03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/09
Naujausios lietuviškos žieminių kviečių veislės
  • Dr. Vytautas RUZGAS, dr. Žilvinas LIATUKAS LAMMC Žemdirbystės institutas
  • Mano ūkis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre per pastaruosius metus sukurtos ir į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos kelios skirtingos paskirties žieminių kviečių veislės.

Žieminių kviečių selekcija vykdoma pagal klasikinę metodiką su papildymais ir patobulinimais, pritaikytais vietinėms sąlygoms ir naujiems rinkos poreikiams – kuriamos ne tik duonos kepimui, bet ir ekologiniam ūkininkavimui, krakmolo gamybai skirtos veislės.

Naujų kviečių veislių ūkinis vertingumas buvo tiriamas Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) Pasvalio, Kauno, Utenos ir Plungės skyriuose (AVTS) trejus metus: 2018–2020 m., 2019–2021 m. Žiemojimo sąlygos tyrimo laikotarpiu visuose AVTS buvo palankios visoms tirtoms žieminių kviečių veislėms.

Krakmolo separavimui

Vaškinių kviečių perdirbimas leistų sukurti daugiau aukštesnės vertės produktų ir mažiau eksportuoti neapdorotos žaliavos – grūdų. Paprastų kviečių grūdų krakmole amilozės ir amilopektino santykis yra apie 25 ir 75 proc. Vaškiniai kviečiai sintetina krakmolą, susidedantį vien iš amilopektino. Jų grūduose gali būti iki 1 proc. amilozės, paprastuose kviečiuose jos yra apie 30 procentų. Šio tipo kviečiai dėl amilopektino savybės chemiškai surišti didesnį kiekį vandens leidžia patobulinti kai kurių kvietinių produktų gamybos procesą, pagerinti jų kokybę ir kurti naujus produktus.

Eldija – veislė, skirta specialios paskirties amilopektininiam krakmolui separuoti.

Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,50 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo 2020 m. Pasvalio AVTS – 9,18 t ha-1.

Eldija yra akuotuota, raudongrūdė veislė. Vidutinė 1 000 grūdų masė buvo 36,67 g, stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 98,7 procento.

Grūduose vidutiniškai nustatyta: baltymų – 12,6 proc., glitimo – 25,9, krakmolo – 68,6 proc.; sedimentacija – 36,5 ml, hektolitro masė – 79,3 kg hl-1. Kritimo skaičius žemas – 63,7 s, būdingas amilopektininiams kviečiams.

Eldija kviečių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 8,6 balo.

Augalų vidutinis aukštis buvo 84,5 cm, atsparumas išgulimui įvertintas 7,8 balo (veislės atsparumas išgulimui ir žiemkentiškumas vertinami balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai – labai atspari veislė).

Veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė, skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki visiško išplaukėjimo arba iki vaškinės brandos, atitinkamai buvo 151,3 ir 191,1 dienos, t. y. veislė buvo ankstyvesnė už standartinių veislių Artist ir Skagen kviečius atitinkamai 2,1 ir 5,5 dienos, o vegetacijos periodas buvo trumpesnis – atitinkamai 2,6 ir 4,9 dienos.

Visuose AVTS žieminių kviečių veisles 2018–2020 m. apniko kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis), miltligė (Blumeria graminis), lapų (Septoria tritici) ir varpų (Septoria nodorum) septoriozės. Bandymų laukeliuose augalų veislių ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, atsparumas šioms ligoms 2018–2020 m. buvo įvertintas vidutiniškai 7,0–8,8 balo (kai 9 balai – labai geras atsparumas). Žemiausiu balu – 4 – buvo įvertintas atsparumas lapų septoriozei 2018 m. Plungės ir 2020 m. Kauno AVTS.

Sarta – veislė, taip pat skirta specialios paskirties amilopektininiam krakmolui separuoti.

Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,16 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2018 m. Pasvalio AVTS – 8,45 t ha-1.

Sarta yra beakuotė, baltagrūdė veislė. Vidutinė 1 000 grūdų masė buvo 37,15 g. Stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 98,8 procento.

Grūduose vidutiniškai nustatyta: baltymų – 12,6 proc., glitimo – 26,1, krakmolo – 69,6 proc.; sedimentacija – 36,90 ml, hektolitro masė – 80,7 kg hl-1. Kritimo skaičius žemas – 62,3 s, būdingas amilopektininių žieminių kviečių veislėms.

Tyrimo metais augalų vidutinis aukštis buvo 88,1 cm, atsparumas išgulimui – 8,3 balo.

Sarta kviečių žiemkentiškumas per visą tyrimo laikotarpį vidutiniškai įvertintas 8,7 balo. Standartinių veislių žiemkentiškumas per tą patį laikotarpį buvo 8,8 balo.

Veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė atitinkamai buvo 151,7 ir 191,0 dienos, t. y. veislė buvo ankstyvesnė už standartinių veislių Artist ir Skagen kviečius atitinkamai 1,7 ir 5,1 dienos, o vegetacijos periodas buvo trumpesnis atitinkamai 2,7 ir 5,0 dienos.

Visuose AVTS žieminių kviečių veisles 2018–2020 m. pažeidė kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis), miltligė (Blumeria graminis), lapų (Septoria tritici) ir varpų (Septoria nodorum) septoriozės. Augalų veislių ligotumui nustatyti bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, atsparumas šioms ligoms 2018–2020 m. buvo įvertintas vidutiniškai 7,1–8,7 balo (kai 9 balai – labai geras atsparumas). Žemiausiu balu – 5 – buvo įvertintas atsparumas lapų septoriozei 2020 m. Kauno AVTS.

Ekologiniam ūkininkavimui

Lietuvoje prieš porą dešimtmečių ėmus didėti ekologinių pasėlių plotams, pradėtos kurti ekologiniam ūkininkavimui skirtos javų veislės. Apibūdinant ekologinėms technologijoms tinkamą kviečių veislę, svarbus ne tik augalų aukštis, bet ir žiemkentiškumas, atsparumas išgulimui, kompleksiškas atsparumas ligoms, ypač varpų (varpų fuzariozei ir kietosioms kūlėms), taip pat gera grūdų kokybė.

Ekas – žieminių kviečių veislė, skirta ekologiniam ir įprastam ūkininkavimui.

Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,13 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2020 m. Pasvalio AVTS – 10,91 t ha-1.

Vidutinė 1 000 grūdų masė buvo 43,68 g, stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 98,0 procentai.

Baltymų ir glitimo kiekis, sedimentacija, kritimo skaičius ir hektolitro masė atitiko I klasės kviečiams šiuo metu taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus ir atitinkamai buvo 13,7 proc., 55,4 ml, 321 s ir 83,5 kg hl-1 . Ši veislė priskiriama prie labai gerų kepimo savybių turinčių kviečių veislių grupės.

Ekas kviečių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 8,4 balo.

Veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė atitinkamai buvo 161,7 ir 197,2 dienos, t. y. veislė išplaukėdavo 3,3, 2,7 ir 3,6 dienomis vėliau negu standartinių veislių Artist, Janne ir KWS Emil kviečiai, o vegetacijos periodas buvo ilgesnis – atitinkamai 4,4, 3,8 ir 4,8 dienos.

Augalų veislių ligotumui nustatyti bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, atsparumas septoriozei buvo įvertintas vidutiniškai 7,5 balo. Šios veislės atsparumas kitoms ligoms buvo įvertintas ne mažiau kaip 8 balais (kai 9 balai – labai geras atsparumas).

Duonos kepimui

Didelio baltymingumo grūdus, kurių miltai skirti kepti duoną, užauginančios kviečių veislės ir toliau išlieka populiarios.

Vaiva – duonos kepimo pramonei skirta veislė.

Tyrimo metais gautas vidutinis 9,36 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2020 m. Pasvalio AVTS – 12,62 t ha-1.

Vidutinė 1 000 grūdų masė buvo 47,90 g, stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 96,4 procento.

Grūduose vidutiniškai buvo nustatyta: baltymų 12,7 proc., glitimo – 24,7 proc., krakmolo – 68,8 proc. Šiuo metu I klasės kviečiams taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus atitiko sedimentacija – 43,6 ml, kritimo skaičius – 250 s ir hektolitro masė – 78,7 kg hl-1. Ši veislė priskiriama prie gerų kepimo savybių turinčių kviečių veislių grupės.

Veislė labai atspari išgulimui. Vidutinis augalų aukštis buvo 84,3 cm, atsparumas išgulimui įvertintas 8,8 balo.

Vaiva kviečių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas taip pat kaip ir standartinių veislių – 8,8 balo.

Veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė atitinkamai buvo 153,9 ir 195,3 dienos, t. y. vidutinė veislės vegetacijos periodo trukmė buvo 1,6 dienos ilgesnė negu Artist ir tik šiek tiek – 0,7 dienos trumpesnė negu standartinės veislės Skagen kviečių. Veislė išplaukėdavo 0,5 dienos vėliau nei Artist ir 2,9 dienos anksčiau už Skagen kviečius.

Visuose AVTS žieminių kviečių veisles 2018–2020 m. pažeidė kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis), miltligė (Erisyphe graminis), lapų (Septoria tritici) ir varpų (Septoria nodorum) septoriozės. Augalų veislių ligotumui nustatyti bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, atsparumas šioms ligoms 2018–2020 m. buvo įvertintas vidutiniškai 7,5–9 balais (kai 9 balai – labai geras atsparumas). Žemiausiu balu – 5 – buvo įvertintas atsparumas lapų septoriozei 2020 m. Kauno AVTS.

Silva – duonos kepimo pramonei skirta veislė.

Tyrimo metais gautas vidutinis 9,30 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias derlius buvo 2017 m. Pasvalio AVTS – 11,84 t ha-1.

Vidutinė 1 000 grūdų masė buvo 44,40 g. Stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 98,6 procento.

Grūduose vidutiniškai nustatyta: baltymų – 12,3 proc., glitimo – 24,5 proc., krakmolo – 68,4 proc. Šiuo metu I klasės kviečiams taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus atitiko sedimentacija – 39,0 ml, kritimo skaičius – 306 s ir hektolitro masė – 80,7 kg hl-1. Ši veislė priskiriama prie labai gerų kepimo savybių turinčių kviečių veislių grupės.

Veislė labai atspari išgulimui. Tyrimo metais augalų vidutinis aukštis buvo 82,2 cm, atsparumas išgulimui – 9 balai.

Silva veislės kviečių žiemkentiškumas per visą tyrimo laikotarpį vidutiniškai įvertintas 8,6 balo. Standartinių veislių žiemkentiškumas per tą patį laikotarpį buvo 8,7 balo.

Veislės ankstyvumas ir vidutinė vegetacijos periodo trukmė atitinkamai buvo 155,8 ir 198,2 dienos, t. y. veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo trukmė buvo beveik tokie pat kaip standartinės veislės Artist kviečių, o už Skagen veislės kviečius ji buvo ankstyvesnė atitinkamai 1,9 ir 1,0 diena.

Augalų ligotumui nustatyti visų AVTS bandymų laukeliuose, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, žieminiai kviečiai 2017–2019 m. buvo nežymiai pažeisti kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis pentis), miltligės (Blumeria graminis), lapų (Septoria tritici) ir varpų (Septoria nodorum) septoriozių. Silva veislės atsparumas šioms ligoms 2017– 2019 m. buvo įvertintas vidutiniškai 7–9 balais (kai 9 balai – labai geras atsparumas), tik Plungės AVTS 2018 m. šios veislės kviečius kiek daugiau apėmė varpų fuzariozė, tai buvo įvertinta 6 balais.

***

Nuo selekcijos atnaujinimo 1990 m. iki šių dienų LAMMC Žemdirbystės institute sukurtos 23 žieminių kviečių veislės.