Dalį išmokų už mėsinius galvijus teks grąžinti
2017-07-27

Vilnius. Žemės ūkio ministerija sumažino 2014 metų tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus dydžius ir nurodė Nacionalinei mokėjimo agentūrai perskaičiuoti paramos gavėjams išmokėtas sumas bei susigrąžinti permokas.

Išmokų už mėsinius galvijus dydžiai diferencijuojami priklausomai nuo laikomų galvijų skaičiaus. Didžiausia išmoka už galviją 2015 m. buvo nustatyta laikantiems 1-5 galvijus, tad jiems išmoka sumažinta labiausiai - 0,91 Eur už galviją. Mažiausiai išmokos apkarpytos ūkiams, laikantiems 151 ir daugiau gyvulių - po 0,72 Eur už galviją.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai nurodyta perskaičiuoti paramos gavėjams 2014 metų tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus sumas, informuoti paramos gavėjus apie išmokėtą permoką už mėsinius galvijus ir ją susigrąžinti Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

RVAC 21 09 30

Įsakyme taip pat nurodyta apskaičiuoti 2014 metų tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus sumas pareiškėjams, kuriems 2014 metų tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus buvo skirtos, bet nebuvo išmokėtos, ir jas išmokėti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 dienos.

Išmokos perskaičiuotos siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta Lietuvai skirta bendra 2014 metų tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus suma.

2014 metų tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus dydžiai, Eur už galviją

Mėsinių galvijų grupės pagal galvijų skaičių, vnt.

Išmokų dydis, patvirtintas 2015 m. vasario 4 d., Eur

Išmokų dydis, pakeistas 2017 m. liepos 25 d., Eur

Permokos dydis, Eur

1-5

109,83

108,92

0,91

6-50

105,93

105,06

0,87

51-100

97,91

97,10

0,81

101-150

94,05

93,27

0,78

151 ir daugiau

86,48

85,76

0,72

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai