03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/06
Ar tikslus automatinis pesticidų purkštuvų valdymas?
 • R. Zinkevičius
 • Mano ūkis

Automatinės purkštuvo sijos sekcijų valdymo sistemos labai palengvina darbą netaisyklingos formos laukuose ir kalvotoje vietovėje. Laukui siaurėjant, jos automatiškai išjungia atskiras purkštuvo sijos sekcijas arba visą purkštuvą, privažiavus jau nupurkštas juostas lauko pagrąžose. Išjungus purškimą ir įvažiuojant į lauko pagrąžą sija automatiškai pakeliama, o apsisukus vėl nuleidžiama į nustatytą pradinę padėtį.

Automatinės pesticidų purkštuvų sijos sekcijų valdymo sistemos yra viena iš pastaraisiais metais sukurtų purškimo technikos naujovių. Žurnalas „Top agrar" ir Juliaus Kiūno (Julius Kühn) institutas (Vokietija) atliko purkštuvų Amazone UX 4200 Super, Dammann ProfiClass ANP 5028 PCS, Inuma Professional 6024, John Deere 840i; Kverneland Rau iXtrack C50; Lemken Albatros 9-5000 automatinių valdymo sistemų testą.

Testuotų purkštuvų techninės savybės

 • Pagrindinio purkštuvo rezervuaro talpa nuo 4000 iki 6000 l.
 • Darbinis plotis 27 m (9 purškimo sijos sekcijos).
 • Skysčio cirkuliavimo sistema.
 • Purkštukai Lechler IDK 120-04.
 • Automatinio plovimo sistema.
 • Automatinio purškimo sijos valdymo sistema su GPS įranga.

Testo metu ne tik buvo tiksliai matuojami tam tikri rodikliai, bet ir vertinamas praktinis technikos darbas. Matavimus atliko JKI darbuotojai, o praktinis testas buvo vykdomas instituto bandymų ūkyje. Visi testuojami purkštuvai buvo agreguojami su traktoriumi John Deere 6534, turinčiu automatinio vairavimo sistemą Autotrac ir ISOBUS jungtį. Atliekant GPS matavimus, purkštuvai turėjo naudoti savo imtuvus. Firmos „Kverneland" purkštuvas dirbo per traktoriaus ISOBUS jungtį (taip gali dirbti ir visi kiti purkštuvai, turintys ISOBUS jungtį).

Tyrimo eiga

Automatinių purkštuvo sijos sekcijų valdymo sistemų darbas buvo tiriamas purkštuvui judant 8 ir 16 km/val. greičiu ir 45° kampu judėjimo krypčiai privažiuojant jau nupurkštą ruožą. Bandymai buvo kartojami tris kartus. Mašinų padėtis ir greitis buvo tiksliai registruojami. Purškimo sijos sekcijų įjungimo momentas buvo matuojamas jose įmontuotais elektroniniais slėgio jutikliais. Darbinis slėgis siekė 3 bar. Sistema buvo laikoma „įjungta", kai slėgis pasiekdavo daugiau kaip 1,5 bar, o „išjungta", kuomet slėgis būdavo mažesnis kaip 1,5 bar. Buvo siekiama 50 proc. purškiamų srautų persidengimo (paveikslėlyje tamsiai žali trikampiai), kuris buvo nustatomas iš anksto. Purkštuvo sekcijų valdymo tikslumas buvo vertinamas pagal faktinį purškiamų srautų persidengimą, kuris buvo apskaičiuojamas. Matavimų tikslumas kito 2-6 cm ribose. Visi matavimai buvo vykdomi, esant vienodam žemės palydovų išsidėstymui.

Keturių firmų purkštuvuose buvo naudojama kompanijos „Müller" automatinė sijos sekcijų valdymo sistema Section Control. Įmonės „John Deere" ir „Kverneland" testavimui pateikė purkštuvus su kompanijų specialistų sukurtomis sistemomis, o firmos „Kverneland" purkštuvas per ISOBUS jungtį buvo valdomas traktoriaus kompiuteriu.

Norint tiksliai valdyti purkštuvo sijos sekcijas, sistema turi įsidėmėti purškiamo lauko kontūrus. Tai galima atlikti įvairiais būdais. Pvz., pirmiausia, apvažiuojant lauką ir apipurškiant pagrąžas. Tuomet purškimo agregatas visuomet apsisukinės jau apipurkštuose pasėliuose. Šiuo atveju sistemą pergudrauti galima taip: įjungti pagrindinį ir visų sijos sekcijų valdymo čiaupus, bet neįjungti traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV). Operatorius turi prisiminti, kad ši lauko dalis, kuri purškimo kompiuterio ekrane rodoma kaip „apipurkšta", iš tiesų dar nėra apipurkšta. Kitu atveju taip pat pirmiausia apvažiuojamas laukas, bet pagrąžos neapipurškiamos. Tuomet sistema automatiškai apskaičiuoja tinkamą purkštuvo įjungimo ir išjungimo momentą lauko pagrąžoje. Informaciją apie lauko matmenis į purkštuvo kompiuterį galima perkelti ir iš kitų šaltinių. Tuomet tinkamu atstumu galima nubrėžti lauko pagrąžos liniją.

Testo metu buvo galima laisvai pasirinkti korekcinį signalą. Naudoti mobilų RTK-DGPS signalų imtuvą nebuvo leidžiama, nes tokiais atvejais jis dažniausiai nereikalingas.

Kaip jau buvo minėta, testo metu purkštuvas pervažiuodavo 45° kampu judėjimo krypčiai esantį nupurkštą ruožą (panašiai kaip įvažiuojant į įstrižą lauko pagrąžą). Įvažiuojant į šį nupurkštą ruožą automatinė sijos sekcijų valdymo sistema turėjo paeiliui išjungti sekcijas, o išvažiuojant iš jo vėl įjungti. Testuotos sistemos leidžia pasirinkti tik 0, 50 ir 100 proc. purškiamų srautų persidengimą. Testavimui buvo pasirinktas 50 proc. purškiamų srautų persidengimas, kuris reiškia, kad teoriškai purškimas įjungiamas arba išjungiamas tuomet, kai atitinkamos sijos sekcijos vidurys pasiekia nupurkšto lauko ribą.

Absoliučiai tiksliai įjungti ar išjungti purkštuvo sijos sekcijas neįmanoma, nes testo metu nustatyta, kad nuo elektroninės valdymo komandos vidutiniškai praeina 1 sekundė, kol purkštuko slėgis pasiekia 1,5 baro.

Lemiamas tikslaus purkštuvo sijos sekcijų valdymo veiksnys yra gamintojo nustatomas uždelsimo laikas, kuris turi būti kuo tiksliau suderintas su mašina ir važiavimo greičiu (prie važiavimo greičio sistemos iš dalies prisiderina automatiškai).

Testo rezultatai

Remiantis tyrimo rezultatais, visų purkštuvų automatinės sijos sekcijų valdymo sistemos dirbo gerai. Dauguma testuotų purkštuvų buvo išjungiami ar įjungiami šiek tiek per anksti. Tadl išjungiant sijos sekcijas purškiamų srautų persidengimas būdavo mažesnis kaip 50 proc., o vėl jas įjungiant - didesnis.

Dauguma purkštuvų buvo išjungiami ar įjungiami šiek tiek per anksti, todėl išjungiant sijos sekcijas purškiamų srautų persidengimas būdavo mažesnis kaip 50 proc., o vėl įjungiant - didesnis kaip 50 procentų.

Kad automatinės purkštuvų sijos sekcijų valdymo sistemos dirba gana tiksliai, matyti iš nuokrypių (metrais). Pavyzdžiui, kompanijos „Kverneland" purkštuvui važiuojant 8 ir 16 km/val. greičiu, išjungiant sijos sekcijas buvo išmatuotas 31 proc., o ne 50 proc. purškiamų srautų persidengimas. Tai reiškia, kad purkštuvo sekcijos buvo išjungiamos apie 60 cm anksčiau. Didžiausias 131 proc. purškiamų srautų persidengimas buvo užfiksuotas įjungiant firmos „Lemken" purkštuvo Albatros sijos sekcijas, važiuojant 16 km/val. greičiu. Perskaičiavus šio purkštuvo sijos sekcijos buvo įjungiamos 2,40 m anksčiau, o išjungiamos gana tiksliai.

Tyrimo apibendrinimas

 • Purkštuvo Amazone UX 4200 Super automatinė sijos sekcijų valdymo sistema dirba gerai, tačiau įsijungia šiek tiek per anksti.
 • Labai geri purkštuvo Dammann ProfiClass ANP 5028 PCS testo rezultatai, bet važiuojant 16 km/val. greičiu sijos sekcijos įjungiamos šiek tiek per anksti.
 • Geriausiai įvertintas purkštuvas Inuma Professional 6024.
 • Purkštuvo John Deere 840i automatinė sijos sekcijų valdymo sistema dirba vidutiniškai, nes važiuojant 8 ir 16 km/val. greičiu sekcijos įjungiamos per anksti.
 • Purkštuvo Kverneland iXtrack C50 testo rezultatai vidutiniški, nes sekcijos įjungiamos per anksti.
 • Purkštuvo Lemken Albatros 9-5000 automatinė sijos sekcijų valdymo sistema išsijungia tiksliai, bet įsijungia per anksti (nuokrypis iki 2,40 m).

R. Zinkevičius

Mano ūkis, 2012/06