MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/01
Tobulinama javų kombainų konstrukcija
  • L. Špokas
  • Mano ūkis

Kombainų gamybos techninę pažangą atspindi pasiekiami nauji javų nuėmimo pasaulio rekordai. 2008 m. Škotijoje kombainas New Holland CR9090 Elevation su dviem ašiniais kūlimo-separavimo būgnais ir 10,7 m pločio Vario pjaunamąja per 8 darbo valandas prikūlė 551 t grūdų. Valandinis kombaino našumas siekė 68,8 t. Šiais metais Anglijoje kombainas Claas Lexion 770 su APS kūlimo sistema, dviem rotoriniais šiaudų separatoriais, pusiau vikšrine važiuokle ir 12 m pločio Vario pjaunamąja per tą patį laiką prikūlė 675,84 t grūdų. Jo valandinis našumas buvo 15,68 t didesnis už ašinio kombaino New Holland CR.

Kombainų gamintojai naujausius techninius sprendimus pirmiausia diegia laidžiausiuose kombainuose. Tačiau dabar jau daugiau dėmesio skiriama vidutinio laidumo kombainams, nepamirštami ir mažųjų ūkininkų rūpesčiai. Tai atsispindėjo Vokietijoje vykusioje  parodoje „Agritechnika 2011".

Naujų javų kombainų pjaunamosios

Universalios javų pjaunamosios tvirtinamos prie skirtingų kombainų. Jos gali būti su nekeičiamu ir keičiamu dugno pločiu bei sudedamos. Specialios paskirties pjaunamosios naudojamos žemaūgiams augalams, saulėgrąžoms, kukurūzams nuimti. Svarbiausios pjaunamosios dalys yra pjovimo aparatas, sraigė, lenktuvai, pavaros ir valdymo įtaisai.

Naujausiuose kombainuose dažniausiai javų pjaunamosiose dalgį tiesia linija stumdo vadinamasis Šumacherio planetinis reduktorius. Palyginti su švytuojančio disko reduktoriumi, ši sistema turi daugiau privalumų, nes dalgio galvutė nestumdoma pirmyn-atgal arba nekilnojama aukštyn-žemyn. Bemaž visose pjaunamosiose peiliukai prie sijelės pritvirtinti varžteliais. Plačiose pjaunamosiose (ilgesnėse kaip 9,1 m) dėl trinties jėgų ir peiliukų apkrovos dalgiui stumdyti reikia daug jėgos. Išeitys yra kelios: mažinti trinties jėgas, dalgį padalyti į dvi dalis ir jas stumdyti priešingomis kryptimis. Įprastose pjaunamosiose dalgio peiliukai remiasi į trumpas trinties plokšteles. Juos iš viršaus prilaiko spaudikliai. Vis dažniau pjaunamosiose naudojamos peiliukų aktyvios atramos.

Stumdomo dalgio peiliukai remiasi į ritinėlius, peiliukus iš viršaus liečia kiti ritinėliai. Dalgiui slankiojant, ritinėliai sukiojami. Riedėjimo trinties jėgos yra daug mažesnės už slydimo trinties jėgas. Gretimų peiliukų ašmenų nuosklembos yra nukreiptos į priešingas puses. Dalgio peiliukams, kurių ašmenų nuosklemba nukreipta žemyn, pjaunant augalus prie dvigubo piršto viršutinės briaunos (4), jie yra stumiami aukštyn, tada gretimi pjauna prie apatinės briaunos ir stumiami žemyn. Dalgis yra tartum plaukiojančioje padėtyje. Trinties jėgų poveikis dalgiui stumdyti yra minimalus.

Kombainų Claas plačiose pjaunamosiose yra du dalgiai. Juos stumdo abiejose pjaunamosios pusėse esantys planetiniai reduktoriai, apsaugoti kardaninėse pavarose įrengtomis apsauginėmis movomis. Plačiose kombainų New Holland pjaunamosiose taip pat planuojama įrengti du dalgius. Jų pavara įrengta pjaunamosios viduryje. Švaistikliai dalgius stumdys nuo vidurio kraštų link.

Kad įvairaus aukščio nupjautus javus sraigė tolygiai stumtų nuožulniajam transporteriui, tarp dalgio ir sraigės cilindrinės dalies turi būti paliktas racionalus atstumas. Vario pjaunamojoje šis atstumas keičiamas iš kabinos stumdant pjovimo aparatą pirmyn ir atgal. Platus kombainų Massey Ferguson ir Fendt universalios pjaunamosios dugnas pakeistas vientisu juostiniu transporteriu. Nupjauti javai gula ant transporterio juostos, o jų varpos pirmiausia patenka po sraige. Nuimant aukštus rapsus, papildoma sraigė nukreipia viršutinę stiebų dalį po pjaunamosios sraige. Šios pjaunamosios priežiūrai reikia skirti didesnį dėmesį.

Viena iš seniausiai kombainų pjaunamąsias gaminanti firma „Zürn" pakeitė vientisą juostinį transporterį sekciniu. Šios pjaunamosios dažniausiai tvirtinamos prie labai laidžių John Deere javų kombainų. Naujausių pjaunamųjų transporterio sekcijų pavara patobulinta. Juostas pastoviai tempia naujos konstrukcijos patikimas tempiklis. Po transporterio juostomis patenkančios žemės ir augalų dalelės subyra į lovelį. Pasukus vieną sekciją aukštyn, gretimos sekcijos lovelį galima ištraukti ir išvalyti susikaupusias sąnašas. Sekciniai transporteriai nupjautus javus tiekia labai našiai 660 mm skersmens sraigei, kurios vijų aukštis siekia 125 mm. Tolygus nupjautų javų tiekimas nuožulniajam transporteriui garantuoja sklandesnį kuliamosios technologinį procesą, didesnį laidumą, mažesnius grūdų nuostolius.

Nustatyta, kad kombainai su 10,7 m pločio pjaunamąja yra apie 18 proc. našesni už kombainus su 9,1 m pločio pjaunamąja, nors jie darbo metu važiuoja greičiau. Plačių pjaunamųjų sraigė darbo metu šiek tiek švytuoja. Todėl negalima nustatyti vienodo tarpo tarp sraigės vijų ir už jos esančios stumdomos atraminės plokštelės. Plačių Claas kombainų pjaunamųjų sraigės velenas remiasi į tris atramas: laikiklių sraigės viduryje ir pjaunamosios galuose. Panašios konstrukcijos sraigės pakaba jau įrengta firmos „Geringhoff" gaminamose pjaunamosiose, ypač sudedamosiose.

Nupjautus javus sraigės vijos turi sustumti į pjaunamosios vidurį, o pirštai nustumti nuožulniajam transporteriui. Dažniausiai sraigės pirštai yra išdėstyti eilėmis, tarp kurių yra vienodi arba skirtingi tarpai. Kad javai tolygiau būtų tiekiami nuožulniajam transporteriui, pjaunamosiose sraigės pirštai yra išdėstyti sraigtinėmis linijomis. Kombainuose Massey Ferguson, Fendt, rusiškose javų derliaus dorojimo mašinose Acros ir Torum sraigės pirštai stumia javus tarpiniam pirštiniam būgnui, o pastarasis juos paskleidęs visame nuožulniojo transporterio plotyje nustumia grandikliniam transporteriui.

Visuose dabartiniuose kombainuose nuožulnusis transporteris yra grandiklinis. Jis užima daug vietos, bet aktyvaus technologinio proceso neatlieka. Transporterio apatinės vijos padėtis priklauso nuo stumiamų javų sluoksnio storio. Claas kombainuose tai susieta su kūlimo aparato apkrova, t. y. kombaino važiavimo greičio automatiniu valdymu. Šios sistemos veikimas vis dar tobulinamas. Kuo storesnį javų sluoksnį dugnu stumia nuožulniojo transporterio apatinė vija, tuo aukštyn yra stumiamas būgno velenas, keliama trauklė, sukamas potenciometras ir spaudžiamos spyruoklės. Potenciometras yra sujungtas su kombaino važiavimo greičio valdymo sistema, kuri sumažina kombaino važiavimo greitį.

Sumažėjus javų sluoksnio storiui po nuožulniuoju transporteriu, spyruoklės stumia būgno veleną ir trauklę žemyn, suka potenciometrą priešinga kryptimi. Didinamas kombaino važiavimo greitis. Galima nustatyti, kad kombaino važiavimo greitis priklausytų dar ir nuo šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostolių. Tai  naujas žingsnis į kombaino automatinį valdymą. Kituose kombainuose važiavimo greitis yra susietas su kūlimo būgno veleno sukimo momentu arba pavaros diržo buksavimu ar kitu parametru.

Rusiškame kombaine su vienu ašiniu kūlimo-separavimo būgnu Torum 740 nuožulniojo transporterio korpuse yra du papildomi būgnai, kurių paviršiuje priešingomis kryptimis sraigtinėmis linijomis pritvirtinti trikampio formos spragiliukai. Jie tolygiai paskleidžia ir išlygina tiekiamą javų sluoksnį ir iš varpų iškulia dalį grūdų.

Darbo metu sudėtinga valdyti pjaunamąją, nes ją reikia kilnoti, pjovimo aparatą stumdyti pirmyn-atgal, lenktuvus sukti skirtingu greičiu, kilnoti ir stumdyti. Dauguma pjaunamosios veiksmų valdomi iš kabinos hidrauline pavara. Kombainų gamintojai keičia diržines ir grandinines pavaras į ilgalaikes ir patikimas kardanines. Tai labiau liečia sudedamas pjaunamąsias. Jų hidraulinė sistema yra atskirta nuo kombaino. Prie pjaunamosios korpuso tvirtinamas talpus alyvos bakas, keli alyvos siurbliai, pavaros reduktorius ir valdymo dalys. Kardaninė pavara su apsaugine mova suka pjaunamosios sraigę, hidraulinė pavara - lenktuvus, o trečioji pavara stumdo dalgį

Toliau tobulinama pjaunamųjų dirvos nelygumų kopijavimo, lenktuvų sukimosi dažnio ir kombaino važiavimo greičio suderinimo bei kitos sistemos.

Kombaino kuliamoji

Joje iš varpų iškuliami grūdai, iš šiaudų ir nuokulų atskiriami grūdai. Nuo kūlimo aparato darbo priklauso šiaudų separatorių ir nuokulų valytuvo veikimo kokybiniai rodikliai. Per pastaruosius dvejus metus tangentinio kūlimo aparato konstrukcija nepakito. Renkantis kombainą, reikėtų žinoti, kad laidesnis yra tas kūlimo aparatas, kurio būgnas platus ir ant jo yra pritvirtinta daug spragilų. Laidumui turi įtakos ir būgno masė. Kombainų Laverda tarpuose tarp būgno spragilų įmontuotas balastinis svoris, kuris padidina būgno masę, inercijos momentą ir sukimosi dažnio pastovumą, esant netolygiai būgno apkrovai. Claas klavišiniuose kombainuose jau montuojami uždari, masyvūs būgnai. Nuimant kukurūzus grūdams, nereikia tarpų tarp spragilų uždengti skardiniais dangalais.

Kūlimo kokybė priklauso nuo pobūgnio konstrukcijos, pobūgnio gaubimo kampo bei jo padėties būgno atžvilgiu. Mažo laidumo kombainuose Deutz Fahr, Laverda, Claas tarpas tarp būgno spragilų ir pobūgnio pradžioje esančių skersinių juostų keičiamas viena, o gale - kita svirtimi. Nuimant drėgnus, ypač piktžolėtus javus, galima nustatyti racionalesnį tarpą, kad mažiau būtų sužalojama grūdų ir trupinama šiaudų.

Keičiant būgno sukimosi dažnį ir tarpą tarp būgno spragilų ir pobūgnio galima pasiekti, kad bet kuris tangentinis arba ašinis kūlimo aparatas ir iš drėgnų varpų iškultų visus grūdus. Tačiau tada iš sutrupintų šiaudų ir nuokulų separatoriai nespėtų atskirti grūdų, tad kūlimo procesas turi būti sklandžiai intensyvėjantis. Tai gali pasiekti dvibūgniai kūlimo aparatai, kurie montuojami Krasnojarsko kombainų gamyklos kombainuose Jenisej-1200-HM. Pažangesnė kūlimo sistema įdiegta Claas ir Sampo Rosenlew kombainuose.

Prieš pagrindinį kūlimo būgną esančio būgno paskirtis - paskleisti nuožulniojo transporterio tiekiamą augalų srautą, padidinti jo slinkimo greitį ir iš varpų iškulti dalį grūdų. Didinant masės slinkimo greitį, mažėja kuliamo augalų sluoksnio storis. Tad į pagrindinį kūlimo aparatą galima tiekti dar didesnį javų srautą. Būgno sukimosi dažnis yra mažesnis už pagrindinio būgno sukimosi dažnį. Po būgnu yra vientisas arba trijų dalių ardelinis pobūgnis. Nuo 1993 m. Claas kombainuose esančios APS sistemos pasiteisino. Kol kas niekam nepavyko sukurti analogiškos technologijos. Tobulinamas ir New Holland kombainuose už kūlimo aparato montuojamas rotorinis šiaudų separatorius. Nuimant rapsus po juo esantis pobūgnis nuleidžiamas žemyn. Kombainuose Fendt ir Laverda po rotoriniu šiaudų separatoriumi yra keičiamos padėties pobūgnis. Nuimant labai sausus ir trapius javus, kad šiaudai būtų mažiau trupinami, iš kabinos valdoma elektros mechanine pavara akytas pobūgnis pastatomas virš rotorinio šiaudų separatoriaus. Be to, galima keisti ir pagrindinio pobūgnio gale esančių pirštinių ardelių padėtį.

Ši kūlimo-separavimo sistema skiriasi nuo kitų panašių sistemų tuo, kad ilgų klavišinių kratiklių pradžia sutampa su pirštinių ardelių galais. Kai pobūgnis yra po rotoriniu šiaudų separatoriumi, pro jo akytus ardelius iškritę ilgi šiaudgaliai nepatenka ant valytuvo, nes jie kartu su šiaudais numetami į šiaudų smulkintuvą.

Klavišiniuose kombainuose grūdus iš šiaudų atskiria kratikliai. Jų konstrukcijoje ryškesnių pakeitimų nėra. Laidžiuose hibridiniuose kombainuose Claas, John Deere, o dabar Fendt ir Massey Ferguson yra du ašiniai rotoriniai šiaudų separatoriai. 1996 m. kompanija „Claas" pradėjo gaminti kombainus Claas Lexion 480 su dviem ašiniais rotoriniais šiaudų separatoriais. Dabar gaminamų hibridinių kombainų Claas Lexion 700 ašinių rotorių skersmuo 0,445 m, ilgis - 4,2 mm. Rotorių priekyje įrengtos trumpos sraigės, už jų keturios dantų eilės. Rotorius iš apačios gaubia akyti pobūgniai, o iš viršaus - dangalai su keičiamos padėties kreipiamosiomis juostomis. Jos ir rotorių dantys stumia šiaudus ašine kryptimi. Rotorius gaubia ekscentriniai gaubtai taip, kad virš rotoriaus dantų iki gaubto paviršiaus būtų didesnis tarpas, palyginti su tarpu rotorių apačioje. Rotorių sukami šiaudai jų viršuje išdraikomi, o apačioje - dar ir kuliami. Kad ant valytuvo patektų mažiau priemaišų, priekiniai pobūgniai pridengiami valdomos padėties dangalais.

Hibridiniame kombaine John Deere C670i taip pat įrengti du 0,464 m skersmens ir 3,4 m ilgio ašiniai rotoriniai separatoriai. Jų paviršiuje keturiomis eilėmis pritvirtinti 28 dantys. Rotorių pradžioje dantų ilgis siekia 80, likusiųjų - 100 mm. Šiaudus išilgai rotorių stumia prie ekscentrinių gaubtų paviršiaus pritvirtintos lanko formos juostos.

Hibridiniuose kombainuose Fendt ir Massey Ferguson irgi sumontuoti du ašiniai rotoriniai šiaudų separatoriai.

Kombaine Fendt skersinis 0,5 m skersmens būgnas du šiaudų srautus nustumia ašiniams 0,475 m skersmens ir 4,15 m ilgio rotoriams. Būgnų priekyje įrengti sraigtai, kurie yra ilgesni už hibridinio Claas kombaino rotorių sraigtus. Sraigtai išlygina, sumaišo šiaudų srautus ir sklandžiai stumia ašine kryptimi. Toliau būgnų paviršiuje keturiomis sraigtinėmis linijomis pritvirtinti 38 pirštai. Jų gale yra juostos, kurios šiaudus nukreipia į smulkintuvą. Kiekvieną rotorių 150º kampu gaubia penki pobūgniai, kurių bendras separacijos plotas 3,54 m2. Skersinio būgno sukimosi dažnis keičiamas nuo 475 iki 950 min.-1, o ašinių rotorių - nuo 360 iki 1 000 min.-1 Sukimosi dažnis keičiamas iš kabinos valdomu variatoriumi.

Stambūs ūkiai įsigyja kombainus su ašiniu kūlimo-separavimo būgnu (pvz., Case IH, New Holland CR), kurie gali nuimti derlių ir nepalankiomis pjūčiai sąlygomis. Esant labai palankioms sąlygomis, jie yra našesni už hibridinius kombainus, nors degalų sąnaudos tonai grūdų prikulti yra didesnės.

Naujausio John Deere kombaino ašinis kūlimo-separavimo aparatas skiriasi nuo ankstesniojo tuo, kad kūlimo būgno priekis yra nupjauto kūgio formos. Už jo tęsiasi cilindrinė būgno dalis. Bendras būgno ilgis 3,12 m. Skersinis būgnas susiaurina nuožulniojo transporterio tiekiamą javų srautą ir stumia kūlimo-separavimo būgno sraigtinei daliai. Trijų pradžių sraigtai tolygiai stumia javus kūlimo aparatui. Jį sudaro 0,76 m skersmens nupjauto kūgio formos būgnas su keičiamais spragiliukais ir trys 1,1 m2 ploto pobūgnių sekcijos. Prie būgno yra pritvirtinta 15 arba 24 spragiliukai.

Nuimant skirtingus augalus keičiamos pobūgnio sekcijos. Javams skirtos pirmos dvi sekcijos tankios, o trečioji - akytesnė. Tarpas tarp būgno spragiliukų ir pobūgnio keičiamas iš kabinos elektromechanine pavara. Tarp būgno spragiliukų ir viršutinio gaubto yra didesnis tarpas negu sraigtinėje dalyje. Gaubtų viršutinėje dalyje pritvirtintos lanko formos kreipiamosios juostos, kurios nukreipia šiaudus būgno ašinės linijos kryptimi. Jų padėtis taip pat keičiama iš kabinos elektromechanine pavara. Tarpe tarp būgno spragiliukų ir pobūgnių javų sluoksnis suspaudžiamas ir kuliamas, o būgno viršutinėje ertmėje išdraikomas, todėl grūdai atskiriami intensyviau.

 Iš kūginio kūlimo aparato javai patenka į separatorių. Jį sudaro 0,834 m skersmens 1,2 m ilgio cilindras, kurio paviršiuje šešiose eilėse pritvirtinti keičiami dantys. Apatinę būgno dalį gaubia keturios akytos 1,5 m2 ploto pobūgnių sekcijos, o viršutinę - dar ir ekscentriškesnis gaubtas. Dėl to šiaudai dar intensyviau purenami. Kūlimo-separavimo būgno gale įrengtas 1,36 m pločio nukreipiamasis būgnas, po juo - pailgintas 0,36 m2 ardelinis pobūgnis. Būgnas meta šiaudus į smulkintuvą. Išbirusios pro visus pobūgnius nuokulos (grūdų, pelų ir šiaudgalių mišinys) patenka ant valytuvo pradžios.

Lietuvoje jau darbuojasi JAV gaminami ašiniai Fendt kombainai. Jų kūlimo aparatą sudaro 0,8 m skersmens, 3,56 m ilgio horizontalus ašinis kūlimo-separavimo būgnas, kurį gaubia pobūgniai.

Būgnas turi penkias zonas. Būgno priekyje yra trijų pradžių sraigtas, kuriam javus priverstinai stumia skersinis būgnas. Būgno trijų pradžių sraigtai tiekia tris javų srautus pradiniam kūlimo būgnui su trimis trumpais spragiliukais. Jie kulia ir stumia javus būgno ašies kryptimi. Iškulti grūdai išbyra pro pobūgnį, kuris būgno apatinę dalį gaubia 161º kampu. Už spragiliukų įtaisyti peiliai, kurie trukdo javams vyniotis apie būgną. Už peilių prie būgno pritvirtinta dvylika eilių kūlimo-separavimo įtaisų. Trijose eilėse kas 120º kampu yra po du rievėtus spragilus. Priekyje esančių spragilų rievės nukreiptos į vieną pusę, o už jų - į kitą. Kitose trijose eilėse kas 120º kampu spragilai įtaisyti per visą būgno ilgį.

Trijuose tarpuose tarp pirmųjų spragilų, kas 120º kampu pritvirtinti kampuočiai, kurie iš šiaudų separuoja grūdus. Dar kituose trijuose tarpuose tarp pirmųjų spragilų kas 120º kampu prie būgno pritvirtintos trys eilės peilių. Kiekvienoje eilėje yra peiliai, apsaugantys rotorių nuo apsivyniojimo šiaudais. Kiekvienoje eilėje galima pritvirtinti dar po 7 peilius. Būgno gale kas 60º kampu pritvirtintos šešios juostelės, kurios meta šiaudus į smulkintuvą.

Būgną gaubia trys kūlimo ir du separacijos pobūgniai. Kiekvienas kūlimo pobūgnis sudarytas iš trijų dalių. Jos 161º kampu gaubia būgno priekinę dalį. Jų plotas 1,75 m2. Šiaudų separavimo pobūgniai 204º kampu gaubia būgną, jų plotas 1,54 m2. Atstumas tarp pobūgnio gretimų vielų 32 mm. Rotorių suka hidrostatinė pavara. Sukimosi dažnio keitimo ribos yra trys: 200-1 040; 200-789 ir 200-400 min.-1

Pirmieji kombainai New Holland su dviem ašiniais kūlimo-separavimo būgnais buvo pradėti gaminti 1974 m. Jų gamyba buvo sustabdyta, o konstrukcija vis tobulinama. Dabar gaminami kombainai New Holland CR 9090 Elevation yra labai laidūs, nes kiekvienas būgnas kulia dvigubai plonesnį javų sluoksnį, lyginant su vieno ašinio būgno aparatu. Dviejų kūlimo-separavimo būgnų aparato laidumas yra suderintas su 6,5 m2 ploto trijų sietų valytuvo laidumu. Jame kratomoji lenta ir apatinis sietas švytuoja priešinga kryptimi negu trumpasis ir viršutinis sietas. Padidinta sietų švytavimo eiga ir trajektorijos aukštis. Kombainas nedaug reaguoja į perkrovas, o grūdų sužaloja tris kartus mažiau negu tangentinis kūlimo aparatas.

Kalvotiems laukams skirtuose New Holland kombainuose valytuvo viršutinio sieto švytavimo eiga ir kryptis priklauso nuo šoninio kombaino pasvirimo. Tačiau kombainas važiuoja ne tik skersai šlaito, bet ir kalvos šlaitu aukštyn bei žemyn. Važiuojant kalvos šlaitu aukštyn, nuokulos ir grūdai sietais slenka greičiau, dalis grūdų nespėja išbyrėti pro tarpus tarp sietų žvynų. Važiuojant kalvos šlaitu žemyn, pro sietų žvynus išbyra daugiau šiukšlinių priemaišų. Naujausiuose New Holland kombainuose valytuvo ventiliatoriaus sukimosi dažnis priklauso nuo kombaino pasvirimo kampo ir krypties. Tikėtina, kad automatinė valdymo sistema keis ir tarpus tarp sietų žvynų.

Daugumoje kombainų nuokulas ant viršutinio sieto tiekia kratomoji lenta, kuri užima daug vietos ir nėra aktyvus separatorius. Vokietijos Hohenheimo universitete tiriamas akyto paviršiaus kratomosios lentos veikimas, kai po juo pučiamas oro srautas.

Kombainų technologinio proceso sistemų matmenų pakeitimas yra susietas su esminiais konstrukcijos pokyčiais ir didžiulėmis investicinėmis lėšomis. Tad dabar tobulinama technologinio proceso kontrolės ir automatinio valdymo sistema. Kombaino sistemų veikimą gali stebėti ne tik kombainininkas, bet ir jo šeimininkas būdamas biure ar net kelyje. Kombainininkų kvalifikacija dar atsilieka nuo techninės pažangos, todėl yra prietaisai (pvz., kombainuose Claas Cemos), kurie, pasikeitus darbo sąlygomis, pataria kombainininkui, kuriuos technologinius parametrus reikėtų patikslinti ir nurodo pokyčio pasekmes. Ne paslaptis, kad kombaino darbo laikas sudaro apie 70 proc. viso jo buvimo laiko lauke. Daug laiko sugaištama pradedant ir baigiant lauką pjauti, laukiant grūdų transporto, iškraunant grūdus. Jau yra kombaino ir greta važiuojančio grūdų transporto važiavimo greičio valdymo automatinė sistema, todėl iškraunant grūdus nereikės mažinti kombaino važiavimo greičio. Kitas etapas automatinio valdymo srityje - kombaino grūdų iškrovimo sraigės padėties valdymas, kad transporto priemonės kėbulas būtų tolygiai užpildytas. Dar netenkina šiaudų susmulkinimas, ypač vėjuotą dieną šiaudų pjaustinio ir pelų paskleidimas plačios pjaunamosios paliktame ražienos ruože.

Kombainų su 10,6 m ir platesne pjaunamąja bei talpesniu kaip 10 500 l grūdų bunkeriu varančiojo tilto apkrova ir dirvos suspaudimas viršija leistiną ribą, nors naudojamos plačios (1,05 m) varančiųjų ratų padangos, sumažinamas oro slėgis jose (1,2 bar). Išeitis - pusiau vikšrinė važiuoklė. Universaliausia yra Claas Lexion 700 važiuoklė, nes ji sklandžiai kopijuoja dirvos nelygumus, stabili kelių posūkiuose. Vidutinio laidumo kombainams pakaks dviejų varančiųjų tiltų.

Variklis yra svarbiausia kombaino dalis. Jo galia bet kuriomis pjūties sąlygomis turi užtikrinti stabilų technologinį procesą ir neviršyti leistinų aplinkos taršos ribų. Mūsų sąlygomis mažo laidumo kombaino pjaunamosios pločio metrui turi tekti 45 AG, laidžių klavišinių kombainų - 50, o hibridinių ir ašinių - 55 AG. Variklio valdymo automatinė sistema turi taip veikti, kad kombainui važiuojant tuščiąja eiga būtų sumažintas variklio sukimosi dažnis. Naują kombainą patartina įsigyti su varikliu, kuris tenkina griežtesnius gamtosaugos reikalavimus. Ateityje kombainų mechanines, o dalį ir hidraulinių pavarų pakeis elektros pavaros. Tada bus galima padidinti kuliamosios plotį ir jos laidumą.

L. Špokas

Mano ūkis, 2012/01