23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/04
Kaip purškiant augalus sumažinti aplinkos taršą
 • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, ASU
 • Mano ūkis

Šiuolaikinis žemdirbys turi ne tik mokėti pasirinkti tinkamą augalų apsaugos produktą, tiksliai sureguliuoti pesticidų purkštuvą, tvarkingai atlikti purškimo darbus, o juos baigęs tinkamai išplauti purškimo įrangą, bet ir žinoti daugybę šios srities teisės aktų reikalavimų bei jų laikytis.

Formaliai mūsų šalyje tikrai viskas tvarkinga. Yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2002, Nr. 105-4732) ir jo pakeitimo 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1- 98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Paviršinių vandens telkinių ir ne žemės ūkio paskirties žemės apsaugos zonų reikalavimai pateikiami ir augalų apsaugos produktų naudojimo instrukcijose. Pavyzdžiui, insekticido Mavrik 2F naudojimo instrukcijoje nurodyta: „Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių“; „Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės“; „Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių“.

Registruojant augalų apsaugos produktus, nustatytos minimalios apsaugos zonos turėtų užtikrinti, kad taršos dėl purškiamų pesticidų lašelių dreifo nebus. Jei apsauginis atstumas yra per mažas, tai smulkesni purškiamo skysčio lašeliai,esant vėjuotam orui, gali patekti į greta esančius atvirus vandens telkinius, sodus ar sodybas bei ant greta augančių kitų žemės ūkio augalų.

Į ką būtina atkreipti dėmesį

Purškiant augalų apsaugos produktus jautriose zonose, vėjo greitis turėtų būti galimai mažesnis. Šiuo atveju labai svarbi yra vėjo kryptis. Kai vėjo greitis jautrios zonos kryptimi didesnis kaip 3 m/s, purkšti pesticidus nerekomenduojama, o esant didesniam kaip 5 m/s vėjo greičiui – šių darbų iš viso reikėtų atsisakyti.

Pesticidų nerekomenduojama purkšti esant aukštai oro temperatūrai ir mažam drėgniui. Kai oras karštas ir sausas, intensyviai garuoja purškiamo skysčio lašeliuose esantis vanduo ir jų skersmuo mažėja. Rizika, kad smulkesni pesticidų lašeliai bus nunešti pavėjui, padidėja. Taigi, purškiant pesticidus greta atvirų vandens telkinių, oro temperatūra turėtų būti mažesnė kaip 25 ºC, o oro drėgnis – didesnis kaip 30 procentų.

Nuolat kontroliuokite purškimo aukštį, t. y. atstumą nuo purkštuvo sijos iki apipurškiamų paviršių. Prisiminkite, kad iš 70 cm aukščio purškiamų pesticidų lašelių dreifas yra apie 50 proc. didesnis, negu esant 50 cm purškimo aukščiui. Tačiau visuomet reikia vadovautis purkštukų gamintojų rekomendacijomis. Purškiant pesticidus greta atvirų vandens telkinių, apskritai rekomenduojama sumažinti darbinį slėgį ir purškimo agregato važiavimo greitį bei apie 10 cm žemiau nuleisti purkštuvo siją.

Purškiamų pesticidų skersinio bei išilginio pasiskirstymo tolygumas ir lašelių nunešimas pavėjui labiausiai priklauso nuo purkštukų. Jų pasiūla šiuo metu yra tikrai didelė. Pavyzdžiui, Vokietijos Juliaus Kiūno instituto (Julius Kühn Institut (JKI)) kasmet sudaromame nuostolius mažinančių techninių priemonių (tarp jų ir purkštukų) sąraše augalininkystei šiuo metu yra net 707 pozicijos. Šiame sąraše rasite ir galinius inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus (pvz., Lechler IS, Agrotop TD-OC ar TeeJet AI-UB), kuriais išpurkšto skysčio lašelių pavėjui nunešama labai nedaug, o apipurškiamas plotas dėl 80º purškimo kampo yra daug mažesnis, negu naudojant įprastus 120º purškimo kampo plyšinius plokščiasraučius purkštukus.

Nuostolius mažinančios techninės priemonės JKI sąraše suskirstytos į penkias grupes: nuostolius mažinančios 50, 75, 90, 95 ir 99 procentais. Tad, planuojant įsigyti naują purkštukų komplektą, reikėtų pasidomėti, į kurią nuostolių sumažinimo klasę patenka konkretaus gamintojo gaminys. Sąraše, greta purkštuko tipo ir purškimo agregato važiavimo greičio, nurodomas darbinis slėgis ir purškimo aukštis. Norint pasiekti laukiamą efektą, šių rekomendacijų laikytis yra privaloma.

Be to, JKI mokslininkai savo tinklalapyje (https://www.julius-kuehn.de/at/richtlinien-listen-pruefberichte-undantraege) skelbia universalias lenteles, kuriose kiekvienam nuostolius mažinančiam purkštukui galima surasti darbinio slėgio ribas, užtikrinančias pageidaujamą nuostolių sumažinimo klasę. Pavyzdžiui, kompaktiški inžektoriniai pneumohidrauliniai purkštukai Lechler IDK 120- 04C, esant darbiniam slėgiui 1,5 bar, nuostolius sumažina 90 proc., esant darbiniam slėgiui nuo 1,7 iki 2,0 bar – 75 proc., o esant darbiniam slėgiui nuo 2,1 iki 3,0 bar – tik 50 proc. Purškiant didesniu kaip 3,2 bar darbiniu slėgiu, jokio nuostolius sumažinančio efekto nebėra.

Pneumohidrauliniai purkštukai

Lauko purkštuvams skirti pneumohidrauliniai purkštukai buvo sukurti siekiant sumažinti vandens ir augalų apsaugos produktų sąnaudas bei išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui. Pagal veikimo principą jie skirstomi į slėginius ir inžektorinius. Pagal konstrukciją inžektoriniai pneumohidrauliniai purkštukai skirstomi į sudėtinius ir kompaktiškus, kurie dar gali būti didelio slėgio (ilgis apie 42 mm) ir mažo slėgio (ilgis apie 21 mm). Ilguosius, didelio slėgio inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus (pvz., Agrotop TD–TD-XL, Hardi Injet, Lechler ID, TeeJet AI) naudojant greta jautrių zonų, skysčio išpurškimo norma neturėtų būti mažesnė kaip 200 l/ha, o darbinis slėgis – nuo 4 iki 5 bar (maks. 6 bar). O naudojant trumpuosius, mažo slėgio inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus (pvz., Agrotop Airmix, Hardi MD, Lechler IDK, TeeJet AIXR), darbinis slėgis neturėtų būti didesnis kaip 3 bar.

Sudėtinį inžektorinį pneumohidraulinį purkštuką TurboDrop® sudaro adapteris, greitajungės veržlės, dozavimo plokštelė, inžektorius, maišymo ir skysčio pulsavimų slopinimo kameros, guminis sandariklis ir antgalis. Per adapterį (2) šiuos purkštukus galima prijungti prie bet kokių greitajungių veržlių (1). Į inžektorių (8) per dozavimo plokštelę (3) išpurškiamas apskritas srautas. Oras įsiurbiamas per inžektoriaus šonuose esančias skylutes. Oras ir skystis maišomi kameroje (4). Skysčio sūkuriavimas sumažinamas plačiausioje maišymo kameros zonoje, o pulsavimai yra slopinami žiedinėje kameroje (5). Per purkštuko antgalį (6) išpurškiamas homogeniškas skysčio ir oro mišinys. Anksčiau purkštuke suslėgtas oras, ištekėdamas per antgalį, labai išsiplečia, padidina lašelių (pūslelių) judėjimo greitį ir kartu jų įsiskverbimo į lapiją galimybes. Stambesnės ir sunkesnės pūslelės ne tokios jautrios nunešimui pavėjui, todėl greitai pasiekia apipurškiamą paviršių ir sprogsta gerai jį padengdamos. Purkštuko našumas priklauso tik nuo dozavimo plokštelių. Antgalis šiuo atveju neturi jokios įtakos. Sudėtiniame inžektoriniame purkštuke gali būti naudojami bet kokie plyšiniai, skyliniai ar deflektoriniai antgaliai. Kadangi susimaišius su oru padidėja skysčio tūris, tai purkštuko antgalio kiaurymės skerspjūvio plotas turi būti didesnis už inžektoriaus kiaurymės plotą mažiausiai du kartus.

Kompaktiški inžektoriniai pneumohidrauliai purkštukai veikia čiurkšlinio siurblio principu. Purkštuko įėjimo angoje slėgis siekia 8 bar, tirpalas dideliu greičiu patenka į inžektorių ir per korpuso šonuose esančias skylutes įsiurbia orą. Skirtingai negu per kitus purkštukus, tirpalas išpurškiamas ne lašeliais, o pūslelėmis, nes purkštuko korpuse įsiurbtas oras susimaišo su tirpalu. Jis per purkštuko antgalį išpurškiamas tik apie 2 bar slėgiu stambesnėmis ir sunkesnėmis pūslelėmis, sumažėja jų nunešimo pavėjui pavojus, galima dirbti esant net iki 7 m/s vėjo greičiui. Nepažeisdamos vaškinio sluoksnio, pūslelės priglunda prie lapo paviršiaus ir tik tuomet, kai paviršiaus įtempimas būna per didelis, sprogsta. Taip apipurškiamas paviršius padengiamas geriau.

Inžektoriniai purkštukai yra gana universalūs: labai gerai tinka herbicidams, fungicidams, insekticidams ir akaricidams, taip pat augimo aktyvatoriams bei skystoms mineralinėms trąšoms išpurkšti. Naudojant inžektorinius purkštukus, pailgėja purkštuvų naudojimo trukmė, nes galima dirbti esant didesniam vėjo greičiui, purkšti preparatų mišinius arba preparatus ir skystas mineralines trąšas. Be to, reikia mažiau investicijų, palyginti su pneumohidrauliniais purkštuvais su oro paskirstymo kanalais, mažiau lašelių nunešama pavėjui, mažiau dėvisi, gali dirbti 2–20 bar slėgiu (optimalus darbinis slėgis – 5–8 bar). Kompaktiškuose didelio slėgio inžektoriniuose purkštukuose oras įsiurbiamas per korpuso šonuose esančias skylutes, o mažo slėgio – iš apačios.

Kompaktiškų mažo slėgio inžektorinių plyšinių plokščiasraučių purkštukų privalumai:

 • trumpesnis ir tvirtesnis korpusas;
 • inžektorių, kurio padėtis fiksuota, galima lengvai išimti be jokių įrankių;
 • daug mažesnis optimalus darbinis slėgis (1,5–3 bar);
 • nebrangūs.

Gelbsti ir programinė įranga

Šiuolaikinė pesticidų purškimo technika darosi vis „protingesnė“. Elektronika gali perimti daugelį pagalbinių funkcijų ir gerokai palengvinti operatoriaus darbą. Tai ypač aktualu didelio darbinio pločio purkštuvams, dirbantiems didesniais greičiais. Visų pirma, čia reikėtų paminėti atskirų purkštukų valdymą ir veikimo stebėjimą bei programinę įrangą purškiamo skysčio likučiams minimizuoti. Pavyzdžiui, vokiečių firma „Amazone“ naujajam savo purkštuvų valdymo terminalui Amapad sukūrė programinę įrangą AcuraSpray, kurią sudaro moduliai Smart Refill ir Work-to-Zero. Modulis Smart Refill naudotojui nurodo tinkamą purkštuvo rezervuaro pripildymo momentą, kad tuščiomis būtų važinėjama minimaliai. Purkštuvo rezervuare likusį skysčio kiekį sistema palygina su planuojamu nuvažiuoti atstumu ir likusiu apipurkšti plotu. Jei skysčio likučių purkštuvo rezervuare nebeužtenka kitam važiavimui per lauką, naudotojas gauna nurodymą pripildyti purkštuvą.

Modulis Work-to-Zero per paskutinį purkštuvo rezervuaro pripildymą taip pat patikslina skysčio išpurškimo normą, kad nebeliktų nei jokių likučių, nei neapipurkšto ploto. Skysčio išpurškimo norma tikslinama automatiškai, išmatuojant esamą skysčio kiekį purkštuvo rezervuare ir apskaičiuojant dar likusį apipurkšti plotą. Kadangi modulis Smart Refill labai tiksliai nustato likusį apipurkšti plotą, tai apskaičiuojant skysčio kiekį paskutiniam purkštuvo važiavimui, nukrypimai nuo nustatytos skysčio išpurškimo normos yra minimalūs.

Purkštuvų priežiūros naujovės

Yra naujovių ir pesticidų purkštuvų priežiūros srityje. Pavyzdžiui, vokiečių firma „Amazone“ siūlo automatinį lauko purkštuvų sijos išorės plovimo įrenginį BoomWash. Baigus darbą ir sulanksčius siją į transportinę padėtį, plovimas įjungiamas automatiškai, t. y. po sija įrengtomis kreipiančiosiomis judėdami ant skersinio sumontuoti keturi purkštukai apipurškia purkštuvo kairėje ir dešinėje sulankstytas sijos sekcijas. Didelio slėgio plovimo purkštukai veikia greitai, efektyviai ir taupo vandenį. Patikimą sistemos darbą užtikrina naujas integruotas švaraus vandens siurblys. Svarbiausia, kad naudotojas yra saugus, nes plovimo procesas valdomas iš kabinos ir operatorius nebekontaktuoja su augalų apsaugos produktais.

Firma „John Deere“ siūlo 700i ir 800i serijos prikabinamus hidraulinius lauko purkštuvus su papildomomis funkcijomis, pvz., tiksliai pripildant rezervuarą ar išpurškiant tirpalo likučius ir švariau išplaunant purkštuvą. Purkštuvai valdomi centriniu terminalu GreenStar 2600. Reikiamą vandens ir augalų apsaugos produktų kiekį kiekvienam purkštuvui pripildyti apskaičiuoja naujasis integruotas skaičiuotuvas. Beje, jis gali apskaičiuoti reikiamus vandens bei pesticidų kiekius ir paskutiniam purškimo agregato važiavimui. Taip pat įvertinama, ar purkštuvo rezervuaras buvo ištuštintas visai. Reikiami vandens ir augalų apsaugos produktų kiekiai atspausdinami ant lapelio. Naudojant GPS įrangą, tiksliai nustatomas paskutiniam važiavimui likęs apipurkšti plotas ir reikiamas vandens bei augalų apsaugos produktų kiekis. Įpylus į purkštuvo rezervuarą nurodytą kiekį, likučiai būna minimalūs. Purkštuvo vidaus plovimo procesą visai automatiškai valdo sistema Auto Dilute. Ji veikia nepriklausomai nuo to, ar plovimas ir paplavų išpurškimas vyksta nepertraukiamai ar su pertrūkiais.

Naujosios sistemos pranašumai:

 • labai palengvinamas naudotojo darbas, nes sumažinama jo klaidų rizika;
 • mažesni purškiamo skysčio likučiai bei aplinkos tarša;
 • mažesnė tikimybė suklysti dozuojant augalų apsaugos produktus, paprasčiau dokumentuoti jų panaudojimą;
 • lengviau paruošti norimą purkšti skystį;
 • greitas ir tikslus purkštuvo pripildymas, plovimas ir paplavų išpurškimas.

Intuityvią sistemą Connected Crop Protection su pesticidų naudojimo vadovu kūrė net šešios verslo, mokslo ar valstybinės įstaigos bei įmonės. Iki šiol žemdirbiai, norėdami priimti sprendimus augalų apsaugos srityje, informaciją turėdavo susirinkti patys. Didėjant reikalingos įvertinti informacijos ir apsauginių reikalavimų kompleksiškumui, naudojant augalų apsaugos produktus, nenoromis galima užteršti greta esančius plotus ar atvirus vandens telkinius. Į naująją sistemą yra integruotos ir pagrindinės augalų apsaugos technologijų rekomendacijos, ir patarimai operatoriui, kaip tinkamai pripildyti bei purkšti pesticidus, ir automatinis apsauginių atstumų išlaikymas, ir atlikto darbo dokumentavimas. Duomenys perduodami ISO-XML formatu, kuris galimas visų gamintojų purškimo kompiuteriuose. Ateityje šią sistemą bus galima papildyti kitų partnerių medžiaga ar pagalbinėmis sistemomis sprendimams priimti.

Siekiant užtikrinti optimalią ir tikslią augalų apsaugą, į visumą sujungta visa reikalinga informacija, t. y. duomenys, žinios ir priemonės. Naudotojas valdo operacijų eigą, planuoja ir atlieka purškimus, dokumentuoja atliktus darbus ir suteikia prieigą konsultantams. Taigi, naujoji sistema ne tik padeda žemdirbiams atpažinti piktžoles, ligas ar kenkėjus, bet ir pasirinkti tinkamus augalų apsaugos produktus, saugiai juos išpurkšti bei dokumentuoti atliktus darbus.

Firma „Agrotop GmbH“ sukūrė universalią ir tikslią augalų apsaugos produktų paėmimo ir dozavimo įrangą easyFlow QF, kuri užtikrina naudotojų apsaugą, o ji ypač akcentuojama visuose ES reikalavimuose. Ši įranga gali būti naudojama tiek nedidelės talpos pakabinamuose, tiek našiuose savaeigiuose purkštuvuose. Įranga vienu metu leidžia naudoti įvairaus dydžio pesticidų pakuotes, negaištant laiko paėmimo ir/arba dozavimo įtaisams perjungti ar pertvarkyti. Nebereikia ir valyti atskirų pesticidų pakuočių. Apskritai išvalyti augalų apsaugos produktų paėmimo ir dozavimo įrangą easyFlow QF yra labai paprasta, net ir nevisai sunaudojus pakuotėje esančius pesticidus. Taigi, naujoji įranga ne tik taupo laiką, bet ir gerokai sumažina preparatų perdozavimo riziką ir, žinoma, sąnaudas pasekmėms pašalinti.

***

Aplinkos ir paviršinių vandens telkinių taršą mažinančios priemonės

 • Naudoti nuostolius mažinančią purškimo techniką (tai patvirtinančių sertifikatų reikėtų teirautis jos pardavėjų arba patiems paieškoti tinklalapyje https://www.juliuskuehn. de/at/richtlinien-listen-pruefberichte-und-antraege (dokumentas vokiečių kalba „Verzeichnis Verlustmindernde Geraete.xls“).
 • Purškiant jautriose zonose (prie atvirų vandens telkinių, sodybų), išjungti kraštinius purkštukus.
 • Rinktis specialius galinius purkštukus.
 • Sumažinti darbinį slėgį.
 • Sumažinti purškimo aukštį, t. y. purkštuvo sijos atstumą iki apipurškiamo paviršiaus.
 • Sumažinti purškimo agregato važiavimo greitį.
 • Įvertinti oro sąlygas.

***

Kodėl verta rinktis sudėtinius inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus

 • Dviejų dalių (inžektorius ir antgalis) modulinė konstrukcija teoriškai leidžia pasiekti bet kokią srauto formą ir lašelių dydį. Kuo didesnė antgalio kiaurymė, tuo didesni išpurškiamo skysčio lašeliai. Patentuota dozavimo plokštelė užtikrina patikimą purkštuko darbą ir kai antgalio kiaurymė būna daug didesnė už inžektoriaus kiaurymę.
 • Labai platus darbinio slėgio diapazonas (1–35 bar), todėl yra didelės galimybės reguliuoti purkštukų našumą, kartu ir skysčio išpurškimo normą. Dėl patentuotos dozavimo plokštelės ir žiedinės skysčio pulsavimų slopinimo kameros lašelių spektras visame slėgio diapazone būna pastovesnis negu purškiant kompaktiškais inžektoriniais purkštukais.
 • Plačios panaudojimo galimybės. Siekiant optimizuoti išpurškiamo skysčio srautą ar purškimo charakteristiką, t. y. lašelių dydį, prie to paties inžektoriaus galima montuoti bet kurį antgalį. Pavyzdžiui, javus purškiant nuo varpų ligų, universalių plyšinių plokščiasraučių purkštukų antgalius galima pakeisti labiau tinkamais skyliniais kūgiško srauto. Kadangi inžektorius lieka tas pats, purkštuko našumas ir darbinis slėgis nesikeičia.
 • Universalumas. Dėl universalios greitajungės veržlės inžektorių galima montuoti bet kokio tipo purkštukų laikikliuose, o antgalius galima naudoti ir atskirai, t. y. kaip paprastus purkštukus.
 • Paprasta priežiūra. Kadangi sudėtiniai inžektoriniai purkštukai yra didesni ir masyvesni negu kompaktiškieji, juos lengvai galima išardyti, nenaudojant jokių įrankių.
 • Didelis ilgaamžiškumas. Sudėtinių inžektorinių purkštukų gamyboje naudojama dėvėjimuisi atsparus plastikas POM ir ypač kieta rožinė aliuminio oksido keramika.