23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/03
Svarbi informacija artėjant pasėlių deklaravimui
 • Tadas ŠVILPAUSKAS, ŽŪM
 • Mano ūkis

Žemdirbiams šiemet bus lengviau ir patogiau deklaruoti pasėlius. Dėl atnaujintų taisyklių bus lengviau įgyvendinti žalinimo reikalavimus, numatomas ir švelnesnis sankcijų traktavimas bei mažesnė administracinė našta ūkininkams. Svarbu ir tai, kad didinamas paramos paskirstymo skaidrumas.

Žemės ūkio ministerija dar praėjusiais metais atnaujino Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisykles (2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-763). Pagrindinis taisyklių pokyčių tikslas yra didinti paramos tikslingumą ir mažinti administracinę naštą, tenkančią ūkininkams.

Žalinimo reikalavimus įgyvendinti bus lengviau

Nuo 2018 m. visoje Europos Sąjungoje įsigalioja augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo žalinimui skirtuose plotuose draudimas. AAP - tai produktai ar medžiagos, kurios pasižymi bendru ar specifiniu poveikiu kenksmingiems organizmams arba augalams, jų dalims arba augaliniams produktams.

Draudimas einamaisiais metais Žalinimui skirtuose ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) plotuose naudoti augalų apsaugos produktus:

 • azotą kaupiančių augalų plotuose - nuo sėjos iki derliaus nuėmimo;
 • posėlio plotuose - po pagrindinių augalų derliaus nuėmimo iki spalio 15 d.;
 • įsėlio plotuose - po pagrindinių augalų derliaus nuėmimo iki spalio 15 d.;
 • juodojo ir žaliojo pūdymo plotuose - nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.

Siekiant padėti žemdirbiams lengviau prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų, sudarytos sąlygos lengviau įgyvendinti žalinimo reikalavimus.

Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., su sąlyga, kad jis bus išlaikytas minimalų nenutrūkstamą 8 savaičių terminą, o apie įvykdytą posėlio sėją privaloma pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Įsėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., su sąlyga, kad pradedama žieminių augalų sėja. Pagrindinių deklaruojamų augalų plotuose, kai juose yra įsėlis, naudoti AAP nedraudžiama.

Svarbu priminti, kad azotą kaupiančių augalų plotuose, kurie skirti tik susietajai paramai ir nedalyvauja žalinime, naudoti augalų apsaugos produktų nedraudžiama.

Už kiekvieną pavėluotą dieną - 1 proc. mažiau

Jei anksčiau tam tikrais atvejais nepateikus dokumentų parama nebuvo mokama, tai nuo 2018 m. bus taikomas išmokų mažinimas - po 1 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną, t. y. lygiai taip pat, kaip daroma vėluojant pateikti paraiškas.

Švelnesnis sankcijų traktavimas bus taikomas šiais dokumentų pateikimo atvejais:

 • kai pareiškėjas jaunasis ūkininkas yra juridinis asmuo;
 • kai susietoji parama skiriama už sertifikuotos javų sėklos naudojimą bei cukrinius runkelius;
 • kai įtariamas galimas valdos skaldymas;
 • kai deklaruoja naujas pareiškėjas ar deklaruojamas 2 metus nedeklaruotas plotas.

Beje, kai pareiškėjas deklaruos 2 metus visiškai nedeklaruotą plotą, dokumentų iš jo bus reikalaujama plotui viršijant 2 ha, o ne 1 ha, kaip buvo iki šiol.

Didinamas paramos paskirstymo skaidrumas

ŽŪM dar kartą pabrėžia, kad tiesioginės išmokos skiriamos tik tiems, kurie patys dirba deklaruojamus plotus. Įvedus griežtesnę pareiškėjų žemės ūkio veiklos vykdymo įrodymo dokumentų ir jų pateikimo tvarkos kontrolę, ypatingas dėmesys bus kreipiamas rizikingiausiems pareiškėjams, deklaruojantiems 30 ha ir didesnius plotus.

Minėtų pareiškėjų, deklaruojančių tinkamus tiesioginėms išmokoms gauti plotus, bet neturinčių nei gyvulių, nei registruotos žemės ūkio technikos, NMA gali paprašyti pagrįsti produkcijos pardavimą, paslaugų įsigijimą ar technikos nuomą. Tam bus būtini apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentai (išskyrus atvejus, kai savo užauginta produkcija yra parduota turgavietėse).

Papildytas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Siekiant tiksliau nustatyti, kokios žemės ūkio augalų rūšys, neįtrauktos į klasifikatorių, auginamos šalyje, lauko ploto riba, nuo kurios pareiškėjas, deklaruodamas laukus, turėjo įrašyti augalų pavadinimą, sumažinta nuo 1 iki 0,5 ha. Atsižvelgiant į 2017 metų deklaravimo patirtį, papildytas ne tik kitų metų klasifikatorius, bet ir patikslinta paramos suderinamumo matrica, iliustruojanti paramos priemonių ir schemų tarpusavio suderinamumą.

Patogesnis deklaravimas

Patobulinta paraiškų priėmimo ir teikimo eiga leis paprasčiau ir greičiau atlikti visą deklaravimo procesą: pareiškėjui bus paprasčiau pateikti paraišką, o atsakingiems darbuotojams - lengviau ją priimti ir administruoti. Remiantis ankstesnių metų deklaravimo duomenimis, pareiškėjas galės matyti daugiau aktualios informacijos ir ja pasinaudoti siekiant optimaliau ir kokybiškiau atlikti visą deklaravimo procesą.

Laukia dar daugiau naujovių

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos Europos mastu įsigaliojo vadinamasis „OMNIBUS" paketas, t. y. esamo 2014-2020 m. laikotarpio Bendrosios žemės ūkio politikos peržiūra, siekiant įvertinti esamos politikos įgyvendinimo tobulinimo galimybes. Šie pakeitimai yra skirti toliau paprastinti politiką, kad palengvėtų našta tiek ūkininkams, tiek nacionalinėms valdžios institucijoms. Nors daugelis pakeitimų yra daugiau techninio pobūdžio, tačiau yra reikšmingi siekiant BŽŪP tikslų visoje Europoje.

Atsižvelgiant į „OMNIBUS" paketo nuostatas, numatomi tokie 2018 m. deklaravimo pakeitimai.

 • Siekiant sumažinti administracinę naštą, numatoma nebetaikyti aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto tikrinimo, kadangi toks tikrinimas tik sunkina ūkininkus ir administruojančių institucijų darbą, o pasiekiamas rezultatas itin menkas.
 • Jaunojo ūkininko schema - pareiškėjams nebebus mažinamas maksimalus 5 metų paramos laikotarpis su sąlyga, kad jų valda įkurta ne anksčiau negu prieš 5 metus.
 • Susietoji parama - galimybė kiekvienais metais peržiūrėti susietosios paramos prioritetus ir numatomas kitoks gamybos ribojimo nuostatų formulavimas.

Pokyčiai taip pat neaplenkia ir sunkiausiai įgyvendinamos tiesioginių išmokų paramos schemos - žalinimo. Kalbant apie sunkiausią žalinimo reikalavimą - EASV, reikėtų pasidžiaugti, kad planuojama padidinti EASV elementų atitikimo reikalavimui skaičiavimo koeficientus: azotą kaupiančių augalų koeficientas didinamas iki 1 vietoje buvusių 0,7, o trumpos rotacijos želdinių koeficientas didinamas iki 0,5 vietoje buvusių 0,3.

Taip pat numatyta, kad, jeigu valdoje 75 proc. sudaro pievos, pūdymai, azotą kaupiantys augalai, pareiškėjui nebereikia laikytis pasėlių įvairinimo reikalavimo. Patikslintas ir daugiamečių pievų traktavimas: nuo šiol pieva netampa daugiamete pieva, jeigu ji buvo suarta bent kartą per 5 pastaruosius metus.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tai tik planuojami ir dar nepatvirtinti Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių pakeitimai. Vadinamojo „OMNIBUS" priemonių paketo siūlymus tikimasi patvirtinti iki šių metų kovo 1 dienos.

BŽŪP perspektyvos po 2020 m.

2017 m. Europos komisija pristatė komunikatą ,,Maisto ir ūkininkavimo ateitis", kuriame numatytos pagrindinės bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. (BŽŪP) kryptys. Paprastesnis įgyvendinimas, lankstesnis požiūris ir tvaresnis žemės ūkis yra pagrindinės komunikate išdėstytos kryptys, kuriomis turėtų žengti ateities BŽŪP.

Lietuva pasisako už BŽŪP evoliuciją, o ne revoliuciją, todėl bus siekiama išlaikyti esamą rėmimo struktūrą ir padaryti ją paprastesnę įgyvendinti, tačiau esminis Lietuvos siekis - tiesioginių išmokų dydžių suvienodinimas, sudarant vienodas konkurencines sąlygas visiems ES ūkininkams.

Pasirodžius Europos Komisijos komunikatui diskusijos dėl BŽŪP tik suaktyvės, o šių metų viduryje turėtų įsibėgėti ir diskusijos dėl BŽŪP finansavimo.

Daugiau informacijos apie tiesioginių išmokų naujoves galite rasti ŽŪM interneto tinklalapyje, bėgančioje eilutėje su nuoroda „Svarbu!"