MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/11
Silosuoti cukrinių runkelių griežiniai drėgnuose pašarų mišiniuose
  • V. Uchockis, S. Bliznikas, G. Švirmickas
  • Mano ūkis

Cukriniais runkeliais perdirbimui Lietuvoje buvo apsėta 15,1 tūkst. ha ir išauginta 682,0 tūkst. t šaknų, iš kurių 666,2 tūkst. t supirko cukraus perdirbimo fabrikai. Iš 1 tonos cukrinių runkelių pagaminama vidutiniškai 135 kg cukraus, 540 kg griežinių, turinčių 8-13 proc. sausųjų medžiagų, ir 40 kg melasos. Taigi, per metus Lietuvos cukraus fabrikuose susikaupė apie 359,7 tūkst. t griežinių.

Presuojant griežinius sausųjų medžiagų (SM) kiekis juose padidinamas iki 20-25 proc. Tokie cukrinių runkelių griežiniai turi nemažą energinę ir pašarinę vertę, todėl gali būti geras pašaras gyvuliams, ypač melžiamoms karvėms ir penimiems galvijams.

Viename kilograme presuotų griežinių sausųjų medžiagų yra 90-110 g žalių baltymų ir 11-12 MJ apykaitos energijos. Nors žalių baltymų juose nedaug, tačiau kai kurių amino rūgščių sudėtis mitybos požiūriu palankesnė negu miežių grūduose (atitinkamai 5,9 ir 3,6 g lizino/100 g žalių baltymų). Cukrinių runkelių griežinių ląsteliena (apie 200 g/kg SM) dėl mažo lignino ir didelio pektino kiekio yra lengvai galvijų virškinama ir palankiai veikia pieno riebumą.

Dėl pektino skaidymo ypatumų atrajotojų virškinamajame trakte cukrinių runkelių griežiniai yra vertingi kaip energijos šaltinis. Skirtingai nuo cukraus ir krakmolo, pektinas prieskrandžiuose skaidomas lėčiau. Dėl šios priežasties prieskrandžio turinio pH vertė išlieka didesnė nei 6,0. Tokiu būdu susidaro palankios sąlygos ląstelieną skaidančios mikrofloros veiklai ir vystymuisi. Tai pagerina ir kitų davinio pašarų panaudojimą ir jų ląstelienos virškinamumą.

Naudojant cukrinių runkelių griežinius gali būti sumažinamas krakmolo kiekis karvių pašarų davinyje. To pasekoje išvengiama pieno riebumo sumažėjimo, kuris būdingas šeriant produktyvias karves dideliais koncentruotų pašarų kiekiais. Atlikti tyrimai rodo, kad cukrinių runkelių griežiniai melžiamoms karvėms gali sudaryti iki 30 proc., penimiems galvijams iki 50 proc. davinio  sausos medžiagos. Yra nuomonė, kad cukrinių runkelių griežiniai gali būti pagrindinis penimų galvijų pašaras.

Gyvūnų šėrimui gali būti naudojami džiovinti, švieži ir silosuoti cukrinių runkelių griežiniai. Aukšti energetiniai kaštai didina džiovintų griežinių savikainą, todėl Lietuvos galvijų ūkiuose jie nėra plačiai naudojami.

Dėl didelio vandens kiekio švieži griežiniai išsilaiko tik keletą dienų, todėl juos siūloma silosuoti. Tinkamas silosavimas kaupuose, tranšėjose ar polietileninėse žarnose padeda išsaugoti griežinių maistines medžiagas ir jų kokybę ilgesnį laiką. Tačiau, kaip rodo praktika, gamybinėm sąlygom pagaminto cukrinių runkelių griežinių siloso kokybė yra labai skirtinga.

Daugeliu atveju vieno svarbiausių siloso kokybės rodiklių - organinių rūgščių kiekis šiuose siloso mėginiuose svyravo nuo 0,7 - 1,5 proc. Net 10 proc. visų ištirtų siloso mėginių suminis organinių rūgščių kiekis buvo mažesnis nei 0,7 proc. 30 proc. ištirtų mėginių šis rodiklis svyravo nuo 1,6 iki 2,9 proc. Vidutiniškai 46 - 62 proc.  jų sudarė pieno rūgštis, 28 - 57 proc. acto rūgštis ir 16 - 48 proc. sviesto rūgštis.

Vienas iš veiksnių, sąlygojančių tokius suminio organinių rūgščių kiekio bei jų santykio svyravimus, yra nusausintuose griežiniuose likusio cukraus kiekis. Šviežiuose griežiniuose likęs cukrus aptinkamas sacharozės pavidalu.

Išskirtinai pienarūgščio rūgimo metu iš 0,8 - 1,2 proc. cukraus gali susidaryti apie 0,8 - 1,2 proc. pieno rūgšties, t.y. griežiniuose likęs cukrus be nuostolių gali būti sunaudojamas pieno rūgšties gamybai. Tokio rūgimo metu didžiausia pieno rūgšties koncentracija (1,0 - 1,2 proc.) pasiekiama per 5 dienas, siloso pH nukrinta iki 3,8 - 4,0. Tolimesnis mikrobiologinis cukraus virtimas pieno rūgštimi sustoja. Toks siloso pH nepalankus nepageidaujamų mikroorganizmų, tame tarpe klostridijų, veiklai ir vystymuisi. Būtina sąlyga tokiam rūgimui vykti - silosuojamų cukrinių runkelių griežinių temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50oC. Šioje temperatūroje sacharozė sparčiai skaidoma iki gliukozės ir fruktozės, kurios taip pat greitai paverčiamos pieno rūgštimi. Krintant silosuojamos masės temperatūrai, tokio pH pakanka nepageidaujamų mikroorganizmų veiklai sustabdyti. Gamybinėm sąlygom palaikyti vien tik pienarūgščių bakterijų aktyvumą yra pakankamai sudėtinga, nes jau aerobinėje rūgimo fazėje savo veiklą pradeda kiti mikroorganizmai, naudojantys cukrų savo reikmėms. Tačiau patenkinus aukščiau minėtą sąlygą sudaromos prielaidos pagaminti geros kokybės silosą.

Silosuojant 40 oC ir vėsesnius griežinius silosuojamoje masėje gali suaktyvėti mielių ir klostridijų veikla. To pasekoje dalis griežiniuose esančio cukraus gali būti sunaudojama sviesto rūgšties, vandenilio, angliarūgštės gamybai. Rūgimo metu susidariusios pieno rūgšties nebepakanka  žymiam silosuojamos masės pH kritimui. Nebeužkertamas kelias nepageidautinų mikroorganizmų veiklai. Net ir nesant griežiniuose cukraus klostridijos sviesto rūgšties gamybai panaudoja esamą pieno rūgštį. Tokiu būdu tolimesnio rūgimo metu pieno rūgšties koncentracija mažėja didėjant sviesto rūgšties kiekiui, t.y. susidaro nestabilūs, gyvūnų šėrimui netinkami fermentacijos produktai.

Silosuojant cukrinių runkelių griežinius labai svarbus ir kitas parametras - silosuojamos masės temperatūra tranšėjoje ar kaupe turi kristi po 1oC per dieną. Tai reiškia, kad griežiniai kaupo viduje iki aplinkos temperatūros turi atvėsti per 4 savaites . Tokį režimą galima pasiekti parenkant tinkamą silosuojamų griežinių sluoksnio aukštį. Nustatyta, kad kaupo ar tranšėjos ilgis ir plotis neturi įtakos silosuojamos masės atvėsimui, o griežinių sluoksnis neturėtų viršyti 2 m storio. Jei griežiniai sukraunami į aukštesnius kaupus, dėl ilgalaikio aukštos temperatūros (45 - 50 oC) poveikio silosuojamoje masėje prasideda terminiai, cheminiai ir mikrobiologiniai pektino skaidymo procesai, kurių pasekoje vyksta cukrinių runkelių griežinių struktūros pokyčiai. To pasekoje silosuoti griežiniai  pagelsta, suminkštėja.

Jei pasirenkamas per žemas sluoksnio storis, griežiniai per daug greitai atvėsta. Tokiame silose nesusidaro pakankai pieno rūgšties, reikalingos optimaliam pH pasiekti. To pasekoje suaktyvėja nepageidautini mikroorganizmai, tame tarpe klostridijos, mielės ir pelėsiai.

LSMU Gyvulininkystės institute pagal projektą „Silosuotų cukrinių runkelių griežinių panaudojimas galvijams  taikant drėgnų pašarų mišinių šėrimo technologiją" buvo atlikti bandymai.

šeriant cukrinių runkelių griežinių silosu melžiamas karves. Cukrinių runkelių griežiniai buvo silosuojami šilti (apie 50 oC) 50-55 tonų talpos tranšėjoje. Tranšėja buvo sandarinama specialia silosavimui skirta 0,15 mm storio polietileno plėvele (Rani Plast, Suomija). Baigus krauti ir slėgti traktoriumi plėvelė iš viršaus buvo prispaudžiama 15-20 cm storio šiaudų sluoksniu. Tranšėjoje pagamintame cukrinių runkelių griežinių silose buvo 22,5 proc. sausųjų medžiagų, kurių viename kg buvo 117,8 g žalių baltymų, 240,4 g lengvai virškinamos žalios ląstelienos, 11,87 MJ apykaitos energijos. Siloso organinių rūgščių kiekis siekė 2,63 proc., iš jų pieno rūgšties buvo 71,3 proc., acto - 20,2 proc., sviesto - 8,42 proc.

Bandymams buvo sudarytos dvi Lietuvos juodmargių karvių-analogų grupės: kontrolinė ir tiriamoji. Abiejų grupių karvės buvo laikomos vienodomis sąlygomis, gavo panašų pagal struktūrą ir maistingumą pašarų davinį, kurį sudarė šienas, silosas ir kombinuotieji pašarai. Tiriamųjų karvių pašarų davinyje 60 proc. kontrolinės grupės karvėms duodamo kukurūzų siloso buvo pakeista cukrinių runkelių griežinių silosu. Tyrimų rezultatai parodė, kad šeriant karves pašarų daviniu su cukrinių runkelių griežinių silosu jų prieskrandžiuose susidarė palankesnės sąlygos maisto medžiagų fermentacijai ir mikrobinių baltymų biosintezei. Dėl geresnio pašarų davinio maisto medžiagų pasisavinimo iš tiriamosios grupės karvių primelžta 15,1 proc. daugiau natūralaus riebumo pieno ir gauta 14,8 proc. daugiau pieno riebalų bei 6,25 proc. daugiau pieno baltymų. Be to cukrinių runkelių griežinių siloso panaudojimas karvių pašarų davinį atpigino 14,5 proc.

Bandymai buvo atliekami ir su Lietuvos juodmargių veislės užtrūkusiomis veršingomis karvėmis. Užtrūkimo laikotarpiu kontrolinės grupės karvės buvo šeriamos šienu, žolių silosu, miežių miltais ir vitamininiu-mineraliniu priedu. Tiriamosios grupės karvių pašarų davinyje dalis (44,4 proc.) miežių miltų buvo pakeista cukrinių runkelių griežinių silosu. Po apsiveršiavimo kontroliniai gyvuliai gavo šieno, iki soties žolių siloso, kombinuotųjų pašarų. Tuo pat metu tiriamosios karvės gavo šieno, žolių siloso, iki soties cukrinių runkelių griežinių siloso ir 30,3 proc. mažesnį kombinuotų pašarų kiekį. 17,3 proc. (pagal SM) cukrinių runkelių griežinių siloso užtrūkusių veršingų karvių pašarų davinyje nesukėlė gyvulių sveikatingumo, medžiagų apykaitos ir veršiavimosi sutrikimų. Gimę veršeliai buvo gyvybingi ir sveiki. Melžiamų karvių davinyje 30,3 proc. kombinuotojo pašaro pakeitus  cukrinių runkelių išspaudų silosu jų produktyvumas, pieno riebumas ir baltymingumas išliko panašūs, o pašarų davinio savikaina sumažėjo 9,02 - 17,65 proc.

Cukrinių runkelių griežinių silosas buvo šeriamas ir mėsai auginamiems galvijams. Kontroliniai gyvuliai buvo šeriami šienu, iki soties varpinių žolių ir kukurūzų silosu, miežių ir kvietinių miltų mišiniu ir vitamininiu-mineraliniu priedu. Tiriamosios grupės buliukų pašarų davinyje varpinių žolių ir kukurūzų silosas buvo pakeistas cukrinių runkelių griežinių silosu. Penimi buliukai, gavę cukrinių runkelių griežinių siloso, priaugo per parą po 1440 g arba 33,9 proc. daugiau. Jų skerdenos svoris ir išeiga  buvo didesni, o mėsa atitiko aukštos kokybės reikalavimus. Penimiems buliukams racione vietoje žolių ir kukurūzų siloso duodant silosuotų cukrinių runkelių griežinių, sušerti pašarai vienai tonai prieaugio gauti kainavo 35,2 proc. mažiau.

Cukrinių runkelių griežinių silosas buvo naudojamas veislinių telyčių pašarų daviniuose. Kontrolinės grupės veislinės telyčios gavo šieno, daugiamečių žolių-vikių-avižų mišinio siloso - iki soties, kombinuotojo pašaro. Tiriamosios grupės telyčios ryte gavo iki soties daugiamečių žolių-vikių-avižų mišinio siloso, vakare - iki soties cukrinių runkelių griežinių siloso, šieno gavo tiek pat, kiek ir kontrolinės grupės telyčios, o kombinuotojo pašaro - per pus mažiau (po 1,0 kg per dieną). Tyrimai parodė, kad skirtingas veislinių telyčių šėrimas nuo 10 iki 14 mėnesių amžiaus neturėjo esminės įtakos jų augimui. cukrinių runkelių griežinių siloso panaudojimas veislinių telyčių auginimui leido sumažinti kombinuotojo pašaro kiekį ir 13,7 proc. atpiginti pašarų sąnaudas vienai tonai prieaugio  gauti.

Galvijų žiemos racionams būdinga pašarų įvairovė. Jie gauna šieno, šiaudų, įvairaus siloso,  kombinuotųjų pašarų. Taip pat galvijų šėrimui panaudojami šalutiniai maisto pramonės produktai - nusausinti cukrinių runkelių griežiniai, kukurūzų tarkiai, nusausinti kvietruginiai žlaugtai, melasa ir kiti. Tokia pašarų įvairovė palanki mitybos visavertiškumo požiūriu, tačiau skirtingos pašarų fizinės-mechaninės savybės apsunkina šėrimo darbų mechanizavimą, jų normavimą ir tolygų pasiskirstymą per parą.

Šeriant galvijus drėgnais pašarų mišiniais, minėtų sunkumų išvengiama. Mišiniams ruošti naudojami mobilūs mechanizmai - pašarų maišytuvai-dalytuvai Jų pagalba pašarai dozuotai imami iš saugyklų, susmulkinami, sumaišomi ir išdalinami gyvuliams. Tokiu būdu šeriant mišiniais išvengiama nevienodo atskirų pašarų ėdamumo, sumažėja pašarų išėdų. Taip pat gali būti naudojami  stacionarūs drėgnų mišinių gamybos cechai.

Drėgni pašarų mišiniai naudingi ir fiziologinių požiūriu. Į galvijų virškinamąjį traktą vienu metu patenka visos reikiamos ir optimaliu santykiu maisto medžiagos. Todėl pašarai geriau virškinami, pagerėja maisto medžiagų įsisavinimas ir panaudojimas produkcijai gauti. LSMU Gyvulininkystės institute atliktais  bandymais nustatyta, kad šeriant produktyvias karves pilnaverčiu pašarų mišiniu, kuriame vyravo geros kokybės žolių silosas, padidėjo apėmingų pašarų sunaudojimas, todėl 10,5 proc. mažiau sunaudota kombinuotų pašarų pieno gamybai.

Šeriant mišiniu didžiojo prieskrandžio mikroflora ir mikrofauna nuolat aprūpinami maistinėmis ir energetinėmis medžiagomis optimaliu santykiu, todėl išlieka pastovus turinio pH, karvės daugiau suėda stambiųjų pašarų, nei juos išdalinant atskirai, todėl gauna reikalingą ląstelienos kiekį ir tai teigiamai veikia pieno riebumą, mažiau jų serga didžiojo prieskrandžio acidoze. Yra nustatyta neigiama pieno riebumo ir pašaro dalelių dydžio koreliacija. Labai susmulkintas pašaras slopina pieno riebalų sintezę .

Tyrimai rodo, kad šeriant pašarų mišiniais pagerėja medžiagų apykaita, padidėja pieno produkcija, kūno svoris, pieno riebalų, ir baltymų kiekis. Tačiau pieno kokybė gali ir nepakisti.

Nustatyta, kad karves šeriant pašarų mišiniais, nėra tokio didelio urėjos kiekio piene svyravimo rytinio ir vakarinio melžimo metu, kaip šeriant atskirais pašarais. Tačiau šėrimo technologija neturėjo įtakos vidutiniam paros urėjos kiekiui piene per parą (247 -240 mg/l).

Ruošiant mišinius, svarbu laikytis jų ruošimo technologinių reikalavimų. Pašarai neturėtų būti per daug susmulkinami, nes dėl to sulėtėja atrajojimas, seilių sekrecija. Smulkios pašaro dalelės trumpiau išbūna prieskrandžiuose, todėl sumažėja jų virškinamumas. Dauguma apėmingų pašarų dalelių neturėtų būti smulkesnės kaip 3 cm.

Optimalus visaverčio mišinio drėgnumas-30-50 proc. Labai drėgnas mišinys blogiau ėdamas, sumažėja jo maisto medžiagų pasisavinimas, nes pablogėja sąlygos prieskrandžių mikrofloros veiklai.

Šėrimo drėgnais  pašarų mišiniais technologijos plačiai taikomos užsienio galvijų  ūkiuose. Jų patirtis rodo, kad naudojant karvių šėrimui pašarų mišinius, per keletą metų pasiekiamas didelis efektas didinant karvių bandos pieningumą. Dėl tolygaus maisto medžiagų  ir optimalaus jų santykio patekimo į virškinamąjį traktą beveik išnyksta  acidozė, kiti medžiagų apykaitos sutrikimai.

Tokiu būdu mišinių gamyba yra perspektyvus pašarų paruošimo galvijų šėrimui būdas, siekiant efektyviau panaudoti pašarus ir kompleksiškai mechanizuoti jų šėrimo darbus. LSMU Gyvulininkystės institute yra paruošti ir išbandyti silosinio tipo drėgnų pašarų mišinių receptai  produktyvioms melžiamoms karvėms, įvertintos pašarų mišinių fizinės savybės, atlikti pašarų mišinių cheminės sudėties ir maistingumo, jų ėdamumo tyrimai. Šie tyrimai parodė, kad karvės gali būti šeriamos visų raciono pašarų  mišiniu arba tik apėmingų pašarų mišiniu, bet papildomai dar duodant kitų pašarų, dažniausiai kombinuotų pašarų, baltyminių, mineralinių, vitamininių ir kitų papildų. Šėrimas visų raciono pašarų mišiniu yra parankus tose fermose, kur karves galima paskirstyti į  grupes, atsižvelgiant į jų produktyvumą ir fiziologinę būklę. Kiekvienai karvių grupei ruošiamas mišinys tokios sudėties, kad suėstas jo kiekis atitiktų tos grupės gyvulių energijos ir maisto medžiagų poreikį pagal mitybos normas. Laikant karves pririštas pastovioje vietoje, kai negalima sudaryti atskirų šėrimo grupių, mišinys joms ruošiamas  iš pagrindinių (apėmingų) pašarų (siloso, šieno, šiaudų, cukrinių runkelių griežinių ir kt.) ir nedidelio kiekio kombinuoto pašaro mišiniui paskaninti ir ėdamumui pagerinti. Šeriant tokiu mišiniu maisto medžiagų trūkumas pagal mitybos normas padengiamas  papilomai individualiai duodant kombinuotųjų, kartais ir kitų pašarų

Analogiški tyrimai atlikti sudarant silosinio tipo pašarų mišinių receptus penimiems galvijams ir veislinėms telyčioms. Tyrimai parodė, kad skirtingo amžiaus galvijų prieauglio šėrimui gali būti ruošiami vienodos sudėties apėmingų pašarų mišiniai. Tokiu atveju 7-12 mėn. amžiaus prieaugliui energijos ir maisto medžiagų trūkumui padengti duodama kombinuotųjų ar kitų pašarų. Vyresnio amžiaus (13-16 mėn.) prieauglį galima šerti tik apėmingų pašarų mišiniu, turinčiu pakankamą pagal mitybos normas energijos ir maisto medžiagų koncentraciją mišinio sausojoje medžiagoje.

Išanalizavus  užsienio mokslininkų ir  LSMU Gyvulininkystės institute atliktus mokslinius tyrimus cukrinių griežinių silosavimo ir panaudojimo drėgnų pašarų mišinių gamybai galvijams  ypatumus,  vykdant projektą „Ūkinės paskirties gyvūnų inovatyvios auginimo sistemos ir gyvūninės kilmės produktų pateikimas vartotojui" (Nr. 1PM-PV-10-1-003058-PR001), 2011m spalio 17 - 2012 gegužės 04 dienomis ūkininko Danieliaus Gražio ūkyje Šiupienių kaime, Giedraičių seniūnijoje., Molėtų rajone  buvo atliktas  parodomasis bandymas „Silosuotų cukrinių runkelių griežinių siloso panaudojimas taikant drėgnų pašarų mišinių šėrimo technologiją". Ūkyje karvės šeriamos naudojant drėgnų pašarų mišinių šėrimo technologiją.  Drėgni pašarų mišiniai gaminami ir dalinami ūkyje turimu maišytuvu-dalytuvu BVL Mix-12. Karvės laikomos palaidos šalto tipo karvidėje. Fermoje taikomas automatinis karvių girdymas. Karvės melžiamos 2 kartus per parą melžimo aikštelėje.

Bandymo vykdymui iš AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai" buvo įsigyta ir ūkininko ūkyje susiluosota 1000 tonų cukrinių runkelių griežinių. Silosuojamuose griežiniuose buvo nustatyta vidutiniškai 25,58 proc. sausosios medžiagos, kurios viename kg buvo 104,8g žalių baltymų, 8,6 g žalių riebalų, 215,4 g žalios ląstelienos, 629,4 g NEM, 41,8 g žalių pelenų, 5,63 g kalcio, 0,86 g fosforo, 11,04 MJ apykaitos energijos, 6,63 MJ grynosios energijos laktacijai (NEL), 52,4 g virškinamųjų baltymų. Cukrinių runkelių griežiniai buvo silosuojami tranšėjoje, sandarinami specialia silosavimui skirta polietileno plėvele. Plėvelė iš viršaus prispausta naudotomis automobilinėmis padangomis. Baigus krauti ir slėgti traktoriumi cukrinių runkelių griežinių sluoksnio storis tranšėjoje siekė apie 2,0 m.Ūkyje pasigamintų cukrinių runkelių griežinių ir daugiamečių žolių silosų, bei įsigyto kombinuotojo pašaro cheminės sudėties ir maistingumo rodikliai pateikti 1 lentelėje.

Vertinant ūkyje pagamintą cukrinių runkelių griežinių silosą pagal Haluschan M. siūlomus šios rūšies siloso kokybės vertinimo rodiklius (spalva, kvapas, struktūra ir bendras įspūdis), jį galima priskirti II klasės silosui, t.y. šis silosas atitiko geros kokybės silosui keliamus reikalavimus. Silosuotų cukrinių runkelių griežinių spalva ir struktūra beveik nesiskyrė nuo šviežių griežinių. Tačiau juose rastas pastebimas (4 proc. suminio rūgščių kiekio) sviesto rūgšties kiekis įtakojo nežymų sviesto rūgšties kvapą silosuotuose griežiniuose. Daugiamečių žolių silosas pagal Vokietijoje priimtą vertinimo sistemą įvertintas 74 ir 81 balu, yra geras ir atitinka II klasę. Daugiamečių žolių silosas ūkyje sudėtas  į dvi tranšėjas skirtingomis sąlygomis. Tyrimams buvo imami mėginiai iš abiejų tranšėjų. Sausosios medžiagos kiekis atskirų tranšėjų silose buvo labai nevienodas - vidutiniškai nuo 26 iki 62 proc. (didelis SD, 1 lentelė). Kadangi silosas buvo gaminamas iš tame pačiame lauke augančios vienodos žolės, silosų sausosios medžiagos sudėtis - žalių baltymų, žalių riebalų, žalios ląstelienos, NEM, žalių pelenų kiekiai - skyrėsi nežymiai (santykinai mažas SD, 1 lentelė).

Atsižvelgiant į ūkyje turimus pašarus, jų cheminę sudėtį ir maistingumą, bei melžiamoms karvėms reikiamą energijos ir maisto medžiagų kiekį buvo sudarytas apėmingų drėgnų pašarų mišinio receptas. Jo sudėtis pateikta 2 lentelėje.

Pagal šį receptą pagamintame apėmingų drėgnų pašarų mišinyje buvo vidutiniškai (n = 7) 36,67 proc. sausosios medžiagos, kurios viename kg buvo vidutiniškai 132,9 g žalių baltymų, 14,5 g žalių riebalų, 251,2 g žalios ląstelienos, 499,5 g NEM, 101,9 g žalių pelenų, 13,49 g kalcio, 1,91 g fosforo. Mišinio pH siekė vidutiniškai 5,04. Mišinyje (SM) buvo vidutiniškai 44,1mg/proc. amoniako azoto, bei 5,50 proc. organinių rūgščių.Drėgname pašarų mišinyje vyravo pieno ir acto rūgštys-jos sudarė atitinkamai 54,8 ir 36,0 proc. suminio rūgščių kiekio, sviesto rūgštis sudarė 5,9 proc., propiono 2,9 proc. Viename kg mišinio sausosios medžiagos buvo 9,55 MJ apykaitos energijos, 5,76 MJ grynosios energijos laktacijai bei 90,4 g virškinamųjų baltymų.

Mišinyje vyravo vidutinio stambumo apėmingų pašarų dalelės. Jų ant 0,8 cm skersmens akučių sieto liko 49,32 proc. Smulkesnės nei  0,8 cm dalelės sudarė 31,15 proc., stambesnės nei 1,9 cm -19,53 proc. Vienas  m3  drėgno apėmingų pašarų mišinio svoris buvo  128 kg.

Bandymo metu drėgnų pašarų mišinio su cukrinių runkelių griežinių silosu  ėdamumo tyrimai parodė, kad apėmingų pašarų mišiniu 2 kartus iki soties šertos karvės per parą suėdė vidutiniškai po 43,25 kg  ir su mišiniu gavo vidutiniškai 15,86 kg SM, 2108 g žalių baltymų, tame tarpe 1437g virškinamųjų baltymų, 3984 g žalios ląstelienos, 7922 g NEM, 1616 g žalių pelenų, 214 g kalcio, 30 g fosforo, 151,5 MJ apykaitos energijos , 91,4 MJ NEL.

Drėgnas apėmingų pašarų mišinys su cukrinių runkelių griežinių silosu turėjo teigiamą įtaką pieno primilžiams (3 lentelė). Parodomojo bandymo metu karvių, gavusių šį pašarą, natūralaus riebumo pieno primilžis padidėjo vidutiniškai po 4,64 kg (18,88 proc.) per dieną, koreguoto riebumo (4%) pieno iš jų buvo primelžta atitinkamai po 4,1 kg per dieną (14,66 proc.) daugiau lyginant su parodomojo bandymo pradžioje buvusiais primilžiais. Tai rodo, kad cukrinių runkelių griežinių siloso panaudojimas drėgnuose apėmingų pašarų mišiniuose skatino pieno sekreciją. Toks drėgnas pašarų mišinys buvo noriai ėdamas, todėl su juo karvės gavo daugiau energijos, baltymų ir kitų maisto medžiagų.

Dėl padidėjusių pieno primilžių, pieno riebumas 0,27 proc. sumažėjo. Nežiūrint to parodomojo bandymo pabaigoje iš kiekvienos karvės buvo gaunama per parą vidutiniškai po 149,4 g pieno riebalų daugiau. Pieno baltymingumas parodomojo bandymo metu buvo vidutiniškai 0,02 proc. didesnis lyginant su pieno baltymingumu bandymo pradžioje, todėl iš  kiekvienos karvės per parą buvo gauta vidutiniškai po 174,25 g pieno baltymų daugiau.

Laktozės ir urėjos kiekiai karvių piene viso parodomojo bandymo metu buvo fiziologinių normų ribose. Tai rodo, kad karves šeriant nurodytos sudėties drėgnu pašarų mišiniu, jos buvo pilnai aprūpintos baltyminėmis ir energetinėmis maisto medžiagomis. Somatinių ląstelių skaičius parodomojo bandymo metu sumažėjo 24,85 proc. ir siekė vidutiniškai 257 tūkst./ml.

Taigi, remiantis parodomojo bandymo metu gautais tyrimų duomenimis galima teigti, kad cukrinių runkelių griežinių siloso panaudojimas drėgnų pašarų mišiniuose galvijams pagerina drėgnų pašarų mišinių ėdamumą ir tuo pačiu padidina gyvulių produktyvumą bei pagerina produkcijos kokybę.

V. Uchockis, S. Bliznikas, G. Švirmickas

Mano ūkis, 2012/11