MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/07
Piktžolių kontrolė rapsų pasėliuose
  • G. Kadžienė
  • Mano ūkis

Žieminiai rapsai jau brandina derlių, vasariniai irgi jau gerokai ūgtelėję, tad šiuo metu herbicidų panaudojimas neaktualus. Tačiau ne už kalnų žieminių rapsų sėja, kai visi pasėlių priežiūros darbai prasidės iš naujo. Rapsus svarbiausia apsaugoti nuo piktžolių ankstyvaisiais augimo tarpsniais, kol jų stelbiamoji galia labai menka.

Piktžolių kontrolė yra vienas svarbiausių darbų rapsų auginimo technologijoje. Nekontroliuojamos piktžolės ne tik stelbia rapsų pasėlį (naudoja erdvę, maisto medžiagas, drėgmę, užstoja šviesą), mažina derlių, apsunkina jo nuėmimą, blogina sėklų kokybę, bet ir užteršia dirvą sėklomis. Augimo pradžioje rapsų stelbiamoji galia yra labai maža, nes jie vystosi lėtai ir dengia iki 10 proc. dirvos paviršiaus, todėl lieka daug laisvos erdvės piktžolėms netrukdomai augti.

Dažniausiai pasitaikančios dviskiltės piktžolės rapsų pasėliuose: dirviniai garstukai, baltosios balandos, bekvapiai šunramuniai, kibieji lipikai, dirvinės čiužutės, trikertės žvaginės, dirvinės našlaitės ir kt. Pagrindinis piktžolių kontrolės būdas rapsuose - cheminė kontrolė. Lentelėje pateiktas herbicidų efektyvumas atskiroms piktžolių rūšims, purškiant optimaliomis sąlygomis. Šiuo metu Lietuvoje yra registruota 15 herbicidų (į kurių sudėtį įeina 11 veikliųjų medžiagų), skirtų piktžolių kontrolei rapsų pasėliuose. Iš jų 10 skirta dviskiltėms ir 5 vienaskiltėms piktžolėms kontroliuoti.

Brasan 540 EC (dimetachloras 500 g/l + klomazonas 40 g/l), Teridox 500 EC (dimetachloras 500 g/l), Nimbus SE (metazachloras 250 g/l + klomazonas 33,3 g/l) ir Kalif 360 SC (klomazonas 360 g/l) purškiami po rapsų sėjos iki sudygimo. Naujai įregistruotą Kalif, taip pat Nimbus rekomenduojama purkšti ne vėliau kaip 3 dienos po sėjos. Butisan 400 (metazachloras 400 g/l), Butisan star (metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l) ir Sultan 50 SC (metazachloras 500 g/l) purškiami po sėjos iki sudygimo arba rapsams sudygus iki 2-4 lapelių tarpsnio. Tai plataus veikimo spektro herbicidai, skirti kontroliuoti trumpaamžėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms.

Kad herbicidai veiktų maksimaliai gerai

Purškiant iki sudygimo, svarbiausias faktorius - dirvos drėgmė. Geriausiai herbicidai veikia, jei purškimo metu dirva yra drėgna arba palyja iki piktžolių sudygimo (iki 7 d. po purškimo). Jei dirvos paviršius sausas, herbicidų efektyvumas smarkiai sumažėja (gali net visiškai neveikti). Jei iškart po purškimo gausiai palyja, gali šiek tiek išretėti pasėlis (ypač sunkesnėse, suspaustose dirvose), tačiau tai dažniausiai neturi įtakos derliui, nes rapsai labiau šakojasi, išaugina stambesnes sėklas. Purškiant herbicidais, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos klomazono (Brasan, Nimbus, Kalif), gali atsirasti lapų pabalimas, kuris augant rapsams išnyksta ir įtakos derliui dažniausiai neturi. Kuo greičiau rapsai auga, vystosi - tuo greičiau pranyksta lapų pabalimas. Suspaustose, suplaktose (pvyzdžiui, po liūties) dirvose, kur rapsai skursta, lapų pabalimas išsilaiko ilgiau.

Herbicidais Butisan 400, Butisan star ir Sultan purškiant po sudygimo, svarbiausia, kad piktžolės būtų neperaugusios (geriausiai kontroliuojamos skilčialapių tarpsniu). Herbicidai geriau veiks, jei piktžolėms augti bus optimalios sąlygos (drėgna, šilta). Norint minėtais herbicidais sukontroliuoti garstukus, reikėtų purkšti iki sudygimo. Vėlesniais rapsų augimo tarpsniais purškiami herbicidai Fox 480 SC (bifenoksas 480 g/l), Galera (klopiralidas 267 + pikloramas 67 g/l) ir naujai registruotas didesnės koncentracijos Lontrel 72 SG (klopiralidas 720 g/l).

Fox yra palyginti siauro veikimo spektro, nukreiptas prieš garstukus, tačiau kontroliuoja ir kai kurias kitas piktžolių rūšis. Fox rekomenduojama purkšti 3-6 lapelių tarpsniu vieną kartą arba du kartus po 0,5 l/ha, darant 7-10 dienų tarpą tarp purškimų. Panaudojus šį herbicidą, gali atsirasti nekrozinių dėmių, lapų susisukimų, kurie rapsams augant išnyksta. Rapsai labiau stresuoja, kai yra drėgna, augalai šlapi, kai auginama jautresnė veislė ar panaudojama didesnė herbicido norma.

Galera ir Lontrel purškiami nuo 4 lapelių iki žiedpumpurių susidarymo. Lontrel labiau nukreiptas į usnių, pienių ir šunramunių kontrolę (ypač tuomet, kai šunramuniai per dideli, kad juos būtų galima kontroliuoti kitais herbicidais). Galera yra platesnio veikimo spektro herbicidas negu Lontrel. Labai svarbu, kad purškiant Galera nebūtų per karšta (optimali temperatūra 10-20 °C). Taip pat nerekomenduojama šio herbicido purkšti mišiniuose (ypač su skystosiomis trąšomis). Netinkamai panaudojus herbicidą Galera, rapsai gali stresuoti.

Vienaskilčių piktžolių kontrolei registruoti šie herbicidai: Agil (propakvizafopas 150 g/l), Focus ultra (cikloksidimas 100g/l), Fusilade forte 150 EC, (fluazifop-p - butilas 150 g/l), Pantera 40 EC (kvizolafop - P -tefurilas 40 g/l) ir Targa super (kvizalofop - P -etilas 50 g/l). Jie purškiami, kai trumpaamžės piktžolės yra 2-5 lapelių tarpsnio, o varpučiai - ne mažesni kaip 10-15 cm aukščio.

Pagrindinės purškimo sąlygos

  • Tvarkingas purkštuvas, tolygiai paskleidžiantis herbicidus, tinkamas purškimo laikas bei palankios meteorologinės sąlygos (atitinkantys nurodytus etiketėje).
  • Purškiant po sėjos iki sudygimo labai svarbu, kad dirvos paviršius būtų gerai išlygintas, su kuo mažiau augalų liekanų, akmenų, o svarbiausia sąlyga - dirvožemis turi būti pakankamai drėgnas.
  • Purškiant herbicidus augalams ir piktžolėms sudygus, svarbiausia: piktžolių ir augalų augimo tarpsnis, oro temperatūra (atitinkantys nurodytus etiketėje), augalai turi būti sausi (nepurkšti po lietaus, kai didelė rasa), geras augalų ir piktžolių augimas.
  • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti ne mažiau kaip 2 valandos.
  • Optimalaus tankumo pasėlyje herbicidų efektyvumas bus didesnis dėl pasėlio stelbiamosios galios.
  • Rapsai mažiau stresuos, jei pasėlis bus tolygus, vienodai sudygęs.
  • Norint pasiekti kuo geresnį herbicidų efektyvumą, labai svarbu laikytis visų herbicido etiketėje pateiktų nurodymų.

G. Kadžienė

Mano ūkis, 2012/07