MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/05
Traktoriaus darbas augalų tarpueiliuose
  • A. Janulevičius
  • Mano ūkis

Žemės ūkiui skirti traktoriai klasifikuojami pagal paskirtį, liemens tipą, variklio galią ir vardinę (nominalią) traukos jėgą, važiuoklės, transmisijos, variklio ir kitų agregatų konstrukciją, valdymo sistemas ir kitas ypatybes.

Pagal paskirtį traktoriai skirstomi į bendruosius, universaliuosius ir specialiuosius. Bendrosios paskirties traktoriai yra skirti dirvai įdirbti (arti, kultivuoti ir kt.), sėjai, tręšimui, derliui nuimti ir kitiems darbams. Universalios paskirties traktoriai naudojami ne tik bendriesiems, bet ir transporto darbams, taip pat kaupiamųjų kultūrų tarpueiliams įdirbti. Šių traktorių vienas iš išskirtinių požymių yra keičiamas tarpvėžio plotis. Specialiosios paskirties traktoriai skiriami dirbti specifinėmis sąlygomis ar specialioms kultūroms auginti.

Tarpvėžis - tai atstumas tarp kairiųjų ir dešiniųjų ratų centrų.

Universaliųjų traktorių tarpvėžio plotis gali būti keičiamas įvairiais būdais. Šiuolaikinės technikos tarpvėžis dažniausiai keičiamas, keičiant ratlankio tvirtinimo padėtį disko atžvilgiu ir apverčiant diską. Tokių traktorių ratai susideda iš rato disko, ratlankio ir padangos.

Keičiant ratlankio tvirtinimo padėtį disko atžvilgiu ir apverčiant diską galima gauti iki aštuonių skirtingų tarpvėžio pločio (Tp) reikšmių. Jeigu ratlankiai apsukami su padangomis, tuomet ratus reikia sukeisti vietomis (perstatyti į kitą pusę). Priekinių ir užpakalinių ratų tarpvėžio plotis parenkamas taip, kad priekinių ratų pėdsakai sutaptų su užpakalinių ratų pėdsakais.

 Traktorių gamintojai kai kuriuose modeliuose apsiriboja mažesniu tarpvėžio pločių skaičiumi. Šiuo atveju ratlankio ir disko jungiamosios dalys (kronšteinai) būna įrengtos taip, kad panaudojus skirtingus surinkimo variantus tarpvėžio pločio reikšmė išlieka ta pati. Kai kurių variantų tiesiog negalima panaudoti dėl vietos stokos traktoriuje. Taigi, universalus traktorius gali turėti aštuonis, šešis, keturis ar kitokį skaičių skirtingų tarpvėžio pločių. Kiek jų yra, kokios reikšmės ir kaip gaunamos, galima surasti traktoriaus techninėje dokumentacijoje (instrukcijoje).

Traktoriaus padangų plotis (B), tarpvėžio plotis (Tp) ir prošvaisa lemia traktoriaus tinkamumą kaupiamųjų ir kitų žemės ūkio augalų tarpueiliams purenti.

Prošvaisa vadinamas atstumas nuo dirvos paviršiaus iki žemiausio traktoriaus taško (paprastai priekinio ar užpakalinio tilto). Bendrosios paskirties traktorių prošvaisa turi būti tokio aukščio, kad nekliūtų už dirvos nelygumų. Universaliųjų traktorių prošvaisa yra kelio minimali ir agrotechninė, t. y. prošvaisa virš augalų. Pageidautina, kad kaupiamųjų kultūrų tarpueiliams įdirbti skirti traktoriai turėtų kuo aukštesnę prošvaisą.

Traktorių priekiniai ratai dažniausiai yra siauresni, todėl juos lengviau galima pritaikyti įvairaus pločio tarpueiliams įdirbti. Užpakalinių ratų padangos yra plačios. Tarpueiliams įdirbti galima parinkti ratus su siauromis padangomis. Traktorių su siauromis padangomis lengviau pritaikyti tarpueiliams įdirbti, tačiau jis daugiau slėgs dirvą. Apie dirvos suslėgimą galima spręsti pagal lyginamąjį slėgį. Lyginamasis slėgis - tai svorio jėgos dalis, tenkanti vienam rato atraminio paviršiaus ploto vienetui. Lyginamasis slėgis priklauso ne tik nuo rato apkrovos, bet ir nuo rato skersmens, pločio ir slėgio padangose. Kuo mažesnis padangos skersmuo ir plotis, tuo mažesnis rato atraminio paviršiaus plotas ir didesnis lyginamasis slėgis. Kuo mažesnis oro slėgis padangose, tuo jos daugiau deformuojasi ir didėja atraminio paviršiaus plotas. Ratinių traktorių lyginamasis slėgis neturėtų viršyti 0,08-0,12 MPa.

Ratus su siauromis padangomis nesunku nustatyti taip, kad jie važiuotų tiksliai arba beveik tiksliai viduriu ir kad būtų išlaikomas minimalus agrotechninės apsauginės zonos plotis (C). Tokių ratų tarpvėžio plotis (Tp) gali būti keičiamas tam tikrais intervalais, pavyzdžiui, kas 5 arba 10 cm. Kad būtų išsaugomos minimalios apsaugos zonos, traktorių su plačiomis padangomis tarpvėžio pločiai turi būti tikslūs. Tarpvėžio plotis turi būti toks, kad šios agrotechninės apsaugos zonos išliktų iš rato išorinės ir vidinės pusės. Taigi, nustatyti, koks turėtų būti tarpvėžio plotis galima pagal tokią sąlygą: n A + B + 2C < Tp < (n + 2) A - B - 2C, kur n - traktoriumi apimamų (apžergiamų) augalų tarpueilių skaičius; A - atstumas tarp augalų eilučių; B - padangų plotis; C - minimalus agrotechninės apsaugos zonos plotis.

Naudojant plačias padangas šią sąlygą galima įvykdyti tik turint galimybę nustatyti bet kokio dydžio ratų tarpvėžio plotį. Kai traktoriuje ratų tarpvėžio pločių dydžiai yra fiksuoti (paprastai jie būna pateikti traktoriaus techninėje dokumentacijoje), norint įvykdyti pateiktą sąlygą tenka įsigyti siauresnes padangas.

Žinant, atstumą tarp auginamų augalų eilučių (A) ir galimus traktoriaus tarpvėžio pločius (Tp), galima apskaičiuoti padangų plotį, kad neįsigytume per daug siauras, kurios labai slėgs dirvą. Taigi, tarpueiliams įdirbti tinkamų padangų plotį galima nustatyti pagal tokias sąlygas:

B < (n + 2) A - 2 C - Tp arba B < Tp - n A - 2C

Kuo didesnis tarpvėžio plotis, tuo didesnis traktoriaus stabilumas. Pageidautina, kad kalvotose vietovėse, dirbant transporto darbus būtų nustatytas kuo didesnis tarpvėžio plotis.

A. Janulevičius

Mano ūkis, 2012/05