MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2020/06
Mokesčių mokėjimo lengvatos karantino ir ekstremaliosios situacijos atveju. Jei nėra galimybės laiku sumokėti mokesčių
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Mokestinės skolos, kitaip dar vadinamos mokestinėmis nepriemokomis, yra dažna finansinių sunkumų pasekmė. Ūkininkai ir gyventojai, vykdantys individualią veiklą arba veiklą pagal verslo liudijimą, susidarius tokiai situacijai gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) su prašymu atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį.

Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnis. Jame rašoma, kad „sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik nustačius, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų, vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau.“

Mokesčių mokėtojai gali prašyti atidėti (iki vienų metų) arba išdėstyti mokestinių nepriemokų mokėjimo terminus. Taip pat atidėti arba išdėstyti galima ir baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus (ne ilgiau nei 2 metų laikotarpiui).

Svarbu žinoti, kad už suteiktą mokestinę paskolą skaičiuojamos 0,01 proc. palūkanos, kurios mokamos pagal VMI patvirtintą grafiką. Nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį, skaičiuojami palūkanų delspinigiai.

Prašymas sudaryti mokestinės paskolos sutartį ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami per VMI portalo sritį „Mano VMI“. Tačiau jei tokios galimybės fizinis asmuo neturi, juos galima pateikti el. paštu vmi@vmi.lt arba tiesiogiai.

Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše išvardyti dokumentai, kuriuos turi pateikti mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo (t. y. asmuo, vykdantis individualią veiklą ar veiklą pagal verslo liudijimą arba ūkininkas):

  • užpildytą Fizinių asmenų anketą, kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;
  • dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
  • duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma, aprašo 3 priedas);
  • kreditorių sąrašą (4 priedas);
  • debitorių sąrašą (5 priedas);
  • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas.

Nurodytas formas rekomenduotina teikti Microsoft Office Excel arba Word formatu. Taip pat VMI iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų dokumentų, kurių reikia sprendimui priimti

Sprendimo priėmimas dėl mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir kitų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

VMI viešai skelbia gautų prašymų nagrinėjimo kriterijus ir jų vertinimo rezultatus. Todėl prieš teikiant prašymą galima įsivertinti, ar yra tikimybė gauti atidėjimą ar išdėstymą.

Pavyzdžiui, prašymai tenkinami tuomet, kai mokesčių mokėtojas gauna pajamas, tačiau neturi santaupų ir pakankamai lėšų nedelsiant sumokėti mokestinės nepriemokos, arba turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje ir pan. Prašymai netenkinami, kai mokesčių mokėtojo turimų lėšų likutis yra didesnis nei prašomos atidėti mokestinės nepriemokos dydis, arba nenurodė duomenų apie savo pajamų šaltinį, įrodančių realias galimybes sumokėti, arba mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu suteikė paskolą ar įsigijo prabangos prekių ir pan. Tikslų kriterijų sąrašą galima rasti VMI interneto svetainėje.

***

Mokesčių mokėjimo lengvatos karantino ir ekstremaliosios situacijos atveju

Remiantis VMI 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo) iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po jos supaprastinamas mokestinių nepriemokų atidėjimas.

Lengvata taikoma gyventojams, vykdantiems individualią veiklą arba veiklą su verslo liudijimu ir įtrauktiems į VMI neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių ekonominių veiklų sąrašą, kuris yra skelbiamas VMI interneto svetainės skiltyje „Aktuali informacija verslui dėl COVID-19“.

Lengvata gali pasinaudoti ir gyventojai, kurie nėra įrašyti į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19. Jie po mokesčio sumokėjimo termino galės teikti supaprastintą prašymą VMI. Supaprastinto prašymo forma skelbiama VMI interneto svetainės skiltyje „Gyventojams – Aktuali informacija verslui dėl COVID-19“.

Visiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos SODROS įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės. Prašymams pateikti bus taikomas „vieno langelio“ principas, t. y. vienas VMI ir SODRAI adresuotas prašymas turės būti pateikiamas VMI.

Įvestas palengvinimas, kad nurodytu laikotarpiu VMI priims prašymus sudaryti mokestines paskolos sutartis ar pakeisti sudarytos mokestinės paskolos sutarties sąlygas ir nereikalaus pateikti papildomų dokumentų, kurie yra nurodyti Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše. Tačiau vis tiek vykdys teikiamų prašymų pagrįstumo kontrolę ir gali paprašyti, kad mokesčių mokėtojas pagrįstų prašyme pateiktą informaciją ir patirtas neigiamas pasekmes dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo.

Pateiktiems prašymams dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo arba pakeistoms mokestinėms paskolų sutartims VMI neskaičiuos palūkanų ir delspinigių visą mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo laikotarpį, o galiojančioms mokestinėms paskolų sutartims, sudarytoms iki kovo 16 d., taip pat neskaičiuos palūkanų ir delspinigių nurodytu laikotarpiu.

Įstatymo nuostatos galioja ir gyventojams, nevykdantiems veiklos, kadangi artėja gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas, kuris šiais metais nukeltas iki liepos 1 dienos. Gyventojai, kurie deklaruos pajamas ir turės sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir to padaryti negalės, nes susidūrė su finansiniais sunkumais, galės kreiptis į VMI dėl lengvatų taikymo.

Šio įstatymo nuostatos negalioja baudoms už administracinius nusižengimus.