03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2024/07
Mokesčių permokos grąžinimas
  • Simona RAGAIŠYTĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Mokesčių mokėtojai gali prašyti grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų permokas (skirtumus).

Kai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo pirkimo PVM viršija mokėtiną PVM, susidaro iš biudžeto grąžintina PVM suma. Šią susidariusią permoką galima susigrąžinti arba įskaityti kitiems mokesčiams sumokėti.

Už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas grąžinamas bendra Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka: iš pradžių susidaręs PVM skirtumas įskaitomas mokėtojo mokestinei nepriemokai ir kitoms laiku nesumokėtoms sumoms padengti, vėliau likusi suma bendruoju atveju PVM mokėtojo prašymu grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo ar trūkstamų dokumentų gavimo dienos. Tik Įstatyme nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkantiems PVM mokesčio mokėtojams neįskaityto PVM skirtumo suma grąžinama ne anksčiau nei praėjus 6 mėn. nuo permokos susidarymo.

PVM mokėtojas, norėdamas susigrąžinti ar įskaityti PVM permoką iš biudžeto, turi VMI inspekcijai pateikti prašymo formą FR0781. Ją galima užpildyti raštu ir pristatyti arba paštu išsiųsti į mokesčio mokėtojo apskrities VMI, kurios administruojamoje teritorijoje yra įregistruotas mokesčių mokėtojas ar turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymą taip pat galima užpildyti elektroniniu būdu per VMI portalo sritį „Mano VMI“.

VMI mokesčių administratorius, gavęs prašymą elektroniniu paštu, išsiunčia mokesčių mokėtojui patvirtinimą, kad prašymą gavo. Jeigu pateiktame prašyme įrašyti neteisingi, netikslūs duomenys ar jų trūksta, kad būtų galima priimti sprendimą, mokesčių mokėtojui jo nurodytu elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas nurodant, kokius duomenis reikia pataisyti arba kokius dokumentus privaloma pateikti.

Pateikus prašymą ir norint susidariusią PVM permoką susigrąžinti, VMI turi teisę patikrinti grąžintinos mokesčių permokos pagrįstumą ir teisingumą – gali prašyti pateikti papildomus dokumentus, PVM sąskaitas faktūras ar atlikti PVM mokėtojo dokumentų patikrinimą. Jeigu atliekama PVM mokėtojo dokumentų patikra, PVM permoka grąžinama tik patikrai pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Jeigu patikra neatliekama, PVM permoka turi būti grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

PVM permokos grąžinimas arba įskaitymas gali būti stabdomas, jeigu gaunama informacija, kad mokesčių mokėtojas tiriamas dėl nusikalstamos veiklos, ir jeigu tai siejasi su netinkamu mokesčių mokėtojo prievolių vykdymu.

PVM grąžinti galima ir už ES ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims. Prašymą reikia pateikti iki kitų kalendorinių metų birželio 30 dienos. Užsienio asmuo teikia prašymą grąžinti PVM užpildydamas formą FR0445. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per VMI portalo sritį „Mano VMI“ arba pristatyti į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymą grąžinti PVM;
  • PVM sąskaitų faktūrų, importo deklaracijų arba kasos aparatų kvitų (kuro įsigijimo atveju), pagal kuriuos Lietuvoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalus ir kopijas;
  • pažymą (sertifikatą), išduotą užsienio valstybės kompetentingos institucijos, kuri patvirtina, kad užsienio asmuo yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju;
  • pavedimo sutartį (įgaliojimą), jei pareiškėjas nori susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM per įgaliotąjį asmenį.

Jeigu pažyma (sertifikatas) ir (arba) pavedimo sutartis (įgaliojimas) išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, reikia pateikti vertėjo parašu patvirtintus šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Paslauga suteikiama per 4 mėn. nuo dokumentų gavimo dienos.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM311), grąžinama ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 31 d., jeigu ji pateikiama iki gegužės 2 dienos. Jeigu gyventojo pajamų mokesčio deklaracija pateikiama pasibaigus terminui (po gegužės 2 d.), permoka grąžinama ne vėliau kaip per 90 dienų nuo teisingai užpildytos deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

Mokesčių susigrąžinimas (įskaitymas) – tai mokesčių mokėtojų teisė, kuri suteikia galimybę gauti grąžinimą už sumokėtus mokesčius. Svarbu žinoti, kad procesas gali būti sudėtingas ir priklausyti nuo daugelio veiksnių, įskaitant teisinius reikalavimus, dokumentacijos pateikimą ir VMI patikrinimus.