23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/10
Gavus paramą vyksta pasakiški dalykai
  • Mano ūkis

Daugiau kaip 3,5 tūkstančių žemdirbių jau pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Investicijos į žemės ūkio valdas“ parama, kuri skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Gruodį žemdirbių laukia dar vienas paraiškų rinkimo etapas pagal šią veiklos sritį.

Jurbarko rajono ūkininkas Bartas Giedraitis jau du sezonus javus kulia kombainu, kurį įsigijo pasinaudojęs parama investicijoms į žemės ūkio valdas. „Džiaugiuosi, kad pavyko surinkti reikiamą balų sumą ir gauti paramą. Įsigijus javų kombainą vyksta pasakiški dalykai – javapjūtės praeina be rūpesčių, sklandžiai. Ypač tai akivaizdu, kai palyginame šį kombainą su senąja mūsų ūkio technika, kuri dirbdavo gerokai trumpiau nei buvo taisoma“, – apie pokyčius pasakoja B. Giedraitis.

Pirmais paraiškų rinkimo metais ūkininko teiktas projektas nesurinko reikiamos balų sumos. Tuomet B. Giedraitis sumažino finansavimo intensyvumo skaičiavimus (prašant mažesnio paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas), nuleido kartelę iki 40 proc. ir sulaukė palankaus sprendimo.

Ūkininkas dirba daugiau kaip 200 ha. Vieno kombaino šiam plotui visiškai užtenka, o jei reikėtų, tai ir didesnį plotą galėtų nukulti.

Barto Giedraičio planuose neariamoji žemdirbystė. Norint taikyti šią technologiją, reikia papildomai investuoti, vien ūkyje uždirbamų lėšų neužteks. Ūkininkas svarsto, kad finansiškai atsitiesęs norės pasinaudoti parama, skirta žemės dirbimą tausojančiai technikai įsigyti.

Paramos teikimo ypatumai

Paraiškų priėmimas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ vyks 2018 m. gruodžio 3–31 d. Žemės ūkio technikos įsigijimas šiemet nefinansuojamas, t. y. remiamai įrangai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės. Parama skiriama žemės ūkio produktų gamybai, jų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir kt.), perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Paramos lėšomis galima finansuoti:

  • naują fermų ir kitų ūkinių pastatų įrangą;
  • naują įrangą gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti (dezinfekcinę, higieninę);
  • naujus technologinius įrenginius, skirtus specializuoto ūkio pirminiams produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizacijai;
  • specializuoto ūkio veiklai vykdyti būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą (naujų žieminių šiltnamių statyba remiama tuo atveju, jei valdoje jau yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose veikla vykdoma ne trumpiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus);
  • infrastruktūros, artezinių gręžinių, vietinės kanalizacijos, vandentiekio, kelių statybos kapitalinį remontą ir rekonstrukciją;
  • naujų statybinių medžiagų įsigijimą (tik jei darbai atliekami ūkio būdu);
  • projekto bendrąsias išlaidas (paraiškos ir verslo rengimą, administravimą, architektų ir projektuotojų paslaugas).

Būsimo paraiškų rinkimo etapo naujovė – pieno ūkio fermų ir plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybai nustatytų įkainių taikymas. Pieno ūkio fermų statybos įkainis – 192,75 Eur/m2, plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybos – 83,31 Eur/m3. Remiantis šiais įkainiais bus nustatoma tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir nuo jos paskaičiuota paramos suma.

Galimybė kurti didesnę vertę

Pagėgių savivaldybės ūkininkas Viktoras Bergneris, sulaukęs paramos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, imsis paukštininkystės. Įsakymas dėl paramos skyrimo pasirašytas rugsėjį.

Ekologinio ūkio savininkas pasakoja, kad būsimoje paukštidėje augins ekologiškas vištas dedekles. Paramos lėšomis statys fermą, pirks įrangą, tvarkys infrastruktūrą (įrengs aptvarus, kelius, įvažiavimus, aikšteles aplink pastatus).

„Ekologinis augalininkystės ūkis gyvuoja jau 10 metų. Gyvulininkyste niekada nesivertėme. Bet būti priklausomam nuo grūdų eksporto labai sunku, todėl manome, kad galime dalį užauginamos produkcijos panaudoti paukščių lesalams ir taip sukurti pridėtinę vertę bei pasiūlyti vartotojams ekologišką produkciją. Mūsų produkcijos niša tikrai yra“, – apie investicijų panaudojimą pasakoja Viktoras Bergneris.

Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė „Sparnai“ sulaukė paramos skyrimo paukštidėms modernizuoti. Pasak bendrovės vadovės Ilonos Pratkelienės, investicinė parama leidžia modernizuoti dvi paukštides, pritaikyti jas vištoms laikyti ant kraiko ir padidinti 2-ojo numerio (šiuo skaičiumi ženklinami ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai) produkcijos pasiūlą vartotojams. Paramos lėšomis taip pat bus įrengti dezinfekciniai vartai, kurie užtikrins didesnę sanitarinę saugą. Paukštyne iš viso laikoma apie 100 tūkst. dedeklių.

Finansavimo lubos

Kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, maksimali paramos suma yra 400 000 Eur. Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Visais kitais atvejais paramos suma projektui negali viršyti 200 000 eurų.

Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į ūkio specializaciją. Vykdant žemės ūkio produktų gamybos veiklą gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, augalininkystės sektoriuje galima gauti ne daugiau kaip 40 proc. Vykdant žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, perdirbimo ir tiekimo rinkai veiklą, visuose žemės ūkio sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kuris vykdo gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės veiklą ir įgyvendina kolektyvines investicijas, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų, bet neviršijant 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. Jei projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų pastatų rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus, jis gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų. Tuo tarpu, jei projektą numatoma įgyvendinti laikotarpiu iki 60 mėn. ir paramos paraiškoje nurodoma, kad projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga ir įrengimai) bus įgyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, pateikti galima iki 10 mokėjimo prašymų.

Tinkamumas kreiptis

Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas gali kreiptis:

  • ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio veiklą, nepertraukiamai veikiantys ne trumpiau kaip 2 metus, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, o ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 8 000 eurų;
  • per šiuos metus pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurie superka, perdirba, realizuoja savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus.

Tam, kad projektas praeitų atranką, jis turi surinkti ne mažiau kaip 35 balus iš 100 galimų. Jei įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės projektas, skiriama 20 balų. Valdos ekonominis dydis vertinamas 5–15 balų (ūkiai nuo 8 tūkst. Eur iki 50 tūkst. Eur – 15 balų, nuo 50 tūkst. Eur iki 100 tūkst. Eur – 10 balų, nuo 100 tūkst. Eur iki 150 tūkst. Eur – 5 balais). Prašant mažesnio paramos intensyvumo įmanoma surinkti iki 15 balų. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, jų nariams suteikiama 10 balų; asocijuotų žemdirbių savivaldos organizacijų nariams – 5 balai. Jei projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – įmanoma pelnyti iki 15 balų ir t. t.

Įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur. Siekdami gauti finansavimą, pareiškėjai turės drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Be to, iki kontrolės laikotarpio pabaigos būtina tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą.