03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/04
Prieš vėją nepapūsi. Reikalavimai šiuolaikinėms tręšimo mašinoms
  • Doc. dr. Remigijus ZINKEVIČIUS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Šiuolaikinės mineralinių trąšų barstomosios turi tolygiai skleisti dirvos paviršiuje įvairias mineralines trąšas. Netolygiai paskleidus trąšas užauga nevienodo derlingumo pasėlis. Todėl trąšų pasiskirstymo netolygumas, nepriklausomai nuo dirvos tipo ir reljefo, nustatytos skleidimo normos, skersine kryptimi neturi viršyti 10 procentų.

Tręšiamieji aparatai turi gerai skleisti ir šiek tiek sudrėkusias trąšas. Mineralinių trąšų barstomosios turi būti našios, paprastai ir tiksliai nustatomos reikiamai trąšų skleidimo normai, pritaikytos įvairaus aukščio pasėliams tręšti, su minimaliais nuostoliais skleisti trąšas lauko pakraščiuose. Jeigu trąšos yra įterpiamos, jos turi būti įterptos nustatytu gyliu ir užžertos žemėmis. Trąšų skleidimo diskai ir mentelės turi būti pagaminti iš nerūdijančio, atsparaus dilimui plieno, baigus darbą lengvai nuplaunami.

Pagal paskirtį tręšimo mašinos skirstomos į mineralinių trąšų barstomąsias, mėšlakrates ir srutvežius. Biriosios mineralinės trąšos skleidžiamos mineralinių trąšų barstomosiomis. Mėšlakračių paskirtis – tolygiai skleisti birias organines trąšas (kraikinį mėšlą, kompostą, durpes, organinių ir mineralinių trąšų mišinius ir pan.) dirvos paviršiuje. Srutvežių paskirtis – tolygiai skleisti ar įterpti skystąsias organines trąšas (srutas, skystą mėšlą, kuriame sausųjų medžiagų kiekis iki 12 proc.) dirvos paviršiuje arba gilesniuose jos sluoksniuose.

Tikslusis tręšimas ir automatinis valdymas

Šiuolaikinės mineralinių trąšų barstomosios pritaikytos tiksliajam tręšimui skirtingomis trąšų normomis atskirose lauko vietose ir valdomos per ISOBUS terminalą. Įvairios firmos siūlo tręšimo žemėlapius, sudarytus pagal pasėlių nuotraukas iš dirbtinių žemės palydovų. Didėja tiksliųjų pneumatinių mineralinių trąšų barstomųjų paklausa. Šios tręšiamosios yra siūlomos nuo 18 iki 30 m darbinio pločio, o elektrinės trąšų dozatorių pavaros leidžia keisti išberiamų mineralinių trąšų kiekį 1,2 m pločio ruožuose. Pasiteisino automatinis sekcijų ir visos mineralinių trąšų barstomosios valdymas lauko pagrąžose. Skleidžiamų mineralinių trąšų srautui stebėti yra naudojami radariniai jutikliai.

Ateitis priklauso tiksliajam tręšimui skirtingomis mineralinių trąšų normomis atskirose lauko vietose ir automatiniam mineralinių trąšų barstomųjų valdymui.

Labai įdomus techninis sprendimas – automatiškai valdyti dvidiskę išcentrinę mineralinių trąšų barstomąją pagal vėjo jutiklio teikiamus duomenis. Prie mineralinių trąšų barstomosios pritvirtintas jutiklis matuoja vėjo greitį ir kryptį bei siunčia duomenis į darbo kompiuterį, kuris, įvertindamas tręšimo agregato važiavimo greitį, apskaičiuoja naujas trąšų tiekimo sistemos nustatymo reikšmes ir automatiškai priderina sklaidomųjų diskų sukimosi dažnį. Pučiant šoniniam vėjui, padidinamas į vėją nukreiptos pusės sklaidomojo disko sukimosi dažnis, o priešingoje pusėje – sumažinamas. Atitinkamai pasikeičia ir trąšų sklaida, automatiškai atsveriamas šoninio vėjo poveikis ir užtikrinamas reikiamas trąšų skersinio pasiskirstymo tolygumas. Be to, naudojant vėjo jutiklius, pailgėja mineralinių trąšų barstomųjų naudojimo laikas.

Mineralinių trąšų barstomosios valdymo terminale greta svarbiausių mašinos parametrų visuomet matomi ir aktualūs vėjo rodikliai (vėjo kryptis, stiprumas ir gūsingumas). Šviesoforo spalvomis signalizuojama apie sistemos galimybes sumažinti šoninio vėjo poveikį. Jei dėl per stipraus vėjo ar per dažno gūsingumo kitimo pasiekiama reguliavimo riba, sistema papildomai pateikia perspėjimo žinutę. Įjungus mineralinių trąšų barstomąją, ant stiebo pritvirtintas vėjo jutiklis automatiškai pakeliamas virš traktoriaus kabinos, kad matavimų tikslumui įtakos neturėtų oro sūkuriai.

Amazone ZA-TS ir ZG-TS serijos dvidiskėse išcentrinėse mineralinių trąšų barstomosiose WindControl sistemą siūloma naudoti kartu su ArgusTwin įranga, skirta trąšų sklaidai stebėti. Čia skleidžiamų mineralinių trąšų srautus barstomosios kairėje ir dešinėje nuolat stebi 14 radarinių jutiklių. Užfiksavus nukrypimus, skleidžiamų trąšų skersinis pasiskirstymas optimizuojamas automatiškai. ArgusTwin įranga tolygią trąšų sklaidą užtikrina ir dirbant šlaituose, skleidžiant nehomogeniškas ar sudrėkusias trąšas.

Griežtėjant aplinkosaugos reikalavimams, į standartinę mineralinių trąšų barstomųjų komplektaciją dažniausiai įeina ir įranga trąšoms lauko pakraščiuose skleisti. Šios papildomos įrangos paskirtis – užtikrinti norimo mineralinių trąšų kiekio paskleidimą kuo arčiau lauko ribos, nebarstant jokių trąšų už jo ribų. Išcentrinių mineralinių trąšų barstomųjų atveju, didėjant mašinų darbiniam pločiui, tai pasiekti tampa vis sunkiau. Pavyzdžiui, firma „Amazone“ siūlo naują trąšų kreipiklį BorderTS, kuris, kartu su gerai žinomu TS sistemos įtaisu trąšoms lauko pakraščiuose skleisti, leidžia kur kas geriau aprūpinti augalus tose vietose ir tuo pačiu metu laikytis tręšimo reikalavimų. Važiuojant pirmąja technologine vėže, pusės barstomosios darbinio pločio atstumu nuo lauko pakraščio skleidžiant pusę trąšų išbėrimo normos, trąšų kreipiklis BorderTS gali būti nustatytas taip, kad trąšų skersinis pasiskirstymas būtų tolygus.

Siūlomi patobulinti įrangos deriniai kaupiamųjų augalų tarpueiliams įdirbti ir mineralinėms trąšoms įterpti. Pavyzdžiui, firmos „Monosem“ sukurtoje įrangoje FertiSmart dėl trąšų dozatorių elektrinės pavaros kiekvienos eilės dozatorius galima sureguliuoti skirtingai. Siekiant sumažinti azotinių mineralinių trąšų sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, siūloma trąšas įterpti į 10–20 cm gylį kas antroje kaupiamųjų augalų (kukurūzų, cukrinių runkelių, bulvių) eilutėje. Daugiamečių tyrimų rezultatai rodo, kad, naudojant firmų „Rauch“ ir „Cult-Tec“ sukurtą juostinio tręšimo įrangą DeePot azotinėms mineralinėms trąšoms į 25 cm gylį įterpti kas antroje kukurūzų pasėlių eilutėje, jų sąnaudas galima sumažinti 20 procentų. Kadangi eilutėse išberiamų trąšų kiekis gali būti reguliuojamas atskirai, tai tiksliai dirbama ir mažuose ar netaisyklingos formos laukuose.

Šiuolaikinėms birių ir skystų organinių trąšų paskleidimo mašinoms ypač svarbu minimalūs maisto medžiagų nuostoliai ir dirvų apsauga.

Minimalūs nuostoliai ir dirvų apsauga

Šiuolaikinė birių ir skystų organinių trąšų skleidimo ar įterpimo technika turi atitikti gamtos apsaugos ir darbų saugos reikalavimus, tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje išilgai ir skersai viso tręšiamo ploto, mažai slėgti dirvą, būti patvari, atspari korozijai, lengvai prižiūrima ir remontuojama, našiai dirbti. Srutvežiai turi turėti maisto medžiagų nuostoliams ir emisijoms mažinti skirtą trąšų įterpimo įrangą.

Labai svarbu žinoti ir faktiškai paskleidžiamą ar įterpiamą skystų organinių trąšų kiekį, kuris, visų pirma, priklauso nuo jose esančių maisto medžiagų kiekio ir tręšimų skaičiaus. Žinant norimą paskleisti skystų organinių trąšų kiekį, reikia pasirinkti tinkamą tręšimo agregato važiavimo greitį. Išmanieji srutvežiai per ISOBUS gali valdyti traktorių. Pavyzdžiui, firmos „Fliegl“ srutvežiuose su Flow Control įranga, induktyviniu magnetiniu matuokliu matuojamas pratekančių srutų srautas. Duomenys apdorojami darbo kompiuteryje ir per ISOBUS perduodami į traktoriaus valdymo terminalą. Traktorininkui pasirinkus norimą paskleisti skystų organinių trąšų kiekį, pateikiamas reikiamas tręšimo agregato važiavimo greitis, kurį sistema apskaičiuoja pagal srutvežio darbinį plotį ir pratekantį srutų kiekį. Atskiruose laukuose paskleidžiamą srutų kiekį galima dokumentuoti, sudarant skystų organinių trąšų paskleidimo žemėlapius. Flow Control įrangą galima sumontuoti visuose slėginiuose ir vakuuminiuose srutvežiuose. Per ISOBUS ji gali valdyti firmų „Claas“, „John Deere“, „Deutz-Fahr“, „Case IH“, „Steyr“ ir „New Holland“ traktorius.

Naujos Samson HDP srutvežių hidraulinės pavaros tikslas – dirvų apsauga dėl mažesnio ratų buksavimo. Pavaros galia reguliuojama automatiškai, atsižvelgiant į nustatytą didžiausią traktoriaus ratų buksavimo vertę. Ši firma daug dėmesio skiria ir labai skirtingų azoto (N) nuostolių problemai spręsti, paskleidžiant skystas organines trąšas. Naudojant Samson e-mission N jutiklių sistemą, numatomi N nuostoliai atskirose lauko vietose apskaičiuojami naudojant matavimo duomenis iš daugelio jutiklių. Tai leidžia daug tiksliau įvertinti paskleistose skystose organinėse trąšose esantį augalams prieinamą azotą ir atitinkamai priderinti vėlesnį tręšimą skirtingomis mineralinių azotinių trąšų normomis.

Daug įdomių techninių sprendimų tobulinant skystų organinių trąšų paskleidimo ar įterpimo įtaisus. Pavyzdžiui, šveicarų firma „Brunner Spezialwerkstatt AG“ sukūrė itin paprastą srutų paskleidimo įrangą Schleppfix, kurios darbiniai pločiai gali būti 7,2, 9,0 ir 12,0 m. Jos konstrukcija labai paprasta, nes nėra srutų skirstytuvo su intensyviai besidėvinčiomis, besisukančiomis dalimis ir jokių laistomųjų žarnų. Įranga yra labai naši, o priežiūros išlaidos gana nedidelės, nes, palyginti su įprastinėmis laistomųjų žarnų sistemomis, darbinių dalių dėvėjimasis yra 80 proc. mažesnis. Be to, gamintojas nurodo iki 60 proc. mažesnes degalų sąnaudas ir 10 proc. mažesnę masę.