Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Agropolitika
Ar liks savivaldybėse žemės ūkio skyriai

Vilnius. Savivaldybės, matyt, pačios turės nuspręsti, ar kitąmet jų struktūroje liks žemės ūkio skyriai, jei Žemės ūkio ministerija nefinansuotų savivaldybėms perduotų žemės ūkio funkcijų. Nuogąstaudami, kad valdžia planuoja naikinti žemės ūkio skyrius, žemdirbiai kreipėsi į parlamento ir ministerijos vadovus, prašydami susilaikyti nuo skubotų sprendimų.

„Dabartiniai žemės ūkio skyriai puikiai funkcionuoja, padeda žemdirbiams. Žemdirbiai negali suprasti, kokie motyvai skatina politikus naikinti gerai veikiančią sistemą?", - kalbėjo praeitą savaitę vykusiame Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo posėdyje Vilkaviškio rajono Ūkininkų sąjungos pirmininkė Onutė Kartavičienė.

Posėdyje dalyvavęs Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Aurimas Gaidžiūnas teiravosi rajonų atstovų, ką jie mano apie ketinimą naikinti žemės ūkio skyrius, apie jų reikalingumą? Radviliškio apygardoje išrinktas A. Gaidžiūnas teigė, kad šio rajono Žemės ūkio skyrius dirba gerai ir žemdirbiams reikalingas.

Bioversija 2024 07 09 m7

Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas teiravosi žemdirbių nuomonės dėl galimo žemės ūkio skyrių naikinimo, nes ši nuomonė labai svarbi parlamentiniam Kaimo reikalų komitetui

Nuostatos naikinti žemės ūkio skyrius ŽŪM planuose nėra, tačiau esama iniciatyvos perduoti savivaldybėms valstybės deleguotas funkcijas kaip savarankiškas. Deleguotoms funkcijoms užtikrinti skiriamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, o savarankiškas funkcijas savivaldybės finansuoja pačios.

Prisidėdama prie Vyriausybės suplanuoto „pokyčių krepšelio", Žemės ūkio ministerija 2018 m. asignavimus turėtų sumažinti apie 20 proc., todėl dalį funkcijų ketina atiduoti savivaldybėms. Argumentuojama, kad savivaldybės turės daugiau laisvės vykdyti savarankiškąsias funkcijas, sumažės administracinė našta, bus taupomos valstybės biudžeto lėšos.

Iš Žemės ūkio ministerijos asignavimų žemės ūkio funkcijoms atlikti savivaldybėms 2017 m. skirta daugiau kaip 8,1 mln. eurų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui skirtoms išlaidoms - 10,4 mln. eurų, savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise - 0,136 mln. eurų, iš viso beveik 18,7 mln. eurų.

Funkcijų perskirstymas bus vykdomas remiantis žemės ūkio ministro įsakymu inicijuotu projektu „Žemės ūkio ministerijos kuruojamų valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų peržiūra". Birželio 19 d. ministras B. Markauskas susitiko su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais ir Kaimo reikalų komiteto pirmininku. Anot ŽŪM pranešimo, susitikime aptarta žemės ūkio funkcijų perdavimo galimybė savivaldybėms kaip savarankiškųjų funkcijų bei jų perdavimas kitiems subjektams.

Anot pranešimo, susitikime nutarta sudaryti darbo grupę įtraukiant suinteresuotas šalis ir šį klausimą toliau diskutuoti ir svarstyti, priimant visus tenkinančius sprendimus.

Ūkininkai nuogąstauja, kad vykdant pertvarką pirmiausia neliks žemės ūkio skyrių darbuotojų seniūnijose, o dėl to nukentėtų žemdirbiai, kurių gaunamos pajamos yra labai mažos. Kita baimė, kad perdavus funkcijas kitiems subjektams, paslaugos žemdirbiams taps mokamos.

Apie norą perimti dalį valstybės deleguotų funkcijų dažnai kalba Žemės ūkio rūmų vadovybė.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos