23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/05
Išmanioji mokesčių administravimo sistema
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kuria Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS), kurią diegti pradeda jau šiais metais. Įdiegus išmaniąsias elektronines paslaugas, mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimas, tvarkymas, valdymas ir teikimas persikels į elektroninę erdvę.

Naujoji sistema turėtų sumažinti mokesčių mokėtojų administracinę naštą, padidinti mokesčių pajamų apskaitymo, surinkimo ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą. Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą sudarys septyni posistemiai:

i.EKA - išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis (kaups ir tvarkys bendruosius elektroninių kasos aparatų duomenis, priims jų operacijų duomenis, vertins gautų duomenų turinį, nustatys neatitikimus);

i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis;

i.VAZ- elektroninių važtaraščių posistemis (jame bus galima išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius kroviniams vežti, neliks popierinių važtaraščių);

i.APS - nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemis (smulkusis verslas galės elektroniniu būdu pusiau automatizuotai tvarkyti pajamų ir išlaidų apskaitą);

i.SAF-T - standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis (kaups, apdoros ir saugos SAF-T rinkmenų duomenis);

i.KON - išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemis (šiame posistemyje bus kaupiami, apdorojami, analizuojami duomenys, nustatomi duomenų neatitikimai);

i.MAMC - VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro veiklai skirtas posistemis.

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos kūrimas įgyvendinamas etapais. VMI planuoja iki 2016 m. pabaigos įdiegti i.SAF, i.VAZ ir i.MAMC posistemius. Likusių posistemių įgyvendinimo terminai dar nėra tiksliai apibrėžti. Šiuo metu aktualiausias yra Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.SAF), per kurį nuo 2016 m. spalio 1 d. teiksime mokesčių administratoriui Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Teikimo eiga ir taisyklės aprašytosVMI viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakyme Nr. VA-28 („Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės" - toliau Taisyklės).

Ką bus galima atlikti i.SAF posistemyje

Posistemis i.SAF skirtas gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrams pateikti mokesčių administratoriui, taip pat sąskaitoms faktūroms išrašyti ir jų duomenims kaupti (tik labai smulkiam verslui). Gaunami duomenys bus naudojami automatiškai patikrinti sąskaitų faktūrų duomenis, sulyginti juos su kitais VMI turimais duomenimis (kitaip tariant, kryžminiams patikrinimams atlikti), taip pat iš gautų duomenų bus galima suformuoti preliminarias PVM deklaracijas.

Kas ir kokiais terminais privalo teikti registrų duomenis

Registrų duomenis privalės teikti apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Registrų duomenų nereikės teikti:

 • ne PVM mokėtojams;
 • PVM mokėtojams neapmokestinamiesiems asmenims (t. y. tiems, kurie nevykdo jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais yra įsiregistravę tik dėl pirkimų iš ES).

Mokestinio laikotarpio duomenys privalės būti pateikti:

 • mėnesinio PVM mokėtojo, duomenys už kalendorinį mėnesį - iki kito mėnesio 20 dienos;
 • pusmetinio PVM mokėtojo, duomenys už kalendorinį pusmetį - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
 • jei nustatytas kitas mokestinis laikotarpis, duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.

Pirmuosius 2016 m. registrų duomenis teiksime už spalio mėnesį: jei mokestinis laikotarpis mėnuo - ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 21 dienos. O apmokestinamieji asmenys, kurių mokestinis laikotarpis pusmetis, 2016 m. spalio ir gruodžio mėnesių registrų duomenis privalės pateikti ne vėliau kaip iki 2017 metų sausio 20 d. Jei asmuo pageidaus, duomenis į registrus galės įtraukti už 2016 metus liepos- gruodžio mėnesius.

Jeigu atsitiktų taip, kad per mokestinį laikotarpį nebuvo gauta ar nebuvo išrašyta nė viena PVM sąskaita faktūra, duomenis reikėtų pateikti vienu iš šių būdų:

 • teikiama i.SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė, arba
 • VMI portale pažymima, kad PVM sąskaitų faktūrų mokestiniu laikotarpiu negauta ir neišrašyta.

Teikiamų duomenų rinkmenos struktūra

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys:

 • antraštė, kuri atspindi bendrą informaciją apie registrus teikiantį asmenį: vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, nurodomas teikiamų duomenų tipas (išrašomų ar gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras);
 • pagrindinė duomenų byla. Joje pateikiami registriniai duomenys apie pirkėjus/ pardavėjus. Šioje dalyje duomenys gali būti nepildomi, tačiau tuomet jie turės būti užpildomi trečioje dalyje;
 • pirminių dokumentų duomenys. Duomenys apie pirkimo/pardavimo PVM sąskaitas faktūras (išsamiau - Taisyklėse).

Išsamų aprašymą ir reikalavimus, kaip užpildyti i.SAF duomenų rinkmeną, galima rasti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede).

Aprašyme nurodoma pateikti daugybę duomenų, tačiau ne visi jie yra privalomi. Papildomi duomenys yra reikalingi tuo atveju, jei norėsite naudotis preliminarios PVM deklaracijos paslauga. Jei asmuo ja naudotis nenori, galima neteikti tų PVM sąskaitų faktūrų duomenų, kurie i.SAF rinkmenoje bus nurodyti kaip neprivalomi.

Sistema informuos duomenų teikėją, jeigu pateiktame registre bus nustatyti neatitikimai. VMI numato, kad neatitikimus matys ir pirkėjas, ir pardavėjas, tačiau taisyti registrų duomenis privalės tas, kurio registruose bus nustatyti neatitikimai.

Registro duomenų teikimas

Apmokestinamieji asmenys registrų duomenis VMI teikia elektroniniu būdu. Registrų duomenis patogiausia teikti įmonėms, kurios turi kompiuterines apskaitos programas. Teikimas elektroniniu būdu:

 • teikiama XML failo registrų duomenų rinkmena (paruošiama vadovaujantis Taisyklių 39 punkte pateiktais reikalavimais);
 • naudojantis žiniatinklio paslauga.

Tačiau ką daryti mažoms įmonėms? VMI žada smulkiosioms įmonėms, kurios nesinaudoja kompiuterinėmis apskaitos programomis, suteikti galimybę registrų duomenis rankiniu būdu suvesti tiesiai į i.SAF sistemą.