MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/08
Javų kombainų reguliavimas
  • L. Špokas
  • Mano ūkis

Javapjūtės sėkmę lemia ne tik meteorologinės sąlygos, bet ir kombainų paruošimas pjūčiai, kombainininkų kvalifikacija, sklandus grūdų vežėjų bei derliaus sandėlių darbas. Tam turi įtakos ir kombainų darbo kokybės kontrolė. Tęsiame praėjusiame numeryje pradėtą straipsnį apie kombainų technologinio proceso valdymą.

Šiaudų separatoriai

Šiaudų separatoriai - tai klavišiniai kratikliai, skersiniai ir vienas arba du ašiniai rotoriniai. Klavišiniai kratikliai yra mažo, vidutinio ir laidžiuose kombainuose. Darbo metu periodiškai tikrinama pavaros diržo įtempimas, klavišų dangalų švarumas ir užlaidos padėtis. Nuimant drėgnus javus, ji pakeliama aukštyn, o sausus - nuleidžiama žemyn. Laidžiuose kombainuose virš klavišų yra rotorinis-pirštinis šiaudų purentuvas. Pirštų padėtis keičiama. Kai javai drėgni, pirštai iš būgno gali būti labiausiai išsikišę. Tada jie intensyviausiai purena šiaudus. Jeigu javuose yra kibiojo lipiko arba vijoklinio pelėvirkščio, kad jie neapsivyniotų apie būgną, iš būgno gali būti išlindę tik pirštų galai arba jie sutapti su būgno paviršiumi. Aplink būgną ar pirštus apsivyniojusius šiaudus reikia periodiškai pašalinti.

Kombainų gamintojai rekomenduoja klavišų viduryje pritvirtinti dantytas juostas, kad jos intensyviau stumtų nevisiškai sumaigytus rapsų stiebus šiaudų smulkintuvo link. Tvirtinimo vietos ir tvarka nurodyta kombaino instrukcijoje. Dviejų klavišų galuose yra pritvirtinti jutikliai. Jų ir klavišų dugnų paviršių reikia reguliariai nuvalyti, ypač po rapsų nuėmimo. Be to, klavišų galuose būna pritvirtinti pirštiniai ardeliai, o po jais keičiamos padėties loveliai grūdams surinkti. Tarp ardelių užstrigusius šiaudgalius reikia pašalinti.

Kombainuose New Holland, Deutz Fahr, Laverda, John Deere už kūlimo aparato įrengti vienas ar keli rotoriniai šiaudų separatoriai. Tokie kombainai yra laidesni už kombainus su klavišiniais kratikliais. Juose yra keičiamas rotorių sukimosi dažnis, tarpas tarp rotoriaus mentelių ir pobūgnio.

Kad rotorius netrupintų sausų šiaudų, turi būti keičiama pobūgnio padėtis. Kuliamojoje kiekvienas rotorius yra tarsi kūlimo aparatas, kuris trupina šiaudus. Todėl svarbu į kombainą tiekti racionalų ir nepertraukiamą javų srautą. Periodiškai reikia pašalinti pobūgnyje užstrigusius šiaudgalius. Nepamiršti, kad nuimant rapsus sumažinamas rotoriaus sukimosi dažnis ir padidinamas tarpas tarp rotoriaus ir pobūgnio arba pobūgnis pastatomas virš rotoriaus.

Labai laidžiuose hibridiniuose kombainuose (pvz., Claas Lexion, John Deere, Massey Ferguson) vietoj klavišinių kratiklių yra du ašiniai rotoriniai šiaudų separatoriai. Skiriasi rotorių matmenys, skersmuo, gaubtų skaičius ir kiti konstrukciniai sprendimai. Darbo metu galima keisti rotorių sukimosi dažnį, virš rotorių esančių kreipiamųjų juostų padėtį ir šiaudų slinkimo greitį. Nuimant rapsus, sėklažoles pridengiama rotorių priekinė dalis dviem dangalais. Jų pavara hidraulinė, valdoma iš kabinos (pvz., Claas). Tarp rotorių yra grūdų nuostolių jutiklis, kurio paviršių periodiškai reikia nuvalyti.

Valytuvas

Nuo jo veikimo priklauso valymo grūdų nuostoliai, priemaišų dalis grūduose, perkūlimui grąžinamų grūdų kiekis. Valytuvai yra labai skirtingos konstrukcijos. Laidžiausi valytuvai gali būti trijų sietų, dviejų kaskadų su tiesiasraučiu arba sekciniais ventiliatoriais. Mažo laidumo kombainų valytuvuose įrengti du žvyniniai sietai ir vienas išcentrinis mentinis ventiliatorius.

Darbo metu kratomosios lentos paviršius turi būti švarus. Nuimant rapsus jį tenka valyti dažniau. Jeigu vietoj kratomosios lentos įrengtos sraigės, periodiškai valomi sraigių dugnai. Mažo ir vidutinio laidumo kombainuose tarp viršutiniojo sieto žvynų nustatomi 10-12 mm tarpeliai. Labai laidžiuose kombainuose ant valytuvo patenka daugiau javų nuokulų, todėl tarpai tarp sieto žvynų padidinami iki 15 mm ir ventiliatoriaus arba sekcinių ventiliatorių sukimosi dažnis padidinamas tiek, kad nesumažėtų oro srovelių greitis tarpžvyniuose. Tikrinama, ar su pelais neišpučiami grūdai, ar bunkeryje grūduose nepadaugėjo priemaišų. Tarp apatinio sieto žvynų paliekami 6-9 mm tarpeliai. Juos sumažinus, į bunkerį birs švaresni grūdai, bet nuo apatinio sieto bus nupūsta daugiau grūdų į varpų sraigę. Daugiau grūdų bus sužalojama. Nuimant rapsus, abiejuose sietuose sumažinami tarpai tarp žvynų ir ventiliatoriaus sukimosi dažnis (nurodo kombaino gamintojas). Dažnai tikrinant valytuvo veikimą, valymo grūdų nuostolius galima sumažinti iki leistinosios 0,5 proc. ribos. Tiksliau grūdų nuostolius gali nustatyti specialistas, kai šiaudai klojami į pradalges. Tik po to galima tikslinti kompiuterio rodmenis.

Lietuvos sąlygomis reikėtų naudoti plokštelinius sietus, kurie yra laidesni. Tokie sietai įrengti kombainų Laverda valytuve. Be to, nuimant rapsus vertėtų apatinį žvyninį sietą pakeisti plokščiu sietu su 4,5 arba 7 mm skersmens apvaliomis skylutėmis. Darbui kalvotuose laukuose reikėtų rinktis kombainus, kuriuose valytuvas pakreipiamas skersine kryptimi tiek, kad kratomoji lenta ir sietai liktų horizontalūs. Kituose kombainuose (pvz., Claas, New Holland), priklausomai nuo valytuvo skersinio pasvirimo, keičiama sietų švytavimo kryptis ir eiga.

Šiaudų smulkintuvas

Šiaudų susmulkinimo kokybė priklauso nuo rotoriaus sukimosi dažnio, peilių skaičiaus, atraminės plokštelės, priešpeilių ir dugno padėties.

Darbo metu reikia periodiškai patikslinti atraminės plokštelės padėtį. Tarp plokštelės briaunos ir ištiestų rotoriaus spindulio kryptimi peilių galų turi būti 5 mm tarpas. Mažesnį tarpą palikti pavojinga, nes rotorius šiek tiek švytuoja. Kai tarpas didesnis, stringa smulkinami šiaudai ir didėja galios sąnaudos. Tarpas keičiamas taip: atlaisvinus plokštelės tvirtinimo varžtus, ji pastumiama reikiama kryptimi. Varžtai turi būti gerai priveržti. Kai plokštelės briauna nudyla, ji pakeičiama nauja. Ne visuose šiaudų smulkintuvuose yra atraminė plokštelė.

Šiaudų susmulkinimas labiausiai priklauso nuo priešpeilių padėties. Kuo daugiau jie pasukti rodyklės A kryptimi, tuo smulkesnis pjaustinys. Šiaudų smulkinimui reikia daugiau galios, todėl javapjūtės pabaigoje, kai šiaudai trapūs, priešpeilius reikia pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi (padėtis B). Nudilus priešpeilių ašmenims, jie apverčiami. Šiaudai susmulkinami dar trumpesnėmis dalelėmis, kai dugnas yra nuleistas žemyn (padėtis D).

Nuimant rapsus, reikėtų sumažinti rotoriaus sukimosi dažnį, peilių skaičių, priešpeilius pasukti rodyklės B kryptimi, o dugną pakelti aukštyn. Jo paviršius turi būti lygus. Jeigu rapsai pjaunami paliekant trumpą ražieną, jų stiebai kaupiasi virš smulkintuvo rotoriaus. Tada tenka didinti rotoriaus sukimosi dažnį ir net grąžinti visus peilius.

Nuimant javus, rotoriaus sukimosi dažnis siekia apie 3 500 min.-1, o rapsus - sukimosi dažnį galima sumažinti perkeliant pavaros diržą ant kito skersmens skriemulių. Klojant šiaudus į pradalges, smulkintuvo pavara išjungiama atlaisvinus pavaros diržo įtempimą ir jį perkeliant ant laisvos eigos skriemulio arba ji atjungiama hidrauline pavara valdoma sankaba. Kombaino variklis smulkintuvui sukti per valandą suvartoja 5-8 l degalų. Jų sąnaudos išauga, kai nudyla lygūs peiliukų ašmenys.

Šiaudus ražienoje paskleidžia kreipikliai ir smulkintuvo peilių sudarytas oro srautas. Jis būna stipresnis, kai dalis peilių yra su mentele. Kiekvieno kreipiklio ar jų grupės padėtį galima keisti rankiniu būdu ar iš kabinos elektromechanine pavara. Šiaudų pjaustinio sklaidos plotis priklauso ir nuo skleistuvo pasvirimo kampo. Dar tolygiau šiaudų pjaustinį ražienoje paskleidžia pirštiniai rotoriai ir švytuojančios kreipiamosios.

Pelus ražienoje paskleidžia du diskiniai arba rotoriniai skleistuvai. Pelai gali būti supūsti į smulkintuvą ir kartu su šiaudų pjaustiniu paskleisti ražienoje. Skleistuvų pavara hidraulinė. Skleistuvų sukimosi dažnį ir pelų paskleidimo plotį galima keisti.

Kombainų technologinėse linijose yra sraigės, elevatoriai, grūdų bunkeris, kurių veikimą taip pat reikia stebėti. Labai svarbu laiku patepti guolius ir slystančius paviršius, griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Kombainams su ašiniu kūlimo-separavimo aparatu, kurių šalyje dar nedaug, technologinio proceso priežiūrai reikia skirti dar didesnį dėmesį, nes jis tampriau susietas su javų savybėmis, biometriniais rodikliais ir ypač su drėgnio pokyčiais. Esant palankioms javapjūtei sąlygoms, kombainai su ašiniu kūlimo-separavimo aparatu yra trečdaliu našesni už kombainus su tangentiniu kūlimo būgnu ir klavišiniais kratikliais, tačiau jų variklio galia apie 100 AG didesnė. Jų laidumo galimybes reikia išnaudoti, nes ateityje išlaidos degalams sudarys vis didesnę derliaus nuėmimo išlaidų dalį.

L. Špokas

Mano ūkis, 2012/08