03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/11
Darbo užmokesčio pasikeitimai 2019 metais
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Nuo ateinančių metų bus pradėtos taikyti mokesčių reformos naujovės. Keisis darbuotojų mokami mokesčiai ir atlyginimas į rankas, o kartu ir buhalterių darbas skaičiuojant darbo užmokestį. Darbdaviams teks daryti keitimus darbo sutartyse ir kt.

Nuo 2019 m. sausio 1-osios draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui. Todėl iki Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įstatymo įsigaliojimo, darbdavys privalo perskaičiuoti (indeksuoti) darbuotojo darbo užmokestį (DU) darbo sutartyje, jį padidindamas 1,289 karto. Darbdavys privalo atlikti keitimą darbuotojo darbo sutartyje ir tam nereikia išankstinio darbuotojo sutikimo. Dėl atliktų keitimų darbuotojo darbo užmokestis, gaunamas į rankas, negali sumažėti.

Darbuotojas nuo 2019 m. sausio 1 d. mokės: pensijų, ligos, motinystės ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Darbdavys – nedarbo, nelaimingų atsitikimų, Garantinio fondo (GF) ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo (IDIF) įmokas. Darbuotojo bendrasis VSD ir PSD įmokos tarifas bus 19,5 proc., darbdavio VSD įmokos tarifas – 1,79 procento.

Taip pat keičiasi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, kuriuo apmokestinamos su darbo santykiais susijusios pajamos. Iki šiol jis buvo 15 proc. Nuo 2019 m. sausio 1 d. galios du tarifai – 20 ir 27 proc. Kai metinė pajamų dalis neviršys 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžių sumos, bus taikomas 20 proc. GPM, o viršijanti 120 VDU dydžio suma apmokestinama 27 proc. GPM.

Keičiasi ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) apskaičiavimo formulė, NPD = 300 - 0,15 (DU – MMA). Rengiant šią publikaciją dar nebuvo patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA), dėl to negalima pateikti NPD skaičiavimo formulės taikymo pavyzdžių.

Perskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį darbo sutartyje ir pritaikius naujus mokesčių tarifus bei naują NPD, darbuotojas turėtų gauti šiek tiek didesnį darbo užmokestį nei iki reformos, jei nekaups papildomai pensijai. Jei darbuotojas kaupia papildomai pensijai, darbo užmokestis turėtų išlikti panašus į tą, kurį gauna dabar. Darbdaviui darbo vietos kaina taip pat turėtų išlikti tokia pati arba šiek tiek keistis. Pavyzdyje pateikiamas darbo užmokesčio į rankas apskaičiavimas 2018 ir 2019 metais, kai darbuotojo darbo užmokestis „popieriuje“ sudaro 1 000 Eur, o NPD netaikomas.

VSD įstatymas darbdavius įpareigoja pakeisti darbo sutartyje nurodytą darbo užmokestį. Tačiau labai dažnai dalį darbuotojo atlyginimo sudaro kas mėnesį mokami priedai ir įvairios priemokos. Jei jie nenurodyti darbo sutartyje, išeitų, kad jie turėtų būti indeksuojami. Kol kas nėra aiškių taisyklių, kaip elgtis su priedais ir priemokomis. Jei jos nebus patvirtintos, darbuotojui teks pasikliauti darbdavio geranoriškumu ir sąžiningumu. Tačiau, jei darbdavys kasmėnesinių priedų neindeksuos (nepadaugins 1,289 karto), darbuotojo darbo užmokestis į rankas 2019 m. sumažės, palyginti su 2018 metais.

Kai 2019 m. darbuotojui turės būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (darbuotojas 2019 m. sausio–kovo mėnesiais išeis atostogauti, išeis iš darbo ir jam reikės apskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, susirgs ir jam darbdavys mokės už 2 pirmas ligos dienas ir pan.) ir apskaičiuojant šį užmokestį į skaičiuojamąjį laikotarpį pateks darbo užmokestis, gautas iki indeksavimo, tų mėnesių iki indeksavimo darbo užmokestį reikės padauginti 1,289 karto.

Darbdaviai turi atkreipti dėmesį ir į tai, kad 2019 m. dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo keičiasi iš darbdavio lėšų už pirmąsias dvi ligos dienas mokamų išmokų dydis. Jis bus nuo 62,06 proc. iki 100 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio (buvo nuo 80 proc. iki 100 proc.). Koks konkretus procentinis tarifas taikomas, darbdaviai turi apsispręsti ir numatyti darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vidaus teisės aktuose. Jeigu juose šiuo metu nurodyta 80 proc., tuos vidaus teisės aktus reikia nuo 2019 m. pakeisti, tuo atveju, jei darbdavys nenori mokėti daugiau, nei įstatymai reikalauja minimaliai. Pavyzdyje pateikiamas ligos pašalpos paskaičiavimas 2018 ir 2019 metais. Ligos pašalpa už pirmąsias dvi ligos dienas VSD, PSD įmokomis neapmokestinama. Nuo jos reikia sumokėti 15 proc. GPM.

Darbo užmokesčiui 2019 m. taikomas 20 proc. GPM tarifas, ligos pašalpai už pirmąsias dvi dienas – 15 proc. GPM tarifas. Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo darbuotojui išmokamos sumos (kai šis tą patį mėnesį dirbo ir sirgo), NPD šioms išmokoms turės taikyti proporcingai.

Kai metų sandūroje keičiasi mokesčių tarifai, NPD skaičiavimo formulė, susiduriama su problema, kokius tarifus ir NPD formulę taikyti. Su šia problema susidursime 2018 m. pabaigoje, skaičiuodami darbo užmokestį už gruodį ir išmokėdami jį 2019 m. sausio mėnesį.

GPM įstatymo pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad kai 2018 m. apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos bus išmokėtos 2019 metais, jos bus apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą formulę.

2019 m. sausio pradžioje išmokėtas 2018 m gruodžio darbo užmokestis įtraukiamas į 2019 m. formą GPM 313 ir į 2019 m. GPM 312 (metinė). 2018 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčiui apmokestinti taikomas 2018 m. SODROS tarifas ir šis darbo užmokestis įtraukiamas į 2018 m. gruodžio mėn. SAM pranešimą.

Bet jeigu 2019 m. gegužę darbuotojams bus paskirtos ir išmokėtos premijos už 2018 metų rezultatus, tokios pajamos bus apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu, nes jos apskaičiuotos 2019 metais.

Dalis darbuotojų išeis atostogauti 2018-aisiais, o grįš iš jų 2019 metais, pavyzdžiui, 2018 m. išmokami atostoginiai už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2019 m. sausio 4 d. Tokiu atveju:

  • už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas išmokėta atostoginių suma apmokestinama 15 proc. GPM. Taikoma gruodžio mėn. NPD apskaičiavimo formulė ir 2018 m. SODROS tarifai, teikiamas gruodžio mėn. SAM pranešimas;
  • už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas sumokėti atostoginiai 2018 m. apmokestinami 20 proc. GPM. NPD apskaičiuojamas pagal sausio mėn. galiosiančią formulę. Taikomas 2019 m. SODROS tarifas, teikiamas sausio mėn. SAM pranešimas.

Atostoginiai, išmokėti 2019-aisiais už 2018 m. periodą (pavyzdžiui, 2018 m. gruodžio 20–31 d. atostogos) apmokestinami 15 proc. GPM. Mėnesio NPD skaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Iki 2018 m. pabaigos Vyriausybė dar gali priimti mokesčių reformą įgyvendinančių teisės aktų, todėl straipsnyje pateikta informacija dar gali keistis.