MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/04
Sėjamosiose daugėja elektronikos
  • E. Šarauskis
  • Mano ūkis

Žemės ūkis viena iš pramonės šakų, kurioje sparčiausiai diegiamos naujos gamybos technologijos, tobulinama mašinų konstrukcija, technologiniai darbo procesai, jų valdymas ir priežiūra. Naujausios sėjamosios - dar universalesnės, dar didesnės, dar platesnės ir su dar daugiau elektronikos.

Baigėsi tie laikai, kai beveik kiekvienas mašinos savininkas galėjo lengvai susiremontuoti savo automobilį, traktorių, kombainą ar kitą mašiną. Mechanines ir hidraulines sistemas vis dažniau keičia elektroninės sistemos. Automobiliuose ar traktoriuose tai lyg ir tapo savaime suprantama, tačiau ta pati tendencija galioja ir kitoms žemės ūkio mašinoms, tarp jų ir sėjamosioms, tręšiamosioms, purkštuvams ir t. t. Vietoj darbinio jėgos veleno ir hidraulinės sistemos įrangos, vis plačiau naudojama elektros įranga, o mašinų darbo technologinius procesus valdo ne mechaninės ar hidraulinės, bet elektrinės pavaros, priežiūrą atlieka elektroniniai įtaisai. Daugėja automatikos, kompiuteriniu valdomų darbo parametrų ir režimų.

Jau šiuo metu kai kurių sėjamųjų sėklų dozavimo sistemos velenai varomi elektrine pavara. Tikėtina, kad netolimoje ateityje daugumoje pneumomechaninių sėjamųjų ventiliatoriai taip pat bus sukami elektrine pavara. Šiuo metu Amazone EDX eSeed sėjamoji jau turi pritaikytą elektrinę pavarą ventiliatoriams sukti. Šie pakeitimai turi nemažai privalumų, nes didesnis pavaros naudingumo koeficientas, mažiau sunaudojama degalų. Taip pat reikia pripažinti, kad elektrinis sėjamosios darbinių parametrų ir technologinių parametrų valdymas gali būti patogesnis negu mechaninis ar hidraulinis. Be to, darbinis jėgos velenas ir diržinės pavaros neišvengiamai labiau dyla, palyginti su elektrinėmis pavaromis ir joms naudojama įranga.

Šios naujos tendencijos neabejotinai kelia ir papildomus reikalavimus traktoriams ir kitoms jėgos mašinoms, kuriose turi būti montuojama papildoma įranga, galinti mechaninę energiją perversti elektros energija. Kai kurie žemės ūkio technikos gamintojai jau šiuo metu siūlo, kiti greitu laiku pasiūlys jėgos mašinas, kuriose generatoriais sukuriama papildoma reikalinga elektros energija bus naudojama kabinamų žemės ūkio mašinų elektrinių mazgų ir įtaisų darbo procesams, valdymui bei priežiūrai.

Su ISOBUS paprasčiau

Modernėjant žemės ūkio technikai, vos ne kiekvieno didesnio gamintojo prestižo reikalas sukurti savo unikalų elektroninį valdymo pultą, kuriuo būtų užtikrinamas geras darbinis ryšys tarp jėgos mašinos - traktoriaus - ir prie jo kabinamo žemės ūkio padargo. Ne išimtis ir sėjamosios. Jų valdymas, priežiūra ir kontrolė atliekama traktoriaus kabinoje įrengiamais elektroniniais valdymo pultais - kompiuteriais. Daugelis žemės ūkio mašinų gamintojų stengiasi naudoti vis universalesnius valdymo pultus, kurie tiktų ir dirbant su eilinėmis javų ir rapsų ar punktyrinėmis cukrinių runkelių ir kukurūzų sėjamosiomis, ir su mineralinių trąšų tręšiamosiomis, ir su kita žemės ūkio technika. Tai gana patogu, jei įvairūs žemės ūkio padargai įsigyjami iš to paties gamintojo. Tačiau dažniausiai ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės perka ne vieno gamintojo produktus. Reikia pripažinti, kad ir pagaminti visą gamą labai geros, kokybiškos ir konkurencingos žemės ūkio technikos nėra taip paprasta.

Dažniausiai kompanijos specializuojasi, koncentruodamosi į tam tikrą mašiną ar mašinų grupę. Be to, norint nuolat tobulinti mašinas, jų konstrukciją ir darbo technologinius procesus, reikia ir nemažai laiko bei lėšų skirti moksliniams bei eksperimentiniams tyrimams. Ne paslaptis, kad suformuoti labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų kolektyvą, skirti milijonus moksliniams ir praktiniams bandymams, kokybės sistemoms užtikrinti, reklaminei kampanijai ne vienai, o kelioms žemės ūkio mašinų grupėms yra gana sudėtinga, o dažnai ir netikslinga. Dėl to vieni gamintojai stipresni vienoje mašinų grupėje, kiti - kitoje. Žemės ūkio mašinų naudotojai tą taip pat kuo puikiausiai supranta, todėl retai kuriame ūkyje ar bendrovėje galima matyti tik vieno gamintojo žemės ūkio techniką, o įsigijus skirtingų gamintojų įvairios paskirties žemės ūkio mašinas, dažnai būtina įsigyti ir toms mašinoms pritaikytą atskirą elektroninį valdymo pultą.

Manoma, kad šią susidariusią problemą turėtų išspęsti ISOBUS įranga ir technologija. ISOBUS - standartizuota įranga, sujungianti traktorių, kabinamą žemės ūkio mašiną ir kompiuterinę sistemą ir perduodanti duomenis. Pagrindinis tikslas yra tas, kad skirtingų žemės ūkio mašinų gamintojai taikytų bendrą standartą ir ateityje tą patį elektroninį valdymo pultą galėtų naudoti darbui su skirtingomis įvairių gamintojų žemės ūkio mašinomis. Ši idėja nėra nauja, nes apie tai kalbama jau daugelį metų. Dar 1991 m. viena iš ISO standartų darbo grupių (žemės ūkio elektronikos) pradėjo ISOBUS veiklą. 2001 m. ISOBUS standartas buvo įvestas traktoriams ir žemės ūkio mašinoms. 2008 m. septyni žemės ūkio technikos gamintojai (AGCO, „Claas", CHN, „Grimme", „John Deere", „Kverneland Group" ir „Pöttinger") ir dvi asociacijos įkūrė Žemės ūkio elektronikos fondą (AEF), kurio tikslas siekti tarptautinės plėtros, elektroninių technologijų sklaidos ir įgyvendinti elektroninius standartus, skatinti partnerystę tarp žemės ūkio technikos gamintuojų, koordinuoti ISOBUS diegimą ir tobulinimą. Dabar šis fondas jau turi per 120 narių. 

Pastaruoju metu jau yra gerų pavyzdžių. „Kverneland Group" įmonių grupė buvo viena pirmųjų, kuri savo universalų terminalą Tellus sertifikavo pagal ISOBUS standartą ISO 11783. Tellus terminalas suteikia galimybę iš traktoriaus kabinos valdyti įvairių mašinų darbinius režimus. Galima pasirinkti įvairias technologinių vėžių kombinacijas, archyvuoti sėjos, tręšimo ar purškimo darbo planus, nustatyti tam tikrus mašinų technologinius režimus. Pagrindiniai terminalo privalumai yra tai, kad pagerinamos darbo sąlygos vairuotojui, palengvinamas kabinamos žemės ūkio mašinos valdymas ir priežiūra, išsaugomi ir archyvuojami sudaryti sėjos, tręšimo, purškimo ir kitų technologinių operacijų darbo planų ir nustatymų įrašai, yra galimybė nustatyti padarytas darbo proceso klaidas, taupomas darbo laikas, taip pat lėšos ir kiti ištekliai.

Kaip skelbiama GO leidinio „Newelectronicfeatures" straipsnyje šeši žemės ūkio mašinų gamintojai „Amazone", „Grimme", „Krone", „Kuhn", „Lemken" ir „Rauch", susivieniję į CCI asociaciją, sukūrė elektroninį kompiuterinį įrenginį - terminalą ISOBUS CCI 100/CCI 200, kurį be jokių problemų galima naudoti skirtingos paskirties šių gamintojų mašinoms: sėjamosioms, sodinamosioms, tręšiamosioms, rinktuvinėms priekaboms, derliaus nuėmimo ir kitoms su ISOBUS suderintoms mašinoms ir įrenginiams valdyti, prižiūrėti ir kontroliuoti. Ankstesnėje pasaulinėje žemės ūkio technikos parodoje Hanoveryje, terminalas ISOBUS CCI buvo apdovanotas aukso medaliu. Tikimasi, kad vis daugiau žemės ūkio gamintojų suderins savo įrangą pagal bendrą standartą ir supaprastins žemdirbiams žemės ūkio technikos pasirinkimo galimybes.

 „Kverneland Group" įmonių grupė pritaikiusi ilgametę gamybos patirtį pagamino ISOBUS terminalą IsoMatchTellus, kuriame vienu metu gali būti du ekranai. Šio terminalo privalumas yra tas, kad vienu metu dirbant su dviem skirtingos paskirties mašinomis (pvz., sėjamąja ir tręšiamąja), jos gali būti valdomos ir jų darbo technologiniai parametrai bei režimai kontroliuojami vienu prietaisu, nieko papildomai neperjungiant. Vairuotojas gali geriau susikoncentruoti į mašinos valdymą, neblaškomas jo dėmesys.

E. Šarauskis

Mano ūkis, 2012/04