MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/08
Meistriškai arti – patirtis būtina
  • G. Kemežienė
  • Mano ūkis

Senas žemės ūkio mokslo ir žemdirbystės tradicijas turinčiame Kėdainių krašte liepos viduryje merkiant lietui susirungė beveik trys dešimtys geriausių artojų iš visos šalies. Meistriškiausiai žemę vagojo pakruojiškis Audrius Plerpa ir kretingiškis Kazys Genčius, nuo geriausiųjų artojų pakylos nenulipantys jau keleri metai iš eilės.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir Lietuvos artojų asociacijos organizuotos penkioliktosios Artojų varžybos išsiskyrė ne tik didžiausiu dalyvių skaičiumi jų rengimo istorijoje, bet ir gausiu politikų, žemdirbių organizacijų atstovų dėmesiu. Be to, iššūkiu organizatoriams ir dalyviams tapo ir ištisą savaitę bei varžybų dieną dirvas merkęs lietus.

Savo sugebėjimus demonstravo 29 artojai iš 23 šalies rajonų: be varžybų veteranų, jėgas išmėgino 11 naujokų, 9 artojai respublikinėse varžybose dalyvavo antrąjį kartą. Kiekvienam artojui buvo skirtas 20 arų ražienų laukelis. Organizatorių teigimu, dėl laisvų laukų stokos ir siekiant optimizuoti išlaidas šiemet nutarta arti vieno tipo lauką, tad žalienų arimo atsisakyta.

Artojų darbą stebėjo ir vertino 38 teisėjų komanda, kuriai vadovavo penki vyriausieji teisėjai: Alfonsas Malinauskas (LŽŪKT), Vaclovas Bogužas ir Darija Jodaugienė (ASU), Virginijus Feiza (LAMMC Žemdirbystės institutas) ir Jonas Putna (bendrovė „Laumetris").

Varžybų teisėjai džiaugėsi gerėjančia arimo kokybe, gražėjančiais ne tik varžybų laukeliais, bet ir šalies laukais. „Panašu, kad varžybos persikelia ir į didžiuosius laukus: praėjusį rudenį po visą Lietuvą važinėjusi komisija gėrėjosi gražiai, pagal taisykles ariamais laukais, ūkininkų pastangomis arti laikantis rekomendacijų", - sakė vienas iš penkių vyr. teisėjų, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas Alfonsas Malinauskas. Jo įsitikinimu, tam nemažai įtakos turėjo ir artojų varžybos, užimančios svarbų vaidmenį keliant ir puoselėjant žemdirbystės kultūrą šalyje.

A. Malinauskui pritarė ir kitas vyr. teisėjas V. Bogužas pabrėždamas, kad kasmet varžybose išdrįsta dalyvauti vis daugiau žemdirbių, kaip ir savo laukuose, ariančių kelių korpusų apverčiamaisiais plūgais. „Jais dirbti gerokai sudėtingiau, be to, ir geresnių rezultatų pasiekti sunkiau negu ariant su dviejų korpusų plūgu, tačiau kelių korpusų apverčiamieji plūgai tarp mūsų žemdirbių itin populiarūs, nes taip dirbti gerokai greičiau ir ekonomiškiau", - arimo tendencijas pastebėjo V. Bogužas.

Tradicinių plūgų grupėje varžėsi 12 artojų, apverčiamųjų - 17, tarp kurių net 7 arė keturių korpusų plūgais ir vienas - penkių (marijampolietis Juozas Nasiulevičius). Penki artojai meistriškumą demonstravo su patobulintais ir specialiai varžyboms pritaikytais sportiniais plūgais (3 tradicinių plūgų grupėje ir 2 - apverčiamųjų). Galutiniam rezultatui svarbi buvo kiekviena arimo proceso detalė: sumestinė, išmestinė, vagų tiesumas, riekės aukštis, plotis, forma, arimo gylis, ražienų užarimas, plūgo įleidimas ir iškėlimas pagrąžose, bendras arimo vaizdas. V. Bogužo teigimu, nemažai balų artojai prarado dėl netiesių vagų. Mat tiesumas darė didelę įtaką ir kitiems vertinimo kriterijams (sumestinei ir išmestinei, pagrindiniam arimui, bendram vaizdui).

Meistriškiausiai tradicinių plūgų grupėje arė 11 kartą varžybose dalyvavęs Audrius Plerpa iš Pakruojo rajono. Jis surinko 253 balus. Antroji vieta atiteko Šilalės rajono artojui Andriui Baubliui (229,7 balo), antrą kartą dalyvavusiam varžybose (pernai taip pat buvo antras). Dviem balais nuo antrosios vietos laimėtojo atsiliko Kėdainių profesinio rengimo centro moksleivis Egidijus Sališas, kaip ir praėjusiais metais įsitvirtinęs trečiosios vietos pozicijose.

Apverčiamųjų plūgų grupėje neaplenkiamas buvo taip pat 11 kartą respublikinėse varžybose dalyvaujantis Kazys Genčius iš Kretingos rajono, aręs sportiniu 2 korpusų plūgu ir surinkęs 285 balus. Aleksandro Stulginskio universitete studijuojantis Vilius Janeliūnas iš Pasvalio r., deleguotas į respublikines varžybas kaip Kauno rajono artojas, surinko 255 balus ir užėmė antrąją vietą. Pasvališkis Vilius Tinteris - vienintelis naujas vardas, lyginant su pernai metų nugalėtojų sąrašu: pagal surinktų balų skaičių pernai jis buvo šeštas, šiemet vainikuotas kaip trečiosios vietos laimėtojas. Beje, jis vienintelis iš nugalėtojų arė 4 korpusų plūgu.

Kasmet artojų skaičiui augant, stebima jų jaunėjimo tendencija, mat daugumą sudaro 21-40 m. amžiaus artojai. Kiekvienais metais apdovanojamas ir jauniausias varžybų dalyvis. Šiemet šis titulas atiteko Joniškio žemės ūkio mokyklos moksleiviui Evaldui Paliukui, arusiam 2 korpusų apverčiamuoju plūgu ir surinkusiam 234,3 balo. Mokinio darbą stebėdamas profesijos mokytojas Pranas Stripeikis džiaugėsi, kad mažai treniruočių turėjusio ir tik pirmus metus už traktoriaus vairo sėdinčio Evaldo arimas buvo gana gražus, didelių klaidų nesimatė. „Pagrindinė jo klaida - kad per daug stačiai į lauką su plūgu įvažiavo, todėl ir vagos ne visos tiesios pavyko. Žinoma, trūko dar jam patirties, galbūt ir jaudulys savo darė", - atlaidžiai mokinio darbą vertino P. Stripeikis, apgailestaudamas, kad mokykloje trūksta žemės, todėl nėra galimybių treniruotis.

Daugkartiniai respublikinių varžybų nugalėtojai A. Plerpa ir K. Genčius šių metų rugsėjį jėgas išbandys Pasaulio arimo varžybose Kroatijoje, taip pat jie deleguoti atstovauti Lietuvai ir kitų metų liepą Kanadoje vyksiančiose varžybose.

Gitana KEMEŽIENĖ

Mano ūkis, 2012/08