03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/02
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nemažai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimų, kurie aktualūs ūkininkams ir kitiems individualią veiklą vykdantiems asmenims.

Vienas iš esminių pakeitimų susijęs su pajamų priskyrimu klasėms pagal mokėjimo tvarką, kurį reglamentuoja GPMĮ 22 straipsnis. Nuo 2018 m. A klasės pajamoms priskiriamos pajamos, gautos individualią veiklą vykdančio gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, išmokėjęs išmokas gyventojui už nuomojamą žemės sklypą ar kitą nuomojamą nekilnojamąjį daiktą, ūkininkas turės apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį bei pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai formą GPM313.

Nuo šiol A klasės pajamoms nebepriskiriamos individualios veiklos pajamos, gautos iš darbdavio. Jos nuo sausio 1 d. priskiriamos B klasės pajamoms. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, iki šių metų kooperatinės žemės ūkio bendrovės (darbdaviai), kuriose dirbdavo ūkininkai (darbuotojai) ir dar joms parduodavo savo užaugintą produkciją iš žemės ūkio veiklos arba teikdavo žemės ūkio veiklos paslaugas, turėdavo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį. Nuo 2018 m. darbdaviams tokios prievolės nelieka, todėl patys ūkininkai turės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį per metinį pajamų deklaravimą.

Pajamų mokesčio tarifai

Pakeistas GMPĮ 6 straipsnis, nustatantis pajamų mokesčio tarifus. Vienas iš svarbesnių pakeitimų – pajamos iš individualios veiklos bus apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (iki šiol buvo apmokestinamos 5 proc. mokesčio tarifu). Tačiau apskaičiuojant pajamų mokestį bus taikomas pajamų mokesčio kreditas, kuris leis mažinti mokėtiną pajamų mokestį. Pagal nustatytas formules individualios veiklos pelnas, neviršijantis 20 000 Eur per metus, faktiškai apmokestinamas 5 proc. tarifu, o kai metinis pelnas viršys 20 000 Eur, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15 proc. (kai pelnas sieks 35 000 Eur per metus).

Individualios veiklos pajamų mokesčio apskaičiavimas

Nuo šiol individualios veiklos mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas pagal GPMĮ 182 straipsnyje nustatytą tvarką: MIVAP x 15 proc. – PMK (MIVAP – metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, PMK – pajamų mokesčio kreditas). PMK apskaičiuojamas pagal formulę. Kurią formulę pasirinkti, priklauso nuo MIVAP.

Kai MIVAP neviršija 20 000 Eur per metus, taikoma formulė PMK = MIVAP x 0,1.

Pavyzdys. Gyventojas iš vykdomos individualios veiklos gavo 11 000 Eur pajamų ir patyrė 5 000 Eur išlaidų, susijusių su pajamų uždirbimu. Apmokestinamosios pajamos: 11 000 – 5 000 = 6 000 Eur. Pajamų mokestis nuo apmokestinamųjų pajamų: 6 000 x 15 proc. = 900 Eur.

PMK = 6 000 x 0,1 = 600 Eur.

Mokėtinas pajamų mokestis: 900 – 600 = 300 Eur.

Kai MIVAP yra didesnės negu 20 000 Eur per metus, taikoma formulė PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000))

Jeigu apskaičiuojant PMK gauname neigiamą sumą, laikoma, kad PMK yra lygus 0.

Pavyzdys. Gyventojas iš vykdomos individualios veiklos gavo 60 000 Eur pajamų ir patyrė 29 000 Eur išlaidų, susijusių su pajamų uždirbimu. Apmokestinamosios pajamos: 60 000 – 29 000 = 31 000 Eur.

Pajamų mokestis nuo apmokestinamųjų pajamų: 31 000 x 15 proc. = 4 650 Eur.

PMK = 31 000 x (0,1 – 2/300 000 x (31 000 – 20 000)) = 826,67 Eur.

Mokėtinas pajamų mokestis: 4 650 – 826,67 = 3 823,33 Eur.

Individualios žemės ūkio veiklos pajamų mokesčio apskaičiavimas

Individualios žemės ūkio veiklos ir individualios veiklos pajamų mokesčio apskaičiavimas skiriasi. Individualioms žemės ūkio veiklos pajamoms taikomas 10 proc. pajamų mokesčio tarifas ir PMK apskaičiuojamas pagal kitas formules.

Kai MIVAP neviršija 20 000 Eur per metus:

PMK = MIVAP x 0,05

Kai MIVAP yra didesnės negu 20 000 Eur per metus:

PMK = MIVAP x (0,05 – 1/300 000 x (MIVAP – 20 000))

Per 2018 m. mokestinį laikotarpį patirtos individualios žemės ūkio veiklos išlaidos galės būti atimamos tik iš šios individualios žemės ūkio veiklos pajamų. Taip pat 2018 m. mokestinį laikotarpį lieka galioti nuostata, kad apmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos galima mažinti tik nuostoliais iš šios veiklos.

Pavyzdys. Gyventojas 2018 m. mokestinį laikotarpį vykdė individualią žemės ūkio veiklą ir gavo 35 000 Eur pajamų ir patyrė 26 000 Eur išlaidų, susijusių su pajamų uždirbimu. Taip pat jis vykdė miškininkystės veiklą, iš kurios gavo 12 000 Eur pajamų ir patyrė 7 000 Eur išlaidų. 2017 m. vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą patyrė 5 000 Eur nuostolį.

Šis gyventojas 2018 metų mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas turės atimti atskirai pagal kiekvienos veiklos rūšies pajamas.

Žemės ūkio veikla: 35 000 – 26 000 = 9 000 Eur, praėjusių metų patirtu nuostoliu iš žemės ūkio veiklos mažiname tik apmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos: 9 000 – 5 000 = 4 000 Eur. 4 000 x 10 proc. = 400 Eur, PMK = 4 000 x 0,05 = 200 Eur, pajamų mokestis = 400 – 200 = 200 Eur.

Miškininkystės veikla: 12 000 – 7 000 = 5 000 Eur, 5 000 x 15 proc. = 750 Eur, PMK = 5 000 x 0,1 = 500 Eur, pajamų mokestis = 750 – 500 = 250 Eur.