A. Jasinevičius, M. Maciulevičius, J. Talmantas ar J. Vilionis?
2016-12-05

Kaunas. Žemės ūkio rūmų suvažiavimo delegatai ateinančią savaitę rinks Rūmų pirmininką, kuriuo taps vienas iš keturių oficialiai įregistruotų kandidatų. Kas nulems delegatų pasirinkimą - asmeninės kandidatų savybės, patirtis ar programinės nuostatos?

Sieks sutelktumo

ŽŪR interneto svetainėje jau paskelbti kandidatų programiniai dokumentai. Portalas manoukis.lt palygino juos vienu aspektu - kaip kandidatai mato Žemės ūkio rūmų ateitį, kokias institucines ir struktūrines permainas planuoja.

KWS 21 07 01 mob

Pramoninių uogynų augintojų asociacijos iškeltas kandidatas Adolfas Jasinevičius dokumente, pavadintame „Žemės ūkio rūmų veiklos strategija (2016-2020 m.)", akcentuoja ŽŪR narių veiklos sutelktumo svarbą. Jo manymu, Rūmų įtaką sustiprės, kai bus užtikrintos visų ŽŪR narių lygios teisės ir galimybės, o ŽŪR taps konsoliduotos nuomonės reiškėja, t. y. organizacija, kalbančia vienu balsu, o ŽŪR narės gerbs daugumos priimtus sprendimus, kitaip tariant, jų neginčys, nereikš priešingos nuomonės.

Sutelktumo principas atsispindi ir planuose organizuojant tarptautinę veiklą - ŽŪR Tarptautinis komitetas privalės koordinuoti organizacijų, dalyvaujančių tarptautinėje veikloje, veiksmus.

A. Jasinevičius siūlo 2016-2020 metais rengti daug diskusijų, pavyzdžiui, diskutuoti apie žemdirbių savišalpos fondo steigimą, ŽŪR finansavimosi modelį, Žemės ūkio rūmų veiklos tobulinimą. ŽŪR veiklos efektyvumo didinimą A. Jasinevičius sieja su išvažiuojamaisiais ŽŪR Tarybos posėdžiais į ūkius, kooperatyvus ir kt.

Tapęs ŽŪR pirmininku, A. Jasinevčius siektų, kad ŽŪR administracija daugiau dirbtų rengdama ŽŪR Tarybai sprendimų projektus ir siūlytų problemų sprendimo būdus.

Kalba apie modernumą

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias" kandidatas Mindaugas Maciulevičius savo planuojamos veiklos dokumente „Žemės ūkio rūmų veiklos gairės ateinančiam ketverių metų laikotarpiui ir ilgalaikėje perspektyvoje" pristato kiek kitokį požiūrį į ŽŪR veiklos ateitį. Anot M. Maciulevičiaus, reikia skatinti mažų ir didelių asociacijų realų dalyvavimą diskusijoje dėl ŽŪR tolesnio tobulėjimo, tačiau kartu jis mano, jog būtina atsižvelgti ir į tai, kokiai visuomenės daliai atstovauja asociacija. Kandidatas įsitikinęs, kad būtina optimizuoti ŽŪR narių aprėptį, įtraukti trūkstamas grandis, pavyzdžiui, kaimo bendruomenes, kitas žemės ūkio organizacijas.

M. Maciulevičius kalba ir būtinybę Žemės ūkio rūmams būti nuosaikesniais aktyvių organizacijų atžvilgiu - užuot konkuravus su pavienėmis asociacijomis, tikslingiau būtų užtikrinti bendrų interesų atspindėjimą.

Pabrėždamas darbų tęstinumo užtikrinimo svarbą, M. Maciulevičius nurodo, kad siekti bendrų tikslų trukdo susiskaldymas Rūmuose ir vidinė konkurencija. Būtina suformuoti modernią ŽŪR viziją, nes šiandieninė jau neatspindi aktualijų ir iššūkių.

M. Maciulevičius siūlo optimizuoti sprendimų priėmimo tvarką Rūmuose, kad išaugtų narių pasitikėjimas ŽŪR sprendimais ir jais būtų vadovaujamasi.

Kandidatas siūlo ŽŪR įstatymo pakeitimus, pavyzdžiui, buvusiems ŽŪR pirmininkams suteikiant garbės nario statusą su patariamojo balso teise. Tai leistų efektyviai išnaudoti buvusių ŽŪR vadovų patirtį.

Pirmenybė - demokratiškumui ir savarankiškumui

Lietuvos ūkininkų sąjungos kandidato Jono Talmanto „Žemės ūkio rūmų 2016-2020 metų strateginis veiklos planas (sutrumpintas projektas)" orientuotas į svarbiausią tikslą - siekį, kad Žemės ūkio rūmai taptų žemdirbių parlamentu - svarbiausia visus šalies žemdirbius ir visus kaimo gyventojus atstovaujančia skėtine organizacija, kuri vienija asocijuotas struktūras. Projekte pabrėžiama būtinybė įdiegti ŽŪR veikloje žemdirbių ir kaimo gyventojų tiesioginio atstovavimo principus.

Kitas svarbus J. Talmanto tikslas - ŽŪR savarankiškumo stiprinimas: iki 2020 metų ŽŪR turi tapti nuo politinių partijų ir valstybinių struktūrų ar įstaigų finansiškai ir politiškai nepriklausoma organizacija (įteisinant privalomą žemdirbių savivaldos finansavimą pačių žemdirbių lėšomis).

Akcentuojama ir būtinybė stiprinti ŽŪR administracijos gebėjimus ir kelti kompetencijas, ugdant esamus specialistus ir pasitelkiant geriausius atskirų sričių specialistus iš bšalies.

Rūmams - ūkinės funkcijos

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos kandidato į ŽŪR pirmininkus Jono Vilionio „Veiklos strategija kitai ŽŪR pirmininko veiklos kadencijai bei ilguoju laikotarpiu" irgi akcentuoja finansinės nepriklausomybės nuo ministerijų ir kitų institucijų užtikrinimą, kad žemdirbių savivalda būtų pačių žemdirbių rankose. Siekiant šio tikslo būtina sutarti dėl vieningo žemdirbių savivaldos mokesčio.

J. Vilionis pristato visiškai kitą požiūrį į ŽŪR vaidmenį ir santykius su organizacijomis-narėmis. Anot kandidato, politiką turi vykdyti žemdirbių organizacijos, o ŽŪR į politiką turi nesikišti. Jo įsivaizdavimu, ŽŪR turėtų vykdyti tik organizacijų ūkines (užtikrinant jų sklandžią veiklą) bei atstovavimo funkcijas.

Veiklos strategijoje J. Vilionis kelia siekį, kad ŽŪR priimtų bendrų sprendimų būtų vieningai laikomasi, nesuteikiant valdžios institucijoms dingsties remtis skirtingomis įvairių organizacijų pozicijomis.

MŪ inf.

Išsamiau su kandidatų programiniais dokumentais galima suspažinti čia

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai