MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/01
Apie slėgį traktoriaus padangose
  • A. Kirka
  • Mano ūkis

Kokią naudą teikia kruopštus slėgio padangose reguliavimas ir kada teisingai parinktas slėgio dydis gali pakeisti traktoriaus balastinius svorius? Kad būtų galima atsakyti į šiuos klausimus, Miuncheno technikos universitete buvo atlikti tyrimai.

Labai dažnai į slėgį traktoriaus padangose ar į balastinius svorius nekreipiama dėmesio arba šių veiksnių įtaka vertinama skeptiškai. O būtent dėl to traktorius negali realizuoti savo potencinių galimybių. Mašina daugiau buksuoja, mažėja jos traukos galia. Kad sumažėtų traktoriaus buksavimas ir padidėtų traukos galia, dažnai montuojami papildomi balastiniai svoriai.

Traukos galia. Kas tai?

Traukos galia nustatoma, traktoriaus greitį dauginant iš traukos jėgos. Esant pastoviai traukos galiai ir traktoriaus greičiui padidėjus dvigubai, traukos jėga dvigubai sumažėja. Faktinį traktoriaus greitį riboja galios nuostoliai, patiriami dėl varančiųjų ratų buksavimo ir riedėjimo pasipriešinimo:

§  didėjant traukos jėgai, didėja varančiųjų ratų buksavimas, todėl mažėja faktinis traktoriaus greitis;

§  didėjant riedėjimo pasipriešinimui, mažėja traktoriaus traukos jėga.

Traukos galia ir varančiųjų ratų buksavimas - tarpusavyje susiję veiksniai: be pirmojo nėra antrojo ir be antrojo nėra pirmojo. Varančiųjų ratų buksavimas paprastai neturėtų viršyti 15 proc., priešingu atveju intensyviai ardoma dirva.

Traktoriui važiuojant keliu riedėjimo pasipriešinimas tuo mažesnis, kuo didesnis slėgis padangose. Važiuojant dirva - atvirkščiai: kuo mažesnis slėgis padangose, tuo seklesnės vėžės ir mažesnis riedėjimo pasipriešinimas.

Miuncheno technikos universitete su Fendt Vario 936 traktoriumi atliktų bandymų rezultatai rodo, kad balastiniai svoriai visgi nėra geriausias sprendimas, leidžiantis sumažinti traktoriaus buksavimą. Visų pirma, technika su papildomais balastiniais svoriais labiau slegia dirvą, pažeidžia jos struktūrą, o gaunamas ekonominis efektyvumas - abejotinas.

Traktoriui dirbant nedideliu greičiu (pvz., atliekant pagrindines dirvos įdirbimo operacijas), traukos jėgą riboja padangų kontakto su dirva plotas. Varantieji ratai negali perduoti visos variklio išvystomos galios dėl to, kad dirva „pajėgi" realizuoti tik tam tikro dydžio varančiąją jėgą. Norint padidinti dirvos „pajėgumą", reikia gerinti varančiųjų ratų ir dirvos sukibimo sąlygas.

Vienas iš būdų ratų sukibimui su dirva pagerinti - naudoti balastinius svorius. Jie padidina traktoriaus slėgį į dirvą ir sudaro galimybę padidinti traukos jėgą dėl geresnio varančiųjų ratų sukibimo su dirva. Priklausomai nuo balastinių svorių tvirtinimo būdo ir jų masės, traukos galia gali būti padidinta iki 15 proc. Šis traktoriaus varančiųjų ratų sukibimo jėgos su dirva didinimo būdas turi labai svarbų trūkumą - visuomet išlieka pavojus pernelyg daug suslėgti dirvą, pažeisti jos struktūrą dideliame gylyje (gerokai giliau negu ji purenama) ir sumažinti dirvos produktyvumą.

Visiškai kitokie rezultatai gaunami traktoriui dirbant didesniu kaip 15 km/val. greičiu. Pavyzdžiui, ražienoje traktoriaus traukos galią riboja variklio galia. Tai reiškia, kad beveik visa traktoriaus variklio galia yra paverčiama traukos galia. Remiantis bandymų rezultatais, traktoriui dirbant belaipsnio greičio reguliavimo režimu, variklis buvo apkrautas beveik 100 proc. Papildomi balastiniai svoriai, suprantama, negalėjo duoti papildomo efekto - juk ir taip variklio galia išnaudojama 100 proc. Taigi, ar bus gautas teigiamas efektas naudojant papildomus balastinius svorius ar ne - priklauso nuo traktoriaus darbinio greičio.

Mažesnis slėgis padangose - didesnė traukos galia

Mažinant slėgį traktoriaus padangose, didėja padangų kontakto su dirva plotas. Tai reiškia, kad traktoriaus svoris pasiskirsto didesniame dirvos plote, todėl ratų slėgio į dirvą jėga sumažėja. Tad varantieji ratai mažiau „grimzta" į dirvą, sumažėja vėžių gylis bei traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėga. Taip pat sumažėja ir galia, naudojama dirvai suslėgti.

Didėjant padangų kontakto su dirva plotui, gerėja padangų sukibimo su dirva sąlygos, todėl susidaro galimybė realizuoti didesnę traukos galią.

Tinkamo slėgio padangose nauda

Bandymai buvo vykdomi traktoriui dirbant dviem greičiais (8 ir 15 km/val.) ir esant maksimaliam variklio sukimo momentui. Slėgis traktoriaus padangose buvo keičiamas nuo 0,6 iki 1,6 bar dirbant lauke ir nuo 0,8 iki 2,4 bar važiuojant keliu. Bandymų metu apkraunant traktorių papildomais svoriais buvo nustatomas ir atitinkamas slėgis padangose. Bandomajame traktoriuje priekinės padangos 600/70 R34, o užpakalinės - 710/75 R42. Bandymų rezultatai parodė, kad uždėjus papildomus svorius ir nenustačius reikiamo slėgio padangose bei neįvertinus darbinio greičio, galios nuostoliai sudarė nuo 5 iki 15 proc. Taigi, galima teigti, kad svarbiausia - tinkamas slėgis padangose.

Geriausi traktoriaus traukos rodikliai gaunami tik tuomet, kai balastinių svorių dydis ir slėgis padangose parenkamas įvertinant ir darbinį greitį.

Ar įmanoma atsisakyti balastinių svorių, nustatant tik tinkamą slėgį padangose? Taip, įmanoma. Bandymų rezultatai rodo, kad visiškai nenaudojant balastinių svorių, bet parenkant tinkamą slėgį padangose gaunama didesnė traukos galia. Diagramoje matyti, kad tinkamai nustačius slėgį padangose gaunamas toks pats efektas kaip ir naudojant 1 250 kg masės balastinį svorį. Panašus efektas gautas ne tik esant 8, bet ir 15 km/val. darbiniam greičiui.

Balastiniai svoriai ir slėgis padangose - du paprasčiausi būdai traukos galiai padidinti. Kokį balastinį svorį ir kokį slėgį padangose reikia nustatyti, priklauso dar ir nuo darbinio greičio.

Jeigu traukos galia nepakankama dėl pernelyg mažo padangų ir dirvos kontaktinio ploto, tuomet reikia mažinti slėgį padangose ir didinti balastinį svorį. Tačiau negalima pamiršti apie pernelyg didelį dirvos suslėgimą (dėl balastinių svorių).

Jeigu traukos galią riboja variklio galia, pvz., esant didesniems darbiniams greičiams, tuomet reikia mažinti slėgį padangose. Tai leidžia sumažinti traktoriaus galios nuostolius riedėjimui.

Mažo slėgio padangose trūkumas - ribotas greitis traktoriui važiuojant keliu (10-15 km/val.), nes blogėja valdomumas bei didėja padangų susidėvėjimas.

Blogiausi rezultatai bus tuomet, kai traktorius dirbs su vienodo svorio balastais ir esant pastoviam slėgiui padangose.

A. Kirka

Mano ūkis, 2012/01