23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/08
Kada VMI gali neįregistruoti arba išregistruoti PVM mokėtoją
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Pradėjus naujai verstis individualia veikla, pravartu žinoti, kokie pagrindiniai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai susiję su PVM mokėtojų įregistravimu arba išregistravimu.

Visi fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, taip pat ir ūkininkai, privalo įsiregistruoti kaip PVM mokėtojai, jeigu:

 • pajamos už Lietuvoje parduotas prekes ir (ar) paslaugas viršija 45 tūkst. Eur per paskutinius 12 mėnesių;
 • per praėjusius kalendorinius metus iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių PVM mokėtojų įsigyta prekių, kurių vertė didesnė nei 14 tūkst. eurų.

Pardavimus galima sekti ir skaičiuoti patiems, kita galimybė – pasinaudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sukurta skaičiuokle, kuri yra interneto puslapio vmi.lt skyrelyje „Skaičiuoklės“. Ji apskaičiuos, kada atsiranda prievolė asmenį registruoti kaip PVM mokėtoją, ir mokėtiną PVM sumą.

Fiziniai asmenys gali registruotis kaip PVM mokėtojai savanoriškai. Ūkininkai dažnai taip ir daro, nes dalyvauja projektuose – perka brangią techniką ir nori susigrąžinti PVM. Prieš tampant PVM mokėtoju savanoriškai (nepasiekus nustatytų ribų), pravartu paskaičiuoti, ar tai daryti verta. Reikia žinoti, kad per mokestinį laikotarpį nuo pardavimų PVM reikia sumokėti, o nuo pirkimų jį galima susigrąžinti. Jei pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pirkimų PVM yra didesnis nei pardavimų, galima susigrąžinti skirtumą, o jei priešingai – skirtumą teks sumokėti VMI.

Pavyzdys. Ūkininkas yra PVM mokėtojas, kuriam taikomas mėnesio mokestinis laikotarpis veiklai vykdyti. Jis 2022 m. sausį įsigijo pašarų už 500 Eur (PVM – 105 Eur), kuro už 600 Eur (PVM – 126 Eur), traktorių už 10 000 Eur (PVM – 2 100 Eur).

Ūkininkas 2020 m. sausį pardavė pieno už 3 000 Eur (PVM – 630 Eur), kitam ūkininkui suteikė gyvulių priežiūros paslaugų už 1 500 Eur (PVM – 315 Eur).

PVM = pardavimo PVM – PVM atskaita = (630 + 315) – (105 + 126 + 2 100) = gautinas iš biudžeto PVM – 1 386 Eur.

Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad ūkininkas nemoka gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbtų žemės ūkio veiklos pajamų, kol nėra PVM mokėtojas. Tik juo tapęs turi mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo per metus uždirbtų žemės ūkio veiklos pajamų.

Fizinių asmenų PVM mokėtojų mokestinis laikotarpis – kalendorinis pusmetis, tačiau jie gali kreiptis į VMI su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį. Savaime mėnesiniu PVM mokėtoju tampama tuo atveju, jeigu įsigyjama prekių ar paslaugų iš ES valstybės narės PVM mokėtojų.

Prašymai įregistruoti asmenį kaip PVM mokėtoją ar išregistruoti iš PVM mokėtojų registro, kita reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu būdu „Mano VMI“ sistemoje, kur galima susipažinti su VMI sprendimais.

Nuo š. m. gegužės 1 d. VMI pakeitė registravimosi PVM mokėtojų registre taisykles. Pagrindinis pakeitimas – VMI gali atlikti operatyvų patikrinimą, jei abejoja dėl vykdomos ar ketinamos vykdyti veiklos. Taip pat yra daugiau naujovių: jei prašyme trūksta duomenų ar juos reikia patikslinti, VMI gali pati juos gauti ar patikslinti pagal jai prieinamą informaciją. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad papildyti kriterijai, kada VMI neregistruos į PVM mokėtojų registrą arba iš jo išregistruos. VMI gali neregistruoti asmens kaip PVM mokėtojo, jeigu:

 • įvertinus vykdomos veiklos pobūdį ir turimus išteklius, pateikti duomenys neįrodo vykdomos PVM apmokestinamos veiklos realumo ar tęstinumo;
 • nepateikti duomenys, deklaracijos, ataskaitos Mokesčių mokėtojų registre, kai tai padaryti privaloma;
 • VMI turi informacijos apie mokesčių teisės pažeidimus arba asmeniui pradėtas ikiteisminis tyrimas;
 • veikla fiktyviai nutraukta prieš tai vykdžiusio asmens ir dirbtinai perkelta naujai registruotam asmeniui;
 • iš VMI arba apskrities VMI gauta pagrįsta išvada asmens neregistruoti kaip PVM mokėtojo;
 • nuspręsta asmens neregistruoti kaip PVM mokėtojo, bet vėl teikiamas prašytas įregistruoti, nenurodžius naujų aplinkybių;
 • asmuo išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro;
 • kitais atvejais.

Jeigu fizinis asmuo, kuris yra PVM mokėtojas, nusprendžia nebevykdyti ekonominės veiklos arba jam nėra prievolės būti PVM mokėtoju, jis turi teisę išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro. Norėdamas tai padaryti, fizinis asmuo turi patikslinti PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinti į PVM atskaitą įtrauktas prekių ir (arba) paslaugų (įskaitant ilgalaikį turtą), kurios nebebus naudojamos jo vykdomai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM sumas.

Pavyzdys. Ūkininkas išsiregistruoja iš PVM mokėtojų registro ir išsiregistravimo dieną turi už 5 000 Eur pirktų atsargų (kuro, trąšų), kurių PVM (1 050 Eur) susigrąžino. Jis 1050 Eur turės grąžinti VMI, nes šių atsargų nebenaudos vykdydamas veiklą.

Tačiau ir VMI savo iniciatyva gali išregistruoti PVM mokėtoją, jeigu:

 • du mokestinius laikotarpius iš eilės (kai mokestinis laikotarpis – mėnuo) nepateikia PVM deklaracijos ir i.SAF registrų arba pateikia, tačiau duomenys nuliniai;
 • vieną mokestinį laikotarpį (kai mokestinis laikotarpis – pusmetis) nepateikia PVM deklaracijos ir i.SAF registrų arba pateikia, tačiau duomenys nuliniai;
 • tris mokestinius laikotarpius iš eilės (kai mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijoje deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, bet nedeklaravo pardavimų arba iš ES įsigytų prekių. Jei nepateikė informacijos, kad įsigijo (statomas) ilgalaikio turto arba prekių, skirtų veiklai vykdyti;
 • vieną mokestinį laikotarpį (kai mokestinis laikotarpis – pusmetis) PVM deklaracijoje deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, bet nedeklaravo pardavimų arba iš ES įsigytų prekių. Jei nepateikė informacijos, kad įsigijo (statomas) ilgalaikio turto arba prekių, skirtų veiklai vykdyti;
 • pateikti duomenys neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti veiklos, jos tęstinumo;
 • mokesčių mokėtojas nerandamas deklaruotoje veiklos vykdymo vietoje;
 • VMI turi informacijos apie mokesčių teisės pažeidimus ar pradėtą ikiteisminį tyrimą;
 • mokesčių mokėtojas pranešė, kad laikinai nevykdo veiklos ar neteikia deklaracijų;
 • kitais atvejais.