03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/10
Automobilių naudojimas ir mokesčiai
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Įsigijęs lengvąjį automobilį, ūkininkas susiduria su mokesčių klausimais. Kada galima susigrąžinti PVM už automobilį, ar nusidėvėjimas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams? Kokius mokesčius reikia mokėti, kai ūkininkas suteikia lengvąjį automobilį savo ūkio darbuotojui?

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo 18 str. 3 d. 2 p., lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos, t. y. lengvųjų automobilių nusidėvėjimas yra neleidžiami atskaitymai, apskaičiuojant pajamų mokestį.

Įsigijus lengvąjį automobilį su PVM, jo pirkimo PVM negali būti traukiamas į PVM atskaitą, t. y. susigrąžinamas. Tas pats galioja ir lengvųjų automobilių nuomai – PVM atskaita negalima.

Tačiau jei lengvasis automobilis naudojamas vykdomai ekonominei veiklai (PVM 58 str. 1 d.), tuomet 50 proc. įsigytų prekių ir paslaugų (degalai, padangos, remontas ir pan.) pirkimo PVM gali būti traukiama į PVM atskaitą.

Įsigijus lengvąjį automobilį, kuris bus naudojamas individualiai veiklai, reikia pateikti formą FR0457, kurioje deklaruosite turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai. Šiam turtui skirtas eksploatavimo, remonto išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams pagal automobilio faktinį naudojimą individualioje veikloje.

Pavyzdys. Ūkininkas FR0457 formoje deklaravo, kad lengvąjį automobilį ūkio veikloje naudos 70 proc. Įsigijęs remonto paslaugą už 121 Eur su PVM, jis leidžiamiems atskaitymams gali priskirti 70 Eur (100 Eur x 70 proc.) ir susigrąžinti 10,50 Eur PVM (21 Eur x 50 proc.).

Kai automobilis (įsigytas po 2002 m. liepos 1 d.), kurio pirkimo PVM nebuvo atskaitytas, yra parduodamas, jį galima parduoti be PVM (PVMĮ 33 str. 1 d. 2 p.).

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Mokesčių mokėtojai, kurie šiais ir praėjusias metais įsigijo lengvųjų automobilių, per Mano VMI gali sulaukti laiškų su prašymu užpildyti klausimyną apie turimus lengvuosius automobilius ir apie jų naudojimą privatiems poreikiams bei skaičiuojamas pajamas natūra.

Nuo 2010 m. pajamomis natūra laikoma darbuotojo iš darbdavio (šiuo atveju ūkininko) gauta nauda, naudojant darbdavio lengvąjį automobilį ir asmeniniais tikslais. Pavyzdžiui, ūkio vadybininkui priskirtas automobilis, kuriuo jis vykdo darbo funkcijas, bet jam taip pat leidžiama automobilį naudoti ir asmeniniais tikslais po darbo.

Pajamos natūra, kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, turi būti įvertinamos ir apmokestinamos kiekvieną mėnesį. Šios pajamos įvertinamos pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašą. Darbuotojo gautą naudą galima pasirinkti: įvertinti pagal Aprašo 4 punktą (pagal faktinį naudojimą) arba pagal 5 punktą (supaprastintu būdu).

Pasirinkus gautą naudą vertinti pagal Aprašo 4 punktą, reikia žinoti, kiek faktiškai automobilis buvo naudotas asmeniniams tikslams. Darbuotojo per mėnesį gautos pajamos natūra įvertinamos pagal automobilio nuomos tikrąją rinkos kainą tuo laikotarpiu, kai darbuotojas šį automobilį naudojo asmeniniais tikslais. Vertinant šiuo būdu, apskaičiuotas naudos dydis apima automobilio eksploatavimo išlaidas (pvz., remontą, draudimą), todėl nuo jų papildomai pajamos natūra neskaičiuojamos, tačiau neapima degalų išlaidų. Jei asmeninėms reikmėms naudojami ūkio nupirkti degalai, tuomet gauta nauda už degalus apskaičiuojama pagal Aprašo 2 punktą, t. y. pagal šiems degalams įsigyti turėtas išlaidas.

Pavyzdys. Vadybininkas ūkio lengvąjį automobilį naudoja darbo ir asmeninėms reikmėms, darbdavys padengia degalų išlaidas. Ūkininkas su darbuotoju susitarė, kad automobilį darbo reikmėms naudos 60 proc., asmeninėms – 40 proc. Automobilio nuomos tikroji rinkos kaina 700 Eur per mėnesį, apskaičiuota degalų vertė per mėnesį 60 Eur su PVM.

Darbuotojo gautos pajamos natūra apskaičiuojamos taip:

700 Eur x 40 proc. = 280 Eur ir plius pajamos natūra už degalus 60 Eur, iš viso 340 Eur.

Tarkime, kad iki pajamų natūra apskaičiavimo darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis į rankas 1 000 Eur. Nuo pajamų natūra skaičiuojami tie patys mokesčiai, kaip nuo darbo užmokesčio ir jie išskaičiuojami iš darbuotojo. Darbuotojui susitarus su darbdaviu, mokesčius nuo pajamų natūra gali sumokėti ir darbdavys, bet tokiu atveju darbdaviui tai būtų neleidžiami atskaitymai.

Darbuotojo SODROS įmoka 19,5 proc. = 340 x 19,5 proc. = 66,30 Eur

GPM = 340 x 20 proc. = 68 Eur

Darbdavio SODROS įmoka 1,77 proc. = 340 x 1,77 proc. = 6,02 Eur

Darbuotojui išmokamas DU = 1 000 - 66,30 - 68 = 865,70 Eur

Darbuotojui išmokamas DU, kai mokesčius nuo pajamų natūra sumoka darbdavys = 1 000 Eur

Gautą darbuotojo naudą galima vertinti ir supaprastintu būdu pagal Aprašo 5 punktą, tuomet nereikia fiksuoti, kiek automobilis buvo naudojamas darbo, o kiek asmeninėms reikmėms. Šiuo atveju kas mėnesį gauta nauda nustatoma pagal automobilio tikrąją rinkos kainą (įsigijimo dieną ir kiekvienų metų sausio 1 d.) ją dauginant iš pasirinkto procento:

  • 0,75 proc., kai darbdavys apmoka sunaudotų degalų išlaidas;
  • 0,70 proc., kai darbdavys neapmoka sunaudotų degalų išlaidų.

Nesvarbu, kurį procentą pasirinksite, apskaičiuotas dydis apims ir automobilio eksploatavimo išlaidas (pvz., remontą, draudimą).

Pavyzdys. Vadybininkas ūkio lengvąjį automobilį naudoja neribotai darbo ir asmeninėms reikmėms. Automobilio tikroji rinkos kaina sausio 1 d. 15 000 Eur, darbdavys padengia degalų išlaidas. Skaičiavimui naudojame 0,75 proc. Pajamos natūra: 15 000 x 0,75 proc. = 112,50 Eur per mėnesį.

Degalų pirkimo PVM

Kai ūkininko, PVM mokėtojo, lengvasis automobilis naudojamas tiek PVM apmokestinamai veiklai, tiek darbuotojų asmeninėms reikmėms ir darbuotojo pajamos natūra vertinamos 0,75 proc. būdu, tuomet ūkininkas turi teisę degalų pirkimo PVM traukti į atskaitą PVMĮ nustatyta tvarka. Tik turi nepamiršti, kad pasinaudojus atskaita reikės parodyti suvartojimą privatiems poreikiams tenkinti ir sumokėti PVM į biudžetą. PVM dėl degalų privatiems poreikiams tenkinti sunaudojimo bus apskaičiuojamas 0,05 proc. nuo tikrosios automobilio rinkos kainos. Sandoris įforminamas pačiam sau išrašyta PVM sąskaita faktūra.

Pavyzdys. Ūkio vadybininkas ūkio lengvąjį automobilį naudoja neribotai darbo ir asmeninėms reikmėms. Automobilio tikroji rinkos kaina sausio 1 d. 15 000 Eur, darbdavys padengia degalų išlaidas. PVM privatiems poreikiams tenkinti: 15 000 Eur x 0,05 proc. = 7,50 Eur.

Kitais atvejais, jei darbdavys apmokėtų degalų išlaidas pagal Aprašo 4 punktą arba pagal Aprašo 5 punktą 0,70 proc., kai kartu su automobiliu naudojami ir ūkio įsigyti degalai, kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, PVM privatiems poreikiams tenkinti apskaičiuojamas pagal faktiškai sunaudotą degalų kiekį.

Ūkininko pajamų mokestis

Apskaičiuojant GPM nuo ūkio pajamų, iš pajamų atskaitomiems leidžiamiems atskaitymams galima priskirti išlaidas darbuotojų naudai, t. y. leidžiamiems atskaitymams galima priskirti lengvojo automobilio, kuris buvo naudojamas privatiems poreikiams ir nuo kurių buvo paskaičiuotos pajamos natūra, draudimo, eksploatavimo ir remonto išlaidas.

Pati pajamų natūra suma apskaitoje kaip sąnaudos neregistruojama, o kadangi neregistruojama, tai ir nėra leidžiamų atskaitymų.

Nauja tai, kad nuo 2021 m. metinėje deklaracijoje GPM312 reikės atskira eilute deklaruoti gyventojo gautas pajamas natūra dėl automobilio naudojimo asmeniniais tikslais. Iki šiol visos pajamos natūra buvo deklaruojamos vienoje eilutėje, neišskiriant jų pagal tai, už ką gautos.