Briuselis patvirtino Lietuvos žuvininkystės 7 metų programą
2015-08-27

Briuselis/Vilnius. Europos Komisija patvirtino Lietuvos 2014-2020 metų žuvininkystės veiksmų programą. Tai yra pagrindinis septynerių metų sektoriaus plėtros finansinis dokumentas, kurio biudžetas siekia 81,6 mln. eurų, iš jų Europos Sąjungos dalis - 63,4 mln. eurų.

„Tai džiugi žinia žuvininkystės sektoriaus atstovams, kurie, pasinaudodami Europos Sąjungos parama, galės investuoti į žvejybos ir akvakultūros verslą, į savo veiklą įtraukti jaunimą, kurti naujas darbo vietas bei įgyvendinti kitas priemones", - pranešime spaudai sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Naujoji programa apima 22 priemones, kuriomis siekiama įgyvendinti šiuos tikslus: skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybos ir akvakultūros plėtrą, skatinti Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą, skatinti subalansuotą ir integracinį žvejybos ir akvakultūros regionų plėtojimą, skatinti Sąjungos Integruotos jūrų politikos (IJP) plėtojimą ir įgyvendinimą papildant sanglaudos politiką ir BŽP.

Lytagra 2 21 01 11 + Biomase 21 01 18

Įgyvendinant Veiksmų programą pirmiausia skatinama ilgalaikėje perspektyvoje tvari ir konkurencinga žvejyba ir akvakultūra. Taip Veiksmų programos lėšomis prisidedama prie visapusiško - aplinkos, ekonominiu ir socialiniu požiūriu - tvarumo užtikrinimo žuvininkystės sektoriuje, prie žuvininkystės produktų pasiūlos didėjimo, išsaugant žuvų išteklius ateities kartoms. Įgyvendinant Veiksmų programą taip pat bus skatinama nuo žuvininkystės veiklos priklausančių regionų plėtra, bus prisidedama prie „Europa 2020" strategijos tikslų įgyvendinimo ir ES BŽP ir IJP tikslų įgyvendinimo.

„Pagrindinis dėmesys 2014-2020 metų finansiniu laikotarpiu bus skiriamas akvakultūrai. BŽP reformos kontekste akvakultūra ir ES mastu įgauna vis didesnę reikšmę, kadangi ji gali padėti įgyvendinti bendrą tikslą - aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu tvariu būdu sumažinti ES suvartojamo ir sužvejojamo jūros produktų kiekio skirtumą. Atsižvelgdama į akvakultūros svarbą, Lietuva prisidės prie tvarios akvakultūros plėtros ir akvakultūros priemonėms planuoja skirti didžiausią paramos dalį", - pažymėjo žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė.

Priemonėms, susijusioms su žvejyba, regionų plėtra bei rinkodara ir perdirbimu, parama Veiksmų programoje paskirstyta panašiomis proporcijomis. Žvejybos subsektoriuje reikalingos investicijos į pridėtinės sugautų žuvų vertės kūrimą, vandens išteklių išsaugojimą, energijos naudojimo atžvilgiu žvejybos laivų efektyvumo didinimą, nepageidaujamos priegaudos panaudojimą. Taip pat žvejybos subsektoriui reikalinga uostų ir iškrovimo vietų infrastruktūros plėtra, siekiant suteikti žvejybos laivams reikalingas paslaugas.

„Veiksmų programos priemonėmis numatoma skatinti socialinę sanglaudą ir didinti bendruomenių vaidmenį kuriant socialinę gerovę regionuose. Bus remiamas darbo vietų kūrimas, veiklų įvairinimas žuvininkyste besiverčiančiose bendruomenėse. Skatinamas bendruomeniškas požiūris į tvarią žuvininkystės plėtrą. Šis požiūris taip pat susijęs su paveldo puoselėjimu, kuris tampa svarbiu vietos plėtros stimulu ir privalumu", - apibendrino viceministrė L. Kujalytė.

Naujovė - dvisektorė vietos plėtros strategija

Naujojo laikotarpio programoje numatyta, kad rengti vietos plėtros strategiją galės ir dvisektorės VVG. Dvisektorė vietos plėtros strategija skiriasi tuo, kad joje turi būti nustatomi ne tik kaimo vietovių, bet ir žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti. Dvisektorė VVG galės būti kuriama vietos plėtros strategijos įgyvendinimo patirties turinčios VVG pagrindu, t. y. nesteigiant naujo juridinio asmens, arba steigiant naują juridinį asmenį.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo 2014 m. gruodžio 6 d. iki 2015 m. vasario 6 d. priėmė paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader" veiklos sritį „Parengiamoji parama" gauti.

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal Veiksmų programos priemones prasidės rugsėjo 1 d. Iš viso šiais metais planuojami septyni kvietimai teikti paraiškas.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai