MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2019/06
Nauji veislinių verčių indeksai
 • Dr. Rasa PETRAŠKIENĖ Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
 • Mano ūkis

Pieninių galvijų ūkio pelningumą lemia daugelis veiksnių. Labai svarbus veiksnys yra gyvulių sveikatingumas, nes tik sveiki gyvuliai sugeba duoti daug ir tinkamos kokybės pieno, gerai apsivaisina, veda gyvus ir sveikus veršelius, yra ilgaamžiai.

Įvairių šalių mokslininkai nuolat tyrinėja veiksnius, lemiančius sveikatingumą. Beveik bendrai yra teigiama, kad produktyvumo, vaisos ir kitų požymių, galimai turinčių įtakos sveikatingumui, paveldimumas yra mažas. Tad vykdyti selekciją pagal šiuos požymius reikia ypač kruopščiai, kryptingai ir kompleksiškai.

Selekcija neįmanoma be pakankamo kiekio tikslių duomenų apie selekcionuojamus požymius. Duomenų apimtys ir tikslumas – visų šalių problema. Bet ir surinkus pakankamą kiekį duomenų, juos būtina apdoroti taip, kad būtų galima panaudoti veisliniame darbe.

Šešios sveikatingumo veislinės vertės

Brokavimo priežastys yra glaudžiai susijusios su gyvulio sveikata. Bet surinkti tikslius duomenis apie brokavimo priežastis, pasirodo, nėra taip paprasta. Dažniausiai nurodoma brokavimo priežastis – „Kitos priežastys“.

Vokietijos gyvulininkystės informacinių sistemų centras VIT (vok. Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung) 2019 m. balandį paskelbė oficialias veislines vertes, orientuotas tiesiogiai į sveikatingumo požymius. Brokavimo priežastys yra glaudžiai susijusios su tiesioginėmis sveikatingumo veislinėmis vertėmis. Vokietija daugiau kaip 20 metų sistemingai ir pakankamai tiksliai identifikavo karvių brokavimo priežastis ir kaupė duomenis. Dėl didelės sukauptų duomenų apimties naujosios veislinės vertės yra labai reikšmingos ir tarptautiniame kontekste.

Tai pasiekta atlikus daugybę paruošiamųjų darbų:

 • surinkti standartizuoti duomenys;
 • sukaupta didelė karvių genominių vertinimų duomenų bazė;
 • sukurtas pirmasis pasaulyje veislinių verčių vertinimas pagal brokavimo priežastis.

Balandį holšteinų ir žalmargių holšteinų veislių buliams buvo paskelbtos 6 sveikatingumo veislinės vertės:

 • atsparumas mastitui arba tešmens sveikata (RZ-Mastitis),
 • nagų sveikata (RZ-Klauen),
 • atsparumas Mortelaro ligai (DDcontrol), šis indeksas įeina į RZ-Klauen indeksą,
 • reprodukciniai sutrikimai (RZ-Repro),
 • metabolinis medžiagų apykaitos stabilumas (RZ-Metabol),
 • bendras sveikatingumas (RZ-Gesund), apimantis išvardytus penkis indeksus.

Kas po tuo slypi?

Ūkiuose būtina rinkti duomenis apie diagnozuotas ir gydytas ligas, visus defektus ir diagnozes. Daugelyje šalių tokie duomenys gaunami tik iš veterinarijos gydytojo. Tačiau veterinarai retai kviečiami, pavyzdžiui, dėl nagų problemų. Todėl ypač svarbūs yra gyvulio savininko ar nagų prižiūrėtojo surinkti duomenys problemai išsiaiškinti.

KuhVision – tai nuo 2016 m. vasaros Vokietijoje pradėta vykdyti programa, leidžianti moteriškos lyties palikuonių genominio vertinimo duomenis pritaikyti bandos valdymui. Jau per pirmus metus šia programa buvo ištirtas 160 tūkst. karvių ir telyčių genomas. Programoje dalyvaujantys visos Vokietijos ūkiai pagal nustatytus bendrus standartus renka duomenis apie sveikatingumą, įskaitant ir duomenis apie įprastinę nagų priežiūrą. Kadangi KuhVision programoje dalyvaujančių ūkių visų karvių ir telyčių genomas ištirtas, šie duomenys (genomo ir gauti iš ūkio) yra sveikatingumo verčių, kurios paskelbtos 2019 m. balandį, vertinimo pagrindas.

Unikalu tarptautiniu mastu Brokavimo priežastys suteikia svarbios informacijos apie sveikatingumą ir jo paveldimumą. Kadangi Vokietija jau daugiau kaip 2 dešimtmečius renka bendrai susistemintus duomenis apie visas išbrokuotas karves, tad VIT‘e sukurtas veislinių verčių nustatymas pagal brokavimo priežastis yra unikalus tarptautiniu mastu.

Išskiriamos keturios pagrindinės brokavimo priežastys:

 • tešmens ligos,
 • kojų ir nagų ligos,
 • nevaisingumas,
 • medžiagų apykaitos ligos.

Nors brokavimo priežasčių rodiklis gana abstraktus ir, panašiai kaip ir Lietuvoje, maždaug 30 proc. brokavimo priežastimi yra nurodoma „Kita“, tačiau VIT analizės parodė, kad šios nurodytos keturios brokavimo priežastys suteikia vertingos informacijos apie sveikatingumą. Brokavimo priežasčių duomenys renkami daug ilgiau negu sveikatingumo duomenys, todėl duomenų, skirtų vertinti pagal brokavimo priežastis, yra labai daug.

Atsparumas mastitui arba tešmens sveikata

Bent kartą gyvenime mastitu susirgusių karvių skaičius gana didelis. Somatinės ląstelės (iki šiol naudotas indeksas RZS) yra geras atsparumo mastitui indikatorius. Bet brokavimo priežastis „Tešmens ligos“ yra puikus tiesioginio tešmens sveikatingumo požymis. Tad somatinių ląstelių indeksą (RZS) papildžius brokavimo priežastimi „Tešmens ligos“, gautas tešmens sveikatos veislinės vertės indeksas (RZ-Mastitis), kurio patikimumas siekia gerokai per 50 procentų.

Koreliacija tarp šių dviejų veislinių verčių yra didelė (maždaug 0,60), tačiau RZ-Mastitis šiek tiek kitoks požymis negu somatinių ląstelių indeksas (RZS). Aukštą RZ-Mastitis indeksą turinčių bulių dukterys 12 proc. mažiau serga tešmens ligomis, negu dukterys bulių, kurių RZ-Mastitis indeksas žemesnis.

Nagų sveikata

Nagų problemas sukelia įvairios priežastys: infekcijos, medžiagų apykaitos sutrikimų pasekmės, per didelė apkrova ir pan. Vertinimo modelyje atitinkamai išskiriami šeši pavieniai požymiai su individualiais genetiniais parametrais. Naująjį RZ-Klauen indeksą sudaro šeši požymiai, išrikiuoti pagal svarbą:

 • Mortelaro liga (DDcontrol) 30 proc.
 • Nagų opos 15 proc.
 • Tarpunagės flegmona 15 proc.
 • Baltosios linijos liga 15 proc.
 • Laminitas 15 proc.
 • Tarpupirščių audinių hiperplazija (tiloma, fibroma) 10 proc.

Mortelaro liga RZ-Klauen indekse turi didžiausią svorį (30 proc.). Kadangi vis daugiau ūkių susiduria su Mortelaro liga, šiuo metu ji yra svarbiausia (po mastito) sveikatos problema. Todėl ir išskirta ši veislinė vertė DDcontrol. Buliams su ištirta DDcontol veisline verte naudojamas gyvulio gerovę apibūdinantis dviejų pakopų ženklinimas – DDcontrol ir DDpremium.

Anksčiau nebuvo galimybės veisti galvijų, efektyviai gerinant nagų sveikatą, tad indeksas RZ-Klauen turėtų būti itin plačiai naudojamas. Tešmens sveikatai (mastitui) buvo naudojamas indeksas RZS, reprodukcijos sutrikimams – RZR, o nagų sveikatos gerinimui nebuvo efektyvių pagalbinių požymių. Kitų šalių tyrimai ir patirtys rodo, kad klasikiniai kojų požymiai linijiniame vertinime beveik neturi jokio ryšio su faktiniu nagų sveikatingumu. Ryšį su nagų sveikatingumu turi tik linijinis požymis „judėjimas“ ir veislinė vertė „ūkinio naudojimo trukmė“. Todėl, palyginti su kitais sveikatingumo požymiais, indekso RZ-Klauen įvedimas yra svarbus, siekiant veisti sveikesnius gyvulius.

Reprodukcija

Reprodukcinių sutrikimų kompleksas apima tiek laktacijos pradžioje atsirandančias tokias problemas, kaip nuovalų susilaikymas ar gimdos uždegimas, tiek vėliau pasitaikančius ciklo sutrikimus.

Vėliau, per laktaciją pasitaikantys reprodukcijos sutrikimai, genetiškai artimesni dukterų vaisos indeksui RZR ir brokavimui dėl nevaisingumo.

Metabolinis medžiagų apykaitos stabilumas

Medžiagų apykaitos sutrikimų kompleksas apima parezę (25 proc.), ketozę (25 proc.) ir šliužo dislokaciją į kairę (50 proc.). Medžiagų apykaitos stabilumas labai svarbus aukšto produktyvumo gyvuliams, tačiau iki šiol nebuvo tinkamų pagalbinių požymių, kurie būtų padėję pasiekti pažangą.

Kita vertus, šiems požymiams gerinti yra didelis potencialas, nes medžiagų apykaitos sutrikimai dažniausiai matyti (kliniškai) tik vėlesnėse laktacijos fazėse, o pirmojoje laktacijos fazėje pasitaiko retai. Be to, siekiama, kad iš pieno tyrimų būtų įtraukti papildomi duomenys apie klinikinę ir subklinikinę ketozę.

Brokavimo dėl medžiagų apykaitos sutrikimų duomenys gerokai didina genominės veislinės vertės RZ-Metabol patikimumą.

Kokių dukterų susirgimų skaičiaus skirtumų galima tikėtis, kai tėvų tiesioginės sveikatingumo veislinės vertės aukštos ir kai žemos? Bulių skaičius, apie kurių dukterų sveikatingumą būtų pakankamai informacijos, kol kas ribotas. Tačiau iš pateiktų duomenų matyti, kad 20 proc. „geresnių“ bulių dukterims, palyginti su 20 proc. „blogesniųjų“ dukterimis, tikėtinas susirgimo skaičius yra mažesnis nuo 25 iki 35 procentų. Prastesnių bulių atotrūkis nuo vidurkio yra didesnis negu geresnių bulių. Vadinasi, „gerieji“ buliai susirgusių dukterų skaičiumi išsiskiria mažiau negu „blogieji“.

Sveikatingumo verčių kompleksai

Keturi sveikatingumo verčių kompleksai apibendrinami viena veisline verte „Sveikata“ (RZ-Gesund). Indeksas RZMastitis turi didžiausią svorį – 40 proc., nes iš dalies daug karvių bent kartą gyvenime suserga mastitu, o tai nemažai kainuoja. Nagų sveikatingumas (RZ-Klauen) yra antras pagal svarbą kompleksas ir sudaro 30 proc. RZ-Gesund vertės. RZ-Repro lemia 20 proc., medžiagų apykaitos stabilumo kompleksui skirta tik 10 procentų.

Atsparumas Mortelaro ligai

Nauja veislinė vertė DDcontrol, nurodanti atsparumą Mortelaro ligai (Dermatitis Digitalis), buvo įvesta 2018 m. rugpjūtį. Halės universiteto (Vokietija) tyrėjai genominiam veislinės vertės nustatymui surinko maždaug 5 tūkst. genomiškai įvertintų karvių duomenis, ištirtų dėl Mortelaro ligos. Taip pasiektas duomenų tikslumas leidžia identifikuoti bulius, kurie palikuonims perduoda didesnį negu vidutinis atsparumą nagų dermatitui.

Vidutiniškai įvertintų bulių veislinės vertės yra labai panašios, tad išskirti geresnius ar blogesnius yra sunku, todėl tik patiems geriausiems yra dedama žyma DDcontrol arba DDpremium (esantiems TOP sąraše), kad būtų aišku, jog šių bulių dukterys, tikėtina, turi atsparumą Mortelaro ligai. Šiuo metu tik 25 proc. geriausių bulių gauna DDcontrol ir tik 10 proc. geriausiųjų — DDpremium žymą.

Veislinės vertės nustatymas neseniai buvo gerokai patobulintas, iš KuhVision programos prijungus per 55 tūkst. duomenų apie nagas. Indekso patikimumas šoktelėjo daugiau kaip 50 procentų.

Nauji indeksai įvedami ūkininkų iniciatyva

Kadangi naujosios sveikatingumo veislinės vertės yra išsamios ir apima visas sritis, ateityje veisimas, siekiant pagerinti gyvulių sveikatingumą, gali būti tikslesnis.

Veislinių verčių nustatymas nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas. Balandį be naujų sveikatingumo verčių įvedimo sulaukėme dar dviejų naujovių. Pirmoji – genominis veislinių verčių nustatymas remsis kombinuota bulių ir karvių duomenų imtimi (t. y. į bulių vertinimą bus įtraukiami visi to buliaus moteriškos lyties palikuonių duomenys). Antroji – pasikeisiantis riebalų ir baltymų pasiskirstymas produktyvumo indekse (RZM). Daug metų nekitę svertiniai riebalų ir baltymų koeficientai (buvo 1:4) nuo 2019 m. balandžio keičiami riebalams suteikiant gerokai didesnę vertę (bus 1:2).

Balandį sulaukta dar vienos naujos veislinės vertės – veršelių sveikatingumo indekso (RZ-KFit). Iki šiol veršeliams buvo skirta viena veislinė vertė TG dir – veršelių išgyvenamumas (atvesti negyvi ar per 48 valandas po atvedimo nugaišę veršeliai). Veršelių auginimo laikotarpis veislininkystėje iki šiol buvo tarsi juodoji skylė.

Veršelių sveikatingumo indeksas (RZKFit) nusako genetiškai nulemtą gebėjimą išgyventi nuo 2 dienų iki 15 mėnesių amžiaus. Šio indekso reikšmė 100 reiškia, kad maždaug 91 proc. to buliaus moteriškos lyties veršelių sulaukė 15 mėn. amžiaus. Į vyriškos lyties veršelius neatsižvelgiama.

Visi nauji indeksai įvedami ūkininkų iniciatyva, siekiant savo bandose veisti ekonomiškai naudingus ir sveikus gyvulius. Taip rūpinamasi gyvulių gerove, sveikatingumu, mažinamas antibiotikų naudojimas ūkyje. Tikslingas veisimas palengvina modernią veislininkystę, leidžia vykdyti efektyvesnę atranką ir paranką.