23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/02
Ką pasėsi, tą ir pjausi
 • Dr. Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ
 • Mano ūkis

Ekologus privertė sunerimti numatyti griežtesni ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimai, kad nuo šių metų bus privaloma sėti ekologiškas sėklas ir atnaujinti jas ne rečiau kaip kas penkerius metus. Tačiau tenka pripažinti, kad iki šiol kai kurie ekologinių ūkių šeimininkai sėkloms skyrė nepakankamai dėmesio.

Niekam ne paslaptis, kad dažnas ekologiškai ūkininkaujantis žemdirbys daugelį metų sėja savo išaugintas sėklas, o tai viena iš svarbesnių mažo derliaus priežasčių. Tačiau neabejoju: išmokome ekologiškai ūkininkauti, išmoksime ir auginti ekologiškas sėklas.

Reikalavimai sėklinei medžiagai

Ekologinio ūkininkavimo plėtra intensyvėja - 2016-aisiais ekologinės gamybos plotas pasiekė daugiau negu 200 tūkst. hektarų. Tokiems plotams užsėti reikia didelio kiekio sėklų. Tad verta žinoti, kad sėklų kokybė didele dalimi lemia dygimo intensyvumą, pasėlių švarumą ir tankumą ir, be abejo, derlių. Kai kurie duomenys rodo, kad, žemėjant sėklos kategorijai, dygimo intensyvumas sumažėja 5-7 proc., javų grūdų derlius - 9-10 ir daugiau procentų.

Juo aukštesnė pasėlio ir sėklų kategorija, tuo aukštesni reikalavimai sėklinei medžiagai, tačiau visų kategorijų veislių grynumas yra palyginti aukštas.

Sėklinei medžiagai platinti sertifikatai išduodami pagal tai, kokios kategorijos aprobuotas pasėlis ir kokios kategorijos reikalavimus atitinka sėklos. Tačiau dėl aprobuotojo sprendimo ar savininko noro neplatinti aukštos reprodukcijos sėklų, jų siuntos kategorija gali būti pažeminta.

Svarbu atidžiai peržiūrėti sertifikatą

Norisi atkreipti dėmesį, kad nors sėklų siuntos kategorija yra pažeminta, sertifikate nurodoma originali (tikroji) aprobuoto pasėlio kategorija. Todėl, įsigyjant sėklas, reikėtų įsigilinti į sertifikato turinį. Jame nurodyta ne tik sėklų kategorija, bet ir originali sėklinio pasėlio kategorija. Jei sertifikate nurodyta, kad aprobuotas pasėlis atitiko aukštesnę kategoriją - A, B ar C1, o platinti nurodyta sėklų siuntos kategorija C2, vadinasi, perkate aukštesnės kategorijos sėklas ir genetinės įsigytų sėklų savybės išliks ilgiau. Kad būtų aiškiau, pridedame sertifikato pavyzdį, kuriame aprobuotas aukštesnės B kategorijos pasėlis, tačiau sėklos siuntos kategorija pažeminta iki C2 (paveiksle pažymėta raudonai).

Beje, sertifikate yra ir daugiau svarbios informacijos - sėklų švarumas ir normalių daigų kiekis. Šių rodiklių sandauga rodo sėklų ūkinę vertę. Sertifikato pavyzdyje sėklų švarumas - 99,9 proc., daigių sėklų kiekis - 88 proc., jų sandaugą padalijame iš 100 ir gauname ūkinę vertę procentais, kuri nurodytu atveju lygi 87,9 procento.

Dažnai gamybininkai teigia, kad mokslinėse rekomendacijose nurodoma per maža sėklų norma. Iš tiesų rekomendacijose nurodoma šimtaprocentinės vertės norma, todėl sėjant ją reikia padidinti per tiek procentų, kiek žemesnė ūkinė vertė. Pagal pavyzdyje pateiktą sertifikatą - 12,1 procento.

Taip pat sertifikate nurodytas sėklų stambumas, t. y. 1 000 sėklų svoris. Juo stambesnės sėklos, tuo didesnę sėklų normą reikia išsėti. Dabar javų ir kitų augalų sėklų norma dažnai nurodoma mln./ha, pvz., kviečių - 4,5-5,0 mln./ha, todėl, žinant sėklų stambumą, t. y. 1 000 sėklų svorį, lengviau apskaičiuoti normą kg/ha. Sertifikato pavyzdyje 1 000 avižų sėklų svoris 30,7 g, vadinasi, norint išsėti 5,0 mln./ha sėklų, reiktų nustatyti tik 153,5 kg/ha sėklų normą, bet kadangi jos ūkinė vertė tik 87,9 proc., tai normą reikia didinti 12,1 proc. ir išsėti 172,1 kg/ha.

Sėklininkystei - didesnė parama

Siekiant skatinti ekologinių sėklininkystės ūkių plėtrą, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje numatytos padidintos išmokos sėklinės medžiagos tiekėjų sėkliniams pasėliams.

Matome, kad ekologiniams sėkliniams pasėliams parama didinama daugiau negu 25 procentais. Tai paskatino ekologine sėklininkyste užsiimti daugiau ūkininkų ir kitų subjektų. 2016 m. buvo priskaičiuojama per 40 ekologine sėklininkyste užsiimančių subjektų, o prieš porą metų tebuvo 3 ar 4 ūkiai. Beje, sėklinius plotus plėsti skatina ir padidintos tiesioginės išmokos sertifikuota sėkla apsėtiems pasėliams - 16 eurų/ha.

Su kokiomis problemomis susiduria pradedantieji?

Pradedantiesiems verstis ekologine sėklininkyste kyla klausimas - gal ekologiniams sėkliniams pasėliams, negalintiems naudoti augalų apsaugos priemonių, ir sėklinei medžiagai gali būti keliami žemesni reikalavimai negu įprastos gamybos sėklininkystės ūkiams. Tačiau sena gera taisyklė „Ką pasėsi, tą ir pjausi" galioja visiems ūkiams. Kurį parametrą galėtume pažeminti iš 1-oje lentelėje pateiktų duomenų? Nelabai ką, na, gal vienu kitu procentu sėklų daigumą. O kitus reikalavimų punktus sėklinei medžiagai vargu ar galima pažeminti. Mažesnis švarumas, piktžolių sėklos patiems sukels didelių problemų ateityje.

Daugumos augalų sėklos sertifikuojamos iki antrosios reprodukcijos (C2), o daugiamečių žolių, kryžmadulkių augalų, pavyzdžiui, rugių, sėklinę medžiagą po elitinių sėklų (B) galima padauginti tik vieną kartą iki pirmosios reprodukcijos (C kategorijos).

Neretai ekologiniuose pasėliuose viršutinį ardą užima daugiametės piktžolės, todėl iš tokio pasėlio sunku tikėtis kokybiškų sėklų. Silpname, piktžolių užgožtame pasėlyje sėklos užaugs smulkesnės, ligotos, turės mažiau dygimo energijos.

Dar nepakankamai tiksliai veikia elektroninė ekologiškų sėklų informacinė sistema vic.lt. Reikėtų pasiekti, kad šioje duomenų bazėje būtų dedamas visų paruoštų sėklų kiekis ir kad ta informacija būtų nuolat atnaujinama: sėklų kiekis mažėtų jas pardavus ir didėtų papildomai užauginus.

Tuščiosios avižos plinta grėsmingai

Sėklininkystės plėtrą sunkina tuščiosios avižos (Avena fatua L.). Tikriausiai ši labai žalinga piktžolė į mūsų laukus pateko su importuojamais grūdais ir kita žemės ūkio produkcija. Dar 1980-1984 m. valstybinės sėklų tarnybos konstatavo, kad Lietuvoje staiga paplito tuščiosios avižos. Jų sėklų buvo rasta net keturiolikoje sėklų mėginių iš skirtingų Lietuvos rajonų ūkių. Pastaraisiais metais šios piktžolės išplito beveik visoje Lietuvoje, todėl sėkliniuose pasėliuose į jas turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys.

Ekologiniuose, kaip ir įprastos gamybos sėklininkystės ūkiuose, nuolaidų dėl tuščiųjų avižų neturėtų būti. Sėklinius pasėlius prieš aprobavimą būtina kruopščiai apžiūrėti ir, pasirodžius vienai ar kitai tuščiajai avižai (dažniausiai jos pasirodo lauko pakraščiuose, pakelėse), ne vėliau kaip iki vaškinės brandos pradžios išravėti. Tai padaryti būtina, kad tuščiųjų avižų sėklos neišbyrėtų ir neužterštų ne tik sėklinių grūdų derliaus, bet ir dirvos, nes jos dažnai subręsta anksčiau negu kultūriniai augalai ir išbyra ne vienu metu.

Jei tuščiosios avižos išplito gausiau, sėklinį pasėlį tenka brokuoti. Labiausiai tuščiosios avižos išplito 2014 metais, kai Šiaurės Lietuvoje iššalo beveik visi žieminiai augalai ir ūkininkai sėjo savo ar kaimynų netinkamai paruoštas nesertifikuotas sėklas. Viena kita šios piktžolės sėkla išaugina iki 10 stiebų ir stipriai užteršia pasėlį.

***

Ekologinių ūkių sėklinių pasėlių auginimo specifika

 • Sėjomaina ekologiniuose ūkiuose privaloma, tai yra palankios sąlygos sėklininkystei.
 • Javai ekologiniuose ūkiuose retai sėjami po javų, todėl tai padeda išvengti priešsėlio grūdinių priemaišų javų sėklose.
 • Per sėklų valymo, džiovinimo procedūras svarbu išlaikyti sėklinės medžiagos grynumą.
 • Būtina žinoti, kad sėklininkystėje po frakcionavimo bus tam tikras kiekis antrarūšių pašarinių grūdų, tad verta planuoti jų realizaciją. Mišriuose ūkiuose tai nesukelia problemų - tiks pašarams.
 • Veislės ekologiniuose ūkiuose turi būti parenkamos subtiliau - atsižvelgiant į augalų aukštį, lapų išsidėstymą (nes šie rodikliai parodo piktžolių stelbimo gebą) ir atsparumą ligoms.

Svarbu, kad vieni ar kiti žaladariai ir patogenai neplistų ekstremaliai didėjančia kryptimi. Ekologinio ūkio sėjomaina, kuri būtų labai gera augalininkystės produkcijai išauginti, ne visai tinkama sėklininkystei dėl galimų grūdinių priemaišų.

 • Sideracinis pūdymas
 • Žieminiai kviečiai + dobilų įsėlis žaliajai trąšai
 • Vasariniai miežiai* + liucernų įsėlis
 • Liucernų I n. m.
 • Liucernų II n. m.
 • Žieminiai kviečiai
 • Žirniai * Auginant sėklinius miežius po žieminių kviečių gali būti likusių grūdinių priešsėlio priemaišų Tinkama javų sėklininkystės sėjomaina
 • Sideracinis pūdymas
 • Miežiai + liucernų įsėlis
 • Liucernų I žolė pašarui, II žaliajai trąšai
 • Žieminiai kviečiai
 • Žieminiai kviečiai** + garstyčių posėlis žaliajai trąšai
 • Žirniai
 • Avižos

** Jei sėjami tos pačios veislės kviečiai