23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/03
Žemdirbių mokamų „SODROS“ įmokų pasikeitimai
 • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Ūkininkų sveikatos draudimo įmokos

Dėl padidintos minimalios mėnesinės algos (nuo 2018 m. sausio 1 d. MMA – 400 Eur), didėja ir kas mėnesį mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Jų tarifai nesikeičia: ūkininkams, kurių ūkio dydis yra 2 EDV ir mažesnis – 3 proc., o ūkininkams, kurių ūkio dydis yra didesnis nei 2 EDV – 9 proc. tarifas. Taigi smulkesniųjų ūkininkų PSD įmoka sudaro 12 Eur (2 EDV ir mažesnis: 400 x 3 proc. = 12 Eur), stambesniųjų – 36 Eur (daugiau kaip 2 EDV: 400 x 9 proc. = 36 Eur).

PSD įmokas nuo minimalios algos (MMA) skaičiuoja ir moka ūkininkai iki 2 EDV ir ūkininkai, kurie nėra gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojai. Ūkininkai, kurie yra PVM ir GPM mokėtojai, PSD įmokas kas mėnesį turi mokėti nuo MMA, o pasibaigus metams perskaičiuoti nuo pusės apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) ir iki kitų metų gegužės 1 d. sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos ir mokėtinos PSD įmokos skirtumą.

Maksimali pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamas PSD mokestis, yra 14 vidutinių darbo užmokesčių – VDU (808,80 x 14 = 11 321,80 Eur). Jei ūkininkai, PVM ir GPM mokėtojai, dirba ir pagal darbo sutartis, kas mėnesį PSD įmokų gali nemokėti, bet pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. turi sumokėti metinę PSD sumą.

Pavyzdys 1. Ūkininkas, GPM ir PVM mokėtojas, 2018 m. gavo 20 000 Eur pajamų ir patyrė 7 000 Eur išlaidų. Ūkininkas darbo santykių neturėjo, todėl kas mėnesį mokėjo PSD įmokas nuo MMA, iš viso 432 (36 x 12) Eur.

 • Apmokestinamosios pajamos = 13 000 Eur (20 000 – 7000)
 • Pusė apmokestinamųjų pajamų = 6 500 Eur (13 000/2)
 • Mokėtina PSD įmoka = 585 Eur (6 500 x 9 proc.)
 • Iki gegužės 1 d. reikia primokėti PSD = 153 Eur (585 – 432)

Pavyzdys 2. Ūkininkas, GPM ir PVM mokėtojas, 2018 m. gavo 40 000 Eur pajamų ir patyrė 7 000 Eur išlaidų. Ūkininkas darbo santykių neturėjo, avansu kas mėnesį mokėjo PSD įmokas nuo MMA, iš viso 432 Eur.

 • Apmokestinamosios pajamos = 33 000 Eur (40 000 – 7 000)
 • Pusė apmokestinamųjų pajamų = 16 500 Eur (33 000/2)
 • Mokėtina PSD įmoka = 1 018,96 Eur (11 321,8 x 9 proc.)
 • Iki gegužės 1 d. reikia primokėti PSD = 586,96 Eur (1 018,96 – 432)

Pavyzdys 3. Ūkininkas, GPM ir PVM mokėtojas, 2018 m. dirbo pagal darbo sutartį bei gavo iš ūkininkavimo veiklos 20 000 Eur pajamų ir patyrė 21 000 Eur išlaidų. Kas mėnesį PSD įmokų nemokėjo.

 • Apmokestinamosios pajamos = - 1 000 Eur (20 000 – 21 000)
 • Iki gegužės 1 d. reikia primokėti PSD = 432 Eur ((400 x 12) x 9 proc.)

Apmokestinamosios pajamos – tai pajamų suma, gauta iš visų pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus, patirtus toms pajamoms uždirbti.

Ūkininkų socialinio draudimo įmokos

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas privalo mokėti ūkininkai, kurių ūkio dydis yra 4 EDV ir didesnis. Nuo 2018 m. sausio 1 d. VSD įmokų tarifas yra 28,9 proc. (arba 30,9 proc., jei kaupiama savo lėšomis papildomai pensijai). Mažėja apmokestinamųjų pajamų bazė – VSD įmokas ūkininkams reikės mokėti nuo pusės apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų). Ūkininkų, kurių ūkio dydis yra 4 EDV ir didesnis, bet kurie nėra GPM ir PVM mokėtojai, socialinio draudimo įmokų bazė sudaro 12 MMA (400 x 12 = 4 800 Eur).

Didėja maksimali metinė suma, kurią viršijanti pajamų dalis VSD mokesčiu nebeapmokestinama. Tai yra žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims 2017 metais galiojusios 7 VDU per metus „lubos“, 2018 metais padidintos iki 14 VDU, o tai sudaro 11 321,80 Eur (14 x 808,70 Eur). Nuo 2019 m. jos bus 28 VDU ir susilygins su visų savarankišką veiklą vykdančių asmenų „lubomis“.

2018 metais panaikinama lengvata nemokėti VSD įmokų jauniems iki 29 m. ūkininkams ne GPM mokėtojams. Nauja ir tai, kad nuo 2018 m. VSD įmokas reikės mokėti net ir tuo atveju, jei žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys tuo pačiu metu dirba ir samdomą darbą. Tokiu atveju kas mėnesį mokėti ir teikti SAV pranešimo SODRAI nereikia, bet, užpildžius GPM308 deklaraciją ir apskaičiavus apmokestinamąsias pajamas bei mokėtiną VSD sumą, ją reikia sumokėti iki gegužės 1 dienos. VSD įmokų 2017 m. mokėti  nereikėjo, jei ūkininkas dirbo pagal darbo sutartį ir darbdavys mokėjo įmokas nuo pajamų, ne mažesnių kaip MMA.

Dar viena didžiausia 2018 m. naujiena – tai socialinio draudimo įmokų „atostogos“. Pirmą kartą savarankiškai dirbti pradedantys gyventojai, pirmąjį verslą kuriantys asmenys vienus metus nuo veiklos pradžios gali nemokėti VSD įmokų. Ši nuostata galioja ir gyventojams, nuo 2018 m. registruojantiems ūkininko ūkį. Įmokų „atostogos“ yra savanoriškas pasirinkimas. Jei asmuo pasirinks nemokėti VSD įmokų, jam šie pirmieji veiklos metai neįeis į stažą pensijai kaupti, jis negaus ligos, motinystės, tėvystės išmokų. Jei pasirinks mokėti VSD, tai tą daryti galima bendra tvarka. Įmokų „atostogos“ gali būti taikomos tik VSD įmokoms, mokėti PSD įmokas pirmaisiais savarankiškos veiklos metais vis tiek reikės.

VSD įmokas galima mokėti avansu kas mėnesį ir teikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis. Tuomet sumokėtos įmokos bus įvertintos skiriant išmokas (pvz., ligos). Kitas būdas – pasibaigus kalendoriniams metams užpildyti ir pateikti VMI metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją GPM308 ir jos priedą M ir iki gegužės 1 d. sumokėti VSD įmokas. Kai GPM308M priedas neužpildytas, VSD įmokų apskaičiavimo tikslu laikoma, kad gyventojo kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos. Jei pagal pateiktus SAV pranešimus VSD suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė, nei VMI deklaruota metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, galima kreiptis į SODRĄ dėl įmokų grąžinimo arba užskaitymo į kitus laikotarpius. Grąžinama nebus, jei ūkininkui 2018 m. buvo apskaičiuota ir išmokėta ligos išmoka.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys gali nemokėti VSD ir PSD įmokų, jeigu gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, yra laisvės atėmimo vietose, yra sulaukę socialinio draudimo senatvės pensijos amžiaus pagal VSD pensijų įstatymą.

Jei ūkininkai turi finansinių sunkumų ir negali laiku sumokėti SODROS įmokų, jie gali kreiptis dėl įmokų atidėjimo. Tam reikia pateikti nustatytos formos prašymą SODROS teritoriniam skyriui. Nuo prašymo pateikimo dienos SODRA sustabdo įmokų įsiskolinimo išieškojimą ir per 20 darbo dienų (jei įsiskolinimas viršija 1 500 Eur) arba per 5 darbo dienas (jei įsiskolinimas mažesnis nei 1 500 Eur) išsiunčia pranešimą pareiškėjui apie priimtą sprendimą. Jei atidėjimui pritarta, tai ūkininkas per 10 darbo dienų turi atvykti į SODROS skyrių ir su juo bus sudaryta įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis.

Pakeitimai turintiesiems samdomų asmenų

Visiems asmenims, turintiems samdomų darbuotojų, tarp jų ir ūkininkams bei žemės ūkio įmonėms, nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomos vadinamosios valstybinio socialinio draudimo įmokų „grindys“. Darbdaviai už samdomus darbuotojus, kuriems priskaičiuotas atlyginimas nesiekia minimalios algos, turės sumokėti VSD įmokas nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA. Primokėti SODRAI už samdomus darbuotojus nereikės, jei jie yra:

 • iki 24 metų,
 • pensininkai,
 • prarasto darbingumo (invalidumo) pensininkai,
 • dirbantys daugiau nei pas vieną darbdavį.

Įmokų „grindys“ netaikomos ir darbuotojams, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis ir dirba ne visą darbo dieną. Tai galioja mamoms ir tėčiams, prižiūrintiems vaikus antrais ir trečiaisiais metais, slaugantiems artimuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Darbdaviams už tokius darbuotojus primokėti socialinio draudimo įmokų nereikės. Padidintų įmokų nereikia mokėti už nedraudžiamuosius laikotarpius, kai buvo pateiktas 12-SD Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius. Jei darbuotojas dirba keliems darbdaviams ir sudėjus per abu darbus gauna mažiau nei minimalią algą, primokėti SODRAI tokiu atveju nereikės nė vienam darbdaviui. Jei samdomas darbuotojas dar ir verčiasi individualia veikla, turi indvidualią įmonę, mažąją bendriją, gauna pajamų kaip atlikėjas ar autorius, darbdavys turės sumokėti socialinio draudimo įmokas bent nuo minimalios mėnesinės algos.

Šis pakeitimas iš darbdavių reikalauja papildomų išlaidų, bet kartu samdomiems darbuotojams užtikrina, kad jie, išdirbę visus metus, sukaups ir visus metus darbo stažo.

Darbdaviams nereikės ieškoti informacijos, už kokį samdomą darbuotoją primokėti ir skaičiuoti, kokią sumą primokėti. Šią prievolę atliks SODRA. Darbdaviai, kaip ir iki 2018 m., turės tik laiku pateikti ataskaitas apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus ir socialinio draudimo sumas. Gavusi SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, SODRA informuos darbdavį apie apskaičiuotą papildomą įmokų sumą ir darbdavys ją turės sumokėti SODRAI.

Pavyzdys 4. Ūkininkas, GPM ir PVM mokėtojas, 2018 m. gavo 20 000 Eur pajamų ir patyrė 7 000 Eur išlaidų. Ūkininkas darbo santykių neturėjo, todėl kas mėnesį mokėjo VSD įmokas nuo MMA, iš viso 1 387,20 ((400 x 28,9) x 12) Eur.

 • Apmokestinamosios pajamos = 13 000 Eur (20 000 – 7 000)
 • Pusė apmokestinamųjų pajamų = 6 500 Eur (13 000/2)
 • Mokėtina VSD įmoka = 1 878,50 Eur (6 500 x 28,9 proc.)
 • Iki gegužės 1 d. reikia primokėti VSD = 491,30 Eur (1 878,50 – 1 387,20)

Pavyzdys 5. Ūkininkas, GPM ir PVM mokėtojas, 2018 m. gavo 40 000 Eur pajamų ir patyrė 7 000 Eur išlaidų. Ūkininkas darbo santykių neturėjo, avansu kas mėnesį mokėjo VSD įmokas nuo MMA, iš viso 1 387,20 Eur.

 • Apmokestinamosios pajamos = 33 000 Eur (40 000 – 7 000)
 • Pusė apmokestinamųjų pajamų = 16 500 Eur (33 000/2)
 • Mokėtina VSD įmoka = 3 272 Eur (11 321,8 x 28,9 proc.)
 • Iki gegužės 1 d. reikia primokėti VSD = 1 884,80 Eur (3 272 – 1 387,20)

Pavyzdys 6. Ūkininkas (GPM ir PVM mokėtojas, daugiau jokios veiklos nevykdo ir pagal darbo sutartį nedirba) 2018 m. avansu mokėjo VSD įmokas kas mėnesį nuo minimalios algos ir teikė SAV pranešimus. Jis per metus iš viso sumokėjo 1 387,20 Eur ((400 x 28,9 proc.) x 12) VSD įmokų. GPM308 deklaracijoje iš žemės ūkio veiklos gavo 1 500 Eur nuostolį. Tokiu atveju ūkininkas gali kreiptis į SODRĄ dėl 1 387,20 Eur grąžinimo arba įskaitymo už kitus metus. Susigrąžinus arba užskaičius įmokas, ūkininkui 2018 m. jos nebus įskaitomos į stažą pensijai gauti. Neprašius susigrąžinti ar užskaityti – 2018-ieji bus įskaitomi į bendrą stažą pensijai.