas, kuriuo inicijuotas Valstybinės augalininkystės tarnybos vykdomų funkcijų optimizavimas. Reorganizuojant Valstybinę augalininkystės tarnybą numatyta augalų veislių tyrimus nuo 2019 m. perduoti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai.

Pasak Konsultavimo tarnybos direktoriaus Edvardo Makelio, galima būtų galvoti apie dalies Valstybinės augalininkystės tarnybos vykdomų funkcijų perėmimą, jei tam būtų visų Konsultavimo tarnybos dalininkų pritarimas.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

„Jeigu dalininkai nuspręs, kad Konsultavimo tarnyba gali ir turi vykdyti papildomai funkcijų, turėsime sprendimą vykdyti. Tokiam sprendimui pritarčiau, nes išsiplėstų bandymų demonstravimo galimybės, pagerėtų ūkininkų informavimo organizavimas geografiniu požiūriu", - sako E. Makelis.

Kitos nuomonės Konsultavimo tarnybos direktorius laikosi dėl galimybių visiškai perimti pasėlių deklaravimo funkciją iš savivaldybių žemės ūkio skyrių.

„Konsultavimo tarnyba niekada neplanavo visiško minėtų funkcijų perėmimo, neprašė nei ministerijos, nei kitų valdžios institucijų ir nėra gavusi jokio oficialaus rašto tuo klausimu", - paaiškina direktorius E. Makelis. - Konsultavimo tarnybos administracija neturi įgaliojimų vienašališkai priimti sprendimo minėtu klausimu. Ši teisė priklauso dalininkams".

Kalbėdamas apie pasėlių deklaravimą, E. Makelis mano, kad vertėtų ne siaurinti, o plėsti institucijų, galinčių vykdyti pasėlių deklaravimo funkcijas, sąrašą, įskaitant Žemės ūkio rūmus, Gyvulių produktyvumo kontrolę, savivaldybių žemės ūkio skyrius, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinius žemėtvarkos skyrius, žemdirbių savivaldą ir kt. Ūkininkas pats spręstų, į kurią įstaigą kreiptis. Didesnė konkurencija būtų naudinga.

„Mechaninis, neapgalvotas, be pereinamojo laikotarpio, neįtraukiant visų galimų subjektų, institucijų minėtų funkcijų perdavimas būtų nenaudingas Lietuvos žemės ūkiui, pareikalautų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų", - pastebi Konsultavimo tarnybos vadovas Edvardas Makelis.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai