23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2020/02
Technikos darbui optimizuoti nuotolinio stebėjimo sistema
  • Prof. dr. Eglė JOTAUTIENĖ, doc. dr. Antanas JUOSTAS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Kaip efektyviau išnaudoti žemės ūkio techniką, kad mažesnėmis sąnaudomis būtų gaunamas tas pats ar net didesnis pelnas. Ypač daug galimybių suteikia telemetrinė arba nuotolinio stebėjimo sistema.

Technikos darbo našumas labai priklauso nuo racionalaus jos panaudojimo, t. y. tinkamo maršruto (kaip greitai mašina nuvažiuoja į lauką), strategijos važiuojant trumpus atstumus ar lauku pasirinkimo, suteikiančio galimybę darbus vykdyti nepertraukiamai.

Stambių ūkių didžiausias iššūkis yra žemės ūkio mašinų ir personalo darbo valdymas. Visų ūkiuose atliekamų darbų valdymą gali palengvinti telemetrinė sistema, kitaip vadinama nuotolinio mašinos ar padargo stebėjimo sistema. Ji padeda analizuoti ir optimizuoti ūkio darbų procesus, pavyzdžiui, neišeinant iš biuro, stebėti daugelį mašinos parametrų ir analizuoti darbų eigą.

Nuotolinio stebėjimo sistemos privalumai:

  • atlikus mašinų darbo laiko analizę, galima pasiūlyti efektyvesnius darbų vykdymo procesus;
  • išsami mašinų darbo našumo, jų darbinių parametrų analizė ir parinkimas suteikia galimybę racionaliau panaudoti mašinas;
  • renkami ir kaupiami atliktų darbų duomenys palengvina dokumentų rengimą ir padidina jų patikimumą;
  • pasitelkus nuotolinę mašinos diagnostiką, sumažinamas jai prižiūrėti reikalingas laikas, padidinamas jos patikimumas.

Siekiant įvertinti telemetrinės sistemos naudą, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje atlikti tyrimai, kurie parodė, kad be šios sistemos laukuose dirbantys javų kombainai išnaudoja tik apie 50 proc. savo našumo pajėgumų. Žinoma, mašinų darbo našumui įtakos turi ir operatoriai – esant toms pačioms darbo sąlygoms, skirtumai tarp atskirų kombainų našumo siekė iki 40 procentų.

Tyrimo duomenimis, su telemetrine sistema dirbančių javų kombainų našumas padidėjo apie 10 proc., derliaus praradimo nuostoliai sumažėjo iki 0,5 proc., derliui nuimti skirtas laikas sutrumpėjo iki 7 proc. – taip sutaupyta iki 3 derliui nuimti reikalingų darbo dienų per sezoną arba, kitaip tariant, vienu kombainu per sezoną nukultas maždaug 150 ha didesnis javų plotas. Tad galima daryti išvadą, kad telemetrijos sistemą naudojantis ūkininkas per metus gali sutaupyti iki 15 000 eurų.

Ūkininkai nemažai administracinio darbo laiko skiria dokumentams rengti ir jiems analizuoti, be to, dauguma jų įsitikinę, kad žinios bei darbas geriausiai pritaikomi dirbant laukuose, fermose ir tiesiogiai valdant mašinų parką. Tačiau kasmet tobulėjanti technika ir atliktų tyrimų rezultatai skatina ūkininkus naudoti telemetrinę sistemą, siekiant efektyvesnio turimo mašinų parko panaudojimo.

Suteikdama išsamią darbo laiko, mašinos našumo ir nustatymų parametrų analizę, pagerindama darbo procesus, ši sistema leidžia optimizuoti technikos nustatymus. Pastovus duomenų rinkimas palengvina būtinų dokumentų rengimą, o patys dokumentai yra tikslesni. Taip pat gerokai efektyvesnis ir pačių mašinų darbas, nes ūkininkai gali sumažinti techninei priežiūrai atlikti reikalingą laiką bei padidinti patikimumą, naudodami nuotolinę mašinų diagnostiką.

Telemetrinės sistemos veikimo principas

Kaipgi veikia telemetrinė sistema? Duomenys apie mašinos buvimo vietą gaunami palydovų (1) signalais. Informacija apie mašiną ir jos nustatymus į telemetrijos stotį persiunčiami mobiliųjų telefonų ryšio tinklu (2). Visą reikiamą informaciją nuotolinei diagnostikai atlikti ūkininkas gauna internetu per serverį (3). Gaunama informacija: duomenys apie darbo sąlygas, našumą, mašinos darbo parametrus, mašinos nustatymus, mašinos geografinę padėtį, papildoma informacija (priežiūra, diagnostika nuotoliniu būdu) bei transporto ar logistikos planavimas.

Stebint ir analizuojant darbo sąlygų duomenis galima sužinoti, kas, kaip ir kur buvo dirbta. Našumo duomenys suteikia informaciją, ar darbai buvo atlikti taip, kaip planuota. Mašinos efektyvumo duomenys rodo, ar tinkamai buvo parinkti mašinos parametrai. Realiu laiku galima pažiūrėti mašinos nustatytus darbinius parametrus. Geografiniai duomenys atskleidžia technikos buvimo vietą, išsamią informaciją apie atliekamą darbą. Dokumentų rengimas apima mašinos buvimo vietos, našumo ir mašinos naudojimo duomenis.

Pasitelkus telemetrijos pateikiamus duomenis, galima sužinoti informaciją apie planuojamą techninę priežiūrą ir diagnostiką nuotoliniu būdu bei transporto ar logistikos planavimą. Telemetrijos priežiūros skiltyje galima atlikti ir pirminę mašinos diagnostiką. Sistema įrašo daugiau kaip 200 skirtingų parametrų duomenis ir juos nustatytais intervalais mobiliųjų telefonų tinklu automatiškai perduoda į TELEMATICS tinklo tarnybinę stotį.

Mašinos darbinių parametrų analizė

Telemetrinės sistemos tinklalapyje pateikiama žemės ūkyje naudojamų mašinų duomenų apžvalga. Pradiniame puslapyje matyti visi buvę ir esantys informaciniai pranešimai, pagrindiniai duomenys ir darbų analizės, kurias vėliau galima peržiūrėti išsamiai. Ši sistema sėkmingai gali būti taikoma visoms prie jos prijungtoms žemės ūkio mašinoms.

Telemetrinių sistemų paslaugas siūlo ne vienas žemės ūkio technikos gamintojas, taigi šių sistemų nauda gali pasinaudoti „Claas“, „Massey Ferguson“, „John Deere“ ir kitų gamintojų žemės ūkio techniką įsigiję ūkininkai. Pristatome vieną iš inovatyviausių pavyzdžių – „Claas“ telemetrijos sistemą.

Į TELEMATICS tinklalapį „Claas“ įtraukė visus žemėlapių vaizdus, todėl ūkininkui nebūtina rūpintis papildoma programine įranga. Sistema turi automatinį duomenų persiuntimą, tad mašinų išsidėstymą galima stebėti beveik realiu laiku. Laukų ribos gali būti įkeltos naudojant vartotojo turimas sistemas ir esamus duomenis arba gali būti įbraižytos tiesiai ant TELEMATICS tinklalapyje esančių žemėlapių.

Įdiegus į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį taikomąją programą, galima naudoti TELEMATICS net ir išvykus iš biuro.

Technikos darbo laiko optimizavimas

Geriausiems darbo rezultatams pasiekti galima naudoti darbo laiko analizę. Ši funkcija pateikia tikslius duomenis, kur, kada ir kaip mašina dirbo. Darbo procedūrų, derliaus nuėmimo technologijos ir transporto organizavimo optimizavimas suteikia išsamią informaciją, kuri padeda pagerinti mašinų bendrą našumą. Ataskaita, kurioje pateikiami praėjusios dienos mašinos darbo duomenys ir darbo laiko analizė, gali būti persiunčiama elektroniniu paštu. Kiekvieną dieną, prieš pradedant darbą, ši informacija suteikia galimybę vartotojui priimti mašinos našumą didinančius ir sąnaudas mažinančius sprendimus.

Telemetrinė sistema yra sistemingo mašinų parko racionalesnio valdymo pagrindas, nes leidžia nustatyti brangiai kainuosiančias prastovas ir galimus trukdžius organizuojant transportą ar logistiką.

Mašinų važiavimo trajektorija, buvimo vieta ir kita su mašina susijusi išsami informacija saugoma įvykių žurnale. Naudojantis ja galima geriau planuoti išteklius, nustatyti transporto organizavimo trukdžius, geriau planuoti transporto priemonių išdėstymą ir optimizuoti darbo procesus. Be mašinų važiavimo keliais analizės, taip pat galima matyti ir mašinos važiavimo būdą kiekviename pasirinktame tą dieną dirbti lauke. Remiantis mašinos duomenų apžvalga ir išsamiomis darbo ataskaitomis, galima tiesiogiai sugretinti iki 3 mašinų darbų duomenis, mašinų nustatymus ir duomenis apie atliktą darbą.

Tokia analizė leidžia pagerinti mašinos darbinių parametrų nustatymus ir pasiekti didesnį darbo našumą net ir tuo atveju, jei mašiną vairuoja naujas, nepatyręs vairuotojas. Analizuojant duomenis kartu su vairuotoju / operatoriumi galima dar geriau išnaudoti mašinos galimybes. Taip vairuotojas / operatorius įgauna naujų žinių ir patirties, skatinamas savarankiškai keisti darbinius parametrus, atsižvelgiant į konkrečias dirbamo lauko sąlygas.

Duomenų valdymas

Telemetrinės sistemos tiekėjų pagrindinė užduotis – efektyviai valdyti didelius konkrečių klientų darbų bendrųjų duomenų kiekius. Tikslios ataskaitos apie visus darbus turi būti parengtos nevėluojant kuo lengviau ir paprasčiau. Su TELEMATICS sistema tai atlikti galima tiesiog dirbant kompiuteriu biure ar būnant kelyje bet kuriuo paros metu.

Telemetrinė sistema leidžia stebėti traktoriaus ir kitos mašinos (padargo) junginį. Gamintoja „Claas“ padargo duomenims stebėti siūlo funkciją TONI. Sistema traktoriaus darbo duomenis išsaugo kartu su prikabinto padargo duomenimis: pavyzdys – TONI sistemos taikymas stebint Claas Quadrant 3300/3400 didelių stačiakampių ryšulių presus arba Cargos žalios masės ar šieno transportavimo priekabas. Padargo duomenims rinkti ir dokumentams rengti TONI sistema naudojasi ISOBUS sąsaja tarp traktoriaus ir padargo. Pavyzdžiui, presų darbo duomenis sudaro lauke supresuotų ryšulių skaičius, drėgmės kiekis ryšulyje ir kiti parametrai.

Nuotolinė mašinos diagnostika

Lauko nustatymams gali būti naudojamas žemėlapio vaizdas su taikomąja programa. Serviso paslaugų teikimo partneris gali greitai nustatyti mašinos buvimo vietą ir, esant reikalui, mašiną pasiekti pačiu trumpiausiu keliu.

Tokia diagnostika leidžia sumažinti priežiūros išlaidas, palengvina logistikos darbą. Sistema užtikrina ekonomišką remonto ir priežiūros darbų atlikimą, sumažina paslaugų teikėjų ir ūkininkų išlaidas.