03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2024/05
Svarbu žinoti paveldėjus turtą
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Gyventojui paveldėjus turtą Lietuvoje ar užsienyje, gali tekti sumokėti paveldimo turto mokestį. Kas yra šio mokesčio mokėtojai, koks paveldėtas turtas apmokestinamas, kokie mokesčio tarifai ir kaip jį sumokėti?

Paveldimo turto mokesčio mokėtojai – nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. Paveldėti turtą gali ir juridiniai asmenys, tačiau jie nemoka paveldimo turto mokesčio. Jį moka tik gyventojai, paveldėję turtą pagal įstatymą ar testamentą.

Koks paveldimas turtas apmokestinamas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas – tai Lietuvoje ar užsienio valstybėje paveldėti nekilnojamieji daiktai (žemė, pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji); kilnojamieji daiktai (transporto priemonės, traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos, jų priekabos, puspriekabės ir kt.); vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kt.); pinigai (grynieji, pinigai banke).

Mokesčio bazė ir tarifai

Paveldimo turto mokesčio bazė – paveldėto turto apmokestinamoji vertė. Lietuvoje esančio paveldėto turto apmokestinamąją vertę pagal paveldėtojų prašymus apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Paveldėtojai gali kreiptis į bet kurios apskrities VMI, kad apskaičiuotų Lietuvoje esančio paveldėto turto vertę. VMI išduoda Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymą FR0514 (ji išduodama ir tada, kai mokesčio mokėti nereikia).

Jei paveldimas užsienio valstybėje esantis turtas, jo apmokestinamąją vertę apskaičiuoja patys turtą paveldėję gyventojai.

Apskaičiuojant mokestį už paveldėtą turtą, esantį Lietuvoje ar užsienyje, apmokestinamoji vertė siekia 70 proc. paveldimo turto vertės. Mokesčio tarifai yra du – 5 proc., kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 000 Eur; ir 10 proc., kai apmokestinamoji vertė viršija 150 000 Eur.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė nustatoma pagal Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisykles. Keletas apskaičiavimo pavyzdžių:

 • nekilnojamo daikto vertė gyventojo pasirinkimu gali būti Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą;
 • vertybinių popierių vertė:
  • įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje – jų vidutinė rinkos kaina;
  • neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje – gyventojo pasirinkimu jų nominalioji vertė. Jei šios vertės nėra – jų buhalterinė vertė arba vertė, kurią nustato turto vertintojas;
 • pinigų (eurų) – jų nominalioji vertė;
 • pinigų užsienio valiuta vertė nustatoma taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

Kam mokesčio mokėti nereikia?

Paveldimo turto mokesčio mokėti nereikia, kai vienam sutuoktiniui mirus kitas paveldi turtą; paveldėjus vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų turtą; kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė neviršija 3 000 eurų.

Kai turtas paveldimas iš asmenų, susijusių artimiausiais giminystės ar santuokos ryšiais, paveldimo turto mokesčiu jis neapmokestinamas neatsižvelgiant į vertę. Tačiau jei turtas paveldimas iš antros eilės ir tolimesnių giminaičių (dėdžių, tetų) ar kitų svetimų asmenų, jis yra apmokestinamas, bet jo apmokestinimui taikoma 3 000 Eur lengvata.

Jeigu atsitiktų taip, kad per metus gyventojas turtą paveldėtų kelis kartus iš skirtingų palikėjų, tuomet 3 000 Eur lengvata galiotų kiekvienu atveju. Jei palikėjo turtą paveldi keli asmenys, ši lengvata taikoma kiekvienam iš jų atskirai.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš dėdės paveldėjo 40 000 Eur vertės žemės sklypą. Jam taikoma 3 000 Eur lengvata ir 5 proc. tarifas, nes turto apmokestinamoji vertė neviršijo 150 000 Eur. Taigi gyventojas turi sumokėti 1 250 Eur paveldimo turto mokestį:

40 000 Eur x 70 proc. = 28 000 Eur.

28 000 Eur – 3 000 Eur (lengvata) = 25 000 Eur.

25 000 Eur x 5 proc. = 1 250 Eur.

Paveldėto turto pardavimas

Dažnai paveldėtas turtas yra parduodamas. Reikia nepamiršti, kad jį pardavus gali tekti sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM). Dėl to prieš tai reikėtų pasidomėti apie tokio turto pardavimo pajamų apmokestinimą. Kalbant bendrai, pardavimo pajamoms taikomos įprastos GPM nuostatos.

Pavyzdys. Gyventojas 2022-10-15 paveldėjo namą, paveldėjimo dokumentuose įrašyta 50 000 Eur namo vertė. 2024-03-01 paveldėtą namą pardavė už 60 000 Eur.

GPM skaičiuojamas iš pardavimo pajamų atėmus įsigijimo išlaidas. Namas paveldėtas, todėl jo paveldėjimo dokumentuose kaip įsigijimo išlaidos nurodyta namo vertė. Nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apmokestinamos 15 proc., tad gyventojui šiuo atveju reikėtų sumokėti 1 500 Eur GPM:

(60 000 Eur – 50 000 Eur) x 15 proc. = 1 500 Eur

GPM mokėti nereikėtų, jeigu:

 • namas iki pardavimo būtų nuosavybėje išlaikytas ne mažiau kaip 10 metų;
 • ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo parduodamame name butų deklaruota gyvenamoji vieta;
 • name būtų deklaruota gyvenamoji vieta trumpiau nei 2 metus, bet per vienus metus būtų nusipirktas kitas būstas ir jame deklaruota gyvenamoji vieta;
 • namas būtų parduotas nuostolingai.

Mokesčio sumokėjimas

Dėl Lietuvoje esančio paveldėto turto paveldėtojai patys mokesčio neskaičiuoja ir nedeklaruoja. Tai daro paveldėjimo teisės dokumentus išduodantys notarai pagal pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis – VMI išduotas FR0514 formas. Paveldėtojas mokestį sumokėti turi prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba nuo mokesčio atleidžia arba jį atideda.

Jei paveldimo turto mokesčio asmuo negali sumokėti iš karto, gali kreiptis į savivaldybės tarybą dėl mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Ji gali atidėti mokesčio mokėjimo terminus arba leisti jį sumokėti per keletą kartų. Taip pat gali sumažinti mokėtiną mokestį arba visai nuo jo atleisti sumokant iš savivaldybės biudžeto. Jei turtas paveldimas keliose savivaldybėse, reikia kreiptis į atskiras savivaldybes.

Gyventojai, paveldėję turtą užsienio valstybėse, patys apskaičiuoja ir deklaruoja paveldimo turto mokestį. Tai padaryti turi iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais turtas paveldėtas, kovo 1 dienos pateikdami formą FR0585.