23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2014/01
Pesticidų purškimo technika – vis didyn ir tikslyn
  • R. Zinkevičius
  • Mano ūkis

Tendencija didinti pesticidų purkštuvų darbinį plotį ir greitį bei rezervuaro talpą išlieka. Didėja savaeigių lauko purkštuvų pasiūla. Tarptautinėje žemės ir miško ūkio technikos parodoje „Agritechnica 2013" sidabro medaliu buvo įvertintos net keturios pesticidų purškimo technikos naujovės.

Pagrindinės priežastys, lemiančios savaeigės pesticidų purškimo technikos populiarumą, yra didelis našumas, labai patogus valdymas ir važiavimas bei geras manevringumas. Į standartinę šiuolaikinio savaeigio lauko purkštuvo komplektaciją įeina Isobus elektroniniai įtaisai sijos sekcijoms automatiškai valdyti, purškimo aukščiui ir sijos padėčiai reguliuoti.

Siūlomos ir visiškai naujos lauko purkštuvo sijos padėties reguliavimo sistemos (pvz., parodos sidabro medaliu apdovanota kompanijos „Horsch" Leeb sistema), priemonės pavėjui nešamų išpurkšto skysčio lašelių kiekiui sumažinti (pvz., atstumo tarp purkštukų ir atitinkamai purškimo aukščio sumažinimas nuo 50 iki 25 cm). Naujovių yra ir lauko purkštuvų sijos svyravimų slopinimo (pvz., parodos sidabro medaliu apdovanota firmos „Lemken" Swing Cut sistema), ir išpurškiamo skysčio kiekio reguliavimo, dirbant posūkiuose, sistemose (pvz., parodos sidabro medaliu apdovanota kompanijos „Dammann" Curves-Control-Application sistema). Daug dėmesio skiriama ir augalų apsaugos produktų naudotojų, ir aplinkos apsaugai. Sukurta saugi, automatinė, uždara skystų augalų apsaugos produktų paėmimo sistema (pvz., parodos sidabro medaliu apdovanota Agrotop easyFlow sistema).

Sijos padėties valdymas

Naujoji Horsch Leeb lauko purkštuvų sijos padėties valdymo sistema užtikrina tikslų purškimo aukštį ir jo stabilumą darbo metu. Dėl aktyvios purkštuvo sijos padėties valdymo sistemos atstumas iki apipurškiamų paviršių gali būti labai nedidelis. Purkštuvo sijos padėtį tiksliai priderinti prie lauko paviršiaus tapo įmanoma tik visiškai ją atjungus nuo rėmo. Tai leidžia sumažinti neigiamą vėjo ir termikos (aukštyneigio oro judėjimo) įtaką pavėjui nešamų išpurkšto skysčio lašelių kiekiui.

Purkštuvo sija rutuliniuose guoliuose pakabinta netoli jos svorio centro. Dėl to sijos padėčiai beveik jokios įtakos neturi išcentrinės jėgos, atsirandančios važiuojant posūkiuose. Purkštuvo sijos padėčiai prie lauko paviršiaus priderinti buvo sukurta ypatinga valdymo sistema. Ji tikslingai paskirsto jėgų veikimą, kad ir dviejų cilindrų jėgų veikiama sija kabėtų laisvai. Šiuo atveju reguliavimo elementas realiuoju laiku seka mašinos judesius, todėl jokios trukdančios jėgos sijos neveikia. Purškiant šlaituose, reguliavimo elementas, spausdamas elastomerinį elementą, nueina tam tikrą apskaičiuotą atstumą ir pagreitina sijos sukimąsi. Prieš pat sijai pasiekiant pageidaujamą padėtį, pradedamas spausti priešais esantis elastomerinis elementas ir sukamasis judesys pristabdomas. Šio proceso metu nuolat matuojama reguliavimo elemento cilindro padėtis. Nustatymas vyksta taip, kad būtų kompensuojami ir mašinos svyravimai. Šią sistemą būtų galima papildyti labai greitu proporciniu hidrauliniu vožtuvu ir giroskopiniais jutikliais su nauja programine reguliavimo įranga.

Svyravimų slopinimas

Firmos „Lemken" lauko purkštuvų sijos svyravimų slopinimo sistema Swing Cut skirta tolygesniam augalų apsaugos produktų paskleidimui užtikrinti. Tai pasiekiama aktyviai slopinant purkštuvo sijos horizontalius svyravimus agregato važiavimo kryptimi ar skersai jos, atsirandančius, pavyzdžiui, įsibėgėjant, važiuojant įkalnėse ar nuokalnėse, dėl dirvos nelygumų arba vėjo.

Iki šiol lauko purkštuvų sijos svyravimai dažniausiai būdavo slopinami pasyviais elementais (pvz., spyruoklėmis ar amortizatoriais). Šie elementai, važiuojant purškimo agregatui, negali prisiderinti prie įvairių judesio impulsų, todėl pusiau aktyvių amortizatorių su elektroreologiniais arba magnetoreologiniais skysčiais naudojimas lauko purkštuvų sijos svyravimams slopinti yra nauja forma, suteikianti galimybę reguliuoti sistemą.

Purkštuvo sijos judesius fiksuoja nauja 3D vaizdo kamera ir, viršijus kalibravimo metu nustatytas ribines vertes, pradedama aktyviai slopinti sijos svyravimus. Taigi nuolat reaguojama į aktualią situaciją purškimo agregato važiavimo metu. Optimizavus lauko purkštuvo sijos padėtį darbo metu, labai pagerėja skersinis ir išilginis išpurkšto skysčio pasiskirstymas.

Uždara sistema chemikalams paimti

Firma „Agrotop" sukūrė uždarą skystų augalų apsaugos produktų paėmimo iš mažų rezervuarų ar bakelių sistemą easyFlow. Ją sudaro du adapteriai: vienas mažiems rezervuarams, kitas - bakeliams. Prie adapterio yra prijungiama plovimo linija rezervuarams ar bakeliams švariu vandeniu išplauti. Prie bakelio adapteris prisukamas veržle. Ištuštinimo procesas pradedamas pasukus lanko formos rankeną. Keičiant šios rankenos pasukimo kampą, galima belaipsniškai reguliuoti skysčio tekėjimo angos plotą, kartu ir rezervuaro ar bakelio ištuštinimo greitį.

Prisipylus į purkštuvą norimą preparatų kiekį, rezervuaro ar bakelio ištuštinimo procesas nutraukiamas, rankeną pasukant į dešinę. Visiškai ištuštintus rezervuarus ar bakelius tuoj pat galima išplauti švariu vandeniu ir atiduoti utilizuoti. Paplavos supilamos į pagrindinį purkštuvo rezervuarą, o adapterį galima panaudoti kitą kartą. Kuriant šią įrangą, buvo galvojama apie jo kainą. Kadangi dažniausios įjungimo funkcijos buvo perkeltos į rezervuaro adapterį, tai purkštuvui jis reikalingas tik vienas. Dėl to bakelio adapterį buvo galima padaryti paprastesnį ir lengvesnį. Taigi, įvairiems preparatams galima įsigyti po atskirą bakelio adapterį.

Tolygus purškimas ir posūkiuose

Labai dažnai pesticidus tenka purkšti netaisyklingos formos laukuose ar apvažiuojant įvairias kliūtis. Purškiant posūkiuose, vidinėje jo dalyje išpurškiama daugiau skysčio, o išorėje - mažiau (pvz., 36 m darbinio pločio purkštuvams skysčio išpurškimo normos nuokrypis būna net ±60 proc.). Kompanija „Dammann" sukūrė originalią lauko purkštuvų purškimo posūkiuose Curves-Control-Application (C-C-A) sistemą.

Naujoji sistema taip sureguliuoja išpurškiamo skysčio kiekį, kad kiekvienos purkštuvo sijos sekcijos vidurkis atitinka reikiamą. Tai pasiekiama, apskaičiuojant tam tikrus kreivalinijinio judėjimo duomenis. Posūkio spindulį matuoja vienas jutiklis (toks pat kaip ir prikabinamuose purkštuvuose su traktoriaus vėžių sekimo įranga), kitas (radarinis) - purškimo agregato važiavimo greitį. Dar reikalingi duomenys apie patį purkštuvą ir reikiamą išpurkšti skysčio kiekį (l/ha arba kg/ha). Per atskiras purkštuvo sijos sekcijas apskaičiuojamas išpurškiamo skysčio nuokrypis nuo reikiamos reikšmės. Nuokrypius sekcijose išlygina purškimo kompiuteris. Jis sureguliuoja išpurškiamo skysčio kiekį, perjungdamas kito našumo purkštukus ir keisdamas darbinį slėgį sekcijoje.

Purkštukų naujovės

Bendrovė „Lechler" pristatė jau trečios kartos inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus. Toliau laikomasi žinomo šių purkštukų veikimo principo, kuomet skystis, tekėdamas per siaurą inžektoriaus angą, pagreitėja ir per purkštuko korpuso šonuose išgręžtas skylutes įsiurbia oro.

Dalis skysčio susimaišo su oru - taip suformuojami stambūs, oro pripildyti lašeliai. Smulkių skysčio lašelių, kurie gali būti nunešami pavėjui ar apskritai išgaruoti, susidaro nedaug. Nuo 2 iki 8 bar išplėtus rekomenduojamo darbinio slėgio diapazoną, galima geriau prisitaikyti prie darbo sąlygų, t. y. pasirinkti tinkamą išpurškiamo skysčio kiekį ir važiavimo greitį, nekeičiant pačių purkštukų. Taip padidėja visų dydžių purkštukų galimybės sumažinti pavėjui nunešamų išpurkšto skysčio lašelių kiekį.

Šiuo metu atitinkamoje Vokietijos tarnyboje (Justus Kiūno institute) ir atliekami šie tyrimai. Naujieji purkštukai tapo daug patikimesni: sustiprintos šoninės korpuso sienelės, sumažėjo jų ilgis, todėl pavojus nulaužti ar sugadinti purkštuką yra daug mažesnis. Lygų inžektoriaus paviršių paprasčiau prižiūrėti, nes lengvai nusiplauna teršalai ar nuosėdos. Ir dar vienas akivaizdus naujos kartos inžektorinių pneumohidraulinių purkštukų pranašumas: nuo darbinio slėgio daug mažiau priklauso išpurkšto skysčio lašelių spektras. Taigi ir nepalankiomis oro sąlygomis augalų apsaugos produktai gali būti paskleidžiami saugiai ir laiku.

Specialiems įtaisams Lechler DroplegUL, skirtiems purkšti iš apatinės kultūrinių augalų lapų pusės, siūlomos naujos panaudojimo galimybės. Pavyzdžiui, rapsų purškimas iš apatinės lapų pusės saugant bites, herbicidų purškimas iš apatinės lapų pusės lauko daržovių, kukurūzų ar cukrinių runkelių pasėliuose. Taip purškiant net ir labai sunkiomis sąlygomis galima užtikrinti biologinį augalų apsaugos produktų veiksmingumą, o smulkių ir vidutinių išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui sumažinti iki 99 proc.

Naudojant specialius įtaisus Lechler DroplegUL purkšti iš apatinės kultūrinių lapų pusės padidėja darbui tinkamų dienų skaičius, todėl augalų apsaugos produktus galima išpurkšti optimaliu laiku. Be to, daugiau veikliosios medžiagos patenka ant sunkiai prieinamų apipurškiamų paviršių, pvz., lapų apatinės pusės. Apskritai, šiuos įtaisus galima naudoti visų kaupiamųjų augalų pasėliuose. Prisitaikant prie tarpueilių pločio, juos prie lauko purkštuvo sijos universalia apkaba galima montuoti bet kurioje vietoje. Kadangi Lechler DroplegUL labai lengva nuimti, tai pesticidus galima purkšti ir įprastai iš viršaus, ir vien tik per Lechler DroplegUL iš apačios ar kombinuotai.

Herbicidams iki kultūrinių augalų sudygimo išpurkšti sukurti deflektoriniai purkštukai Lechler PRE 130-05. Tai pirmieji pesticidų purkštukai, kurie atitinkamų tarnybų (Vokietijos Justus Kühn Instituto) tyrėjų įrašyti į naują, 95 proc. išpurkšto skysčio lašelių dreifą sumažinančios purškimo technikos sąrašą. Šis lygis pasiekiamas purškiant mažesniu (1,5-3 bar) darbiniu slėgiu. Esant 3-6 bar darbiniam slėgiui, išpurkšto skysčio lašelių nunešimas pavėjui sumažinamas 90 proc. Taigi ištisiniam ar lauko pakraščių (pvz., prie atvirų vandens telkinių) purškimui yra platesnis darbinio slėgio diapazonas.

Naudojant naujuosius purkštukus yra dar lengviau laikytis pesticidų purškimo nurodymų ir pasirinkti tinkamą darbinį greitį bei tirpalo išpurškimo normą. Kadangi smulkių purškiamo skysčio lašelių būna labai mažai, tai ir nepalankiomis darbo sąlygomis iki minimumo sumažėja rizika, kad jie bus nunešti už lauko ribų. Atlikti tyrimai rodo, kad dirvinių herbicidų (pvz., Colzor Trio), išpurkštų naujais deflektoriniais Lechler PRE 130-05 ir inžektoriniais pneumohidrauliniais Lechler ID purkštukais, biologinis veiksmingumas buvo vienodas. Montuoti naujuosius deflektorinius purkštukus ant sijos yra labai paprasta, nes antgalis ir greitajungė veržlė Multijet sudaro vieną nedalomą vienetą. Dėl didelio purškimo kampo (130º) ir garantuoto daugkartinio purškiamų skysčio srautų persidengimo visame darbinio slėgio diapazone (nuo 1,5 iki 8 bar) ir esant purškimo aukščiui nuo 0,4 iki 0,6 m užtikrinamas optimalus išpurkšto skysčio skersinis pasiskirstymas.

Remigijus ZINKEVIČIUS

Mano ūkis, 2014/01