MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/12
Telyčių auginimas – investicija į ateitį
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Vienas iš rodiklių, lemiančių gyvulininkystės ūkio veiklos rezultatus, yra auginamų telyčių skaičius. Išskirtinis dėmesys tik jų priesvoriui ir ankstyvas sėklinimas dažnai nepateisina lūkesčių. Pieno ūkyje reikėtų planuoti ne tik būsimus primilžius, bet ir numatyti nuostolius dėl galimo pirmaveršių brokavimo ar jauniklių netekčių.

Svarbiausi telyčių auginimo rodikliai yra amžius ir svoris pirmojo sėklinimo metu bei vidutinis priesvoris per parą. Kiekvienos bandos šeimininkas, priklausomai nuo šėrimo ir laikymo sąlygų, turėtų atsižvelgti į galimas šių rodiklių kombinacijas, jų privalumus ir trūkumus. Tai padėtų numatyti realius, ekonominiais skaičiavimais pagrįstus tikslus.

Moksliniai tyrimai

Tinkamiausią telyčių auginimo variantą logiška būtų pasirinkti, apskaičiuojant numatomą pelną už pirmos laktacijos produktyvumą per 305 dienas. Be to, nereikėtų pamiršti išlaidų bandai atnaujinti ir galimų nuostolių dėl pirmaveršių brokavimo. Renkantis telyčių auginimo schemą, ne mažiau svarbu, kokie reprodukcijos parametrai, koks atvestų veršelių mirtingumas, ar būta veršiavimosi komplikacijų.

Siekiant išsiaiškinti efektyviausią telyčių auginimo variantą, vienoje Vokietijos gyvulininkystės įmonėje atlikti moksliniai tyrimai. Į ketverius metus trukusius bandymus įtraukta 18 bandų. Gyvulių skaičius, priklausomai nuo atrankos rodiklio, svyravo nuo 8 699 iki 14 998. Pirmojo sėklinimo metu telyčių amžius svyravo nuo 14,1 iki 17,7 mėn. (vidurkis 15,6 mėn.), svoris - nuo 396 iki 446 kg (vidurkis 418 kg), vidutinis paros priesvoris siekė 801 g (nuo 753 iki 882 g). Telyčios pagal amžių ir svorį pirmojo sėklinimo metu buvo suskirstytos į 4 grupes: 12-14 mėn. (360-390 kg svorio); 14,1-16 mėn. (391-420 kg); 16,1-18 mėn. (421-450 kg); vyresnės kaip 18 mėn. (daugiau kaip 450 kg svorio). Pirmosios laktacijos produktyvumas vertintas pagal perskaičiuoto bazinių rodiklių (pieno riebumas - 4 proc., baltymingumas - 3,4 proc.) pieno kiekį.

Didesni priesvoriai - daugiau pieno

Pirmosios laktacijos produktyvumą lemia daug veiksnių. Didesnės įtakos turi ne amžius pirmojo sėklinimo metu, o telyčios svoris ir vidutinis paros priesvoris iki apsėklinimo. Iš pirmaveršių, sėklintų ankstyvame amžiuje (12-14 mėn.), per pirmąją laktaciją primelžta 242 kg pieno daugiau negu iš tokio paties svorio telyčių, kurios buvo apsėklintos vyresnės.

Jaunesnių telyčių priesvoriai iki apsėklinimo buvo didesni. Iš didžiausio svorio (450 kg ir daugiau) telyčių per pirmąją laktaciją primelžta net 8 924 kg pieno. Tai beveik pusė tonos (496 kg) daugiau negu iš tų, kurios iki apsėklinimo svėrė apie 390 kg. Didžiausių priesvorių grupės telyčių produktyvumo rodikliai buvo taip pat didžiausi.

 

Reprodukcijos rodikliai ir išliekamoji vertė

Pieno ūkio ekonomikai ne mažiau svarbus veiksnys yra gyvulių išliekamoji vertė. Nuo jos priklauso išlaidos bandai pakeisti. Deja, po pirmos laktacijos daugiausiai svėrusių (per 450 kg) telyčių išbrokuota 30,2 proc., t. y. 5,1 proc. daugiau negu iki 420 kg svėrusių telyčių. Dažniausiai išbrokuojamos pernelyg mažo svorio telyčios, apsėklintos vėlesniuoju amžiaus tarpsniu (kai vidutiniai paros priesvoriai būna mažesni 700 g), ir didelio svorio anksti apsėklintos telyčios, kurių vidutiniai paros priesvoriai didesni kaip 900 g. Tai patvirtina, kad kraštutinumai, pasirenkant telyčių auginimo strategiją, neatsiejami nuo rizikos. Vertingiausios po pirmos laktacijos ir tinkamos bandai formuoti buvo lengvos bei vidutinės svorio kategorijos telyčios, kurių priesvoriai buvo vidutiniai.

Pats didžiausias apvaisinimo indeksas (1,72) buvo telyčių, kurios apsėklintos 12-14 mėn. amžiaus. Laikotarpis nuo pirmojo sėklinimo iki apvaisinimo truko vidutiniškai 27,3 dienos. Vyresnėms kaip 18 mėn. telyčioms apvaisinti prireikė atitinkamai 0,18 sėklinimo  ir 7,2 dienos mažiau. Palyginti su ne taip intensyviai auginamu prieaugliu, telyčių, kurios per parą priaugdavo po 900 g, apsėklinimo indeksas buvo 0,08 karto didesnis, todėl ir servis periodas truko 3,4 dienos ilgiau. Geriausi reprodukcijos rodikliai buvo tų telyčių, kurios apsėklintos vyresnės, o paros priesvoriai buvo vidutiniai ar net mažesni už vidutinius.

Veršiavimosi problemos - neišvengiamos

Veršiavimosi komplikacijos, negyvi jaunikliai, didelis atvestų veršių mirtingumas turi tiesioginės įtakos gyvulininkystės įmonės rentabilumui. Ryšį tarp telyčių amžiaus pirmojo sėklinimo metu ir atvestų negyvų jauniklių patvirtina statistiškai patikimi tyrimo rezultatai.

Jaunos, 12-14 mėn. amžiaus apsėklintos telyčios 4,8 proc. dažniau atvesdavo negyvus veršius (mirtingumas 12,1 proc.), joms 3,1 proc. dažniau kildavo veršiavimosi komplikacijų (18,7 proc.) negu toms, kurios apsėklintos 18 mėn. amžiaus.

Didelis palikuonių mirtingumas ir problemos veršiuojantis (atitinkamai 2,7 proc. ir 3,4 proc.) pastebėtos ir telyčioms, kurių paros priesvoriai palyginti dideli. Lengviausiai veršiavosi vyresnės telyčios, kurios iki apsėklinimo buvo lengvos ar vidutinės svorio kategorijos.

Būsimo pelno aritmetika

Norėdami palyginti įvairių auginimo schemų finansines perspektyvas, tyrimo autoriai pagal telyčių amžių pirmojo sėklinimo metu ir svorio kategoriją sudarė 16 galimų ribinio pelno kombinacijų. Ribinis pelnas ir ribinės pajamos (bazinio pieno kiekis (kg) per pirmąją laktaciją padaugintas iš pieno kainos (28 eurocentai/kg)) lemia, kokio dydžio investicijas ūkis galės skirti bandai atnaujinti. Taip pat svarbu atsižvelgti į fiziologinius bandos rodiklius: ● telyčių paros priesvorius, kurie tiesiogiai atspindi organizmo energijos ir pašaro poreikį; ● servis periodo trukmę; ● išbrokavimo laipsnį ir kitus.

Didžiausią ribinį pelną (50 EUR/vienai telyčiai) galima gauti, sėklinant 12-14 mėn. amžiaus telyčias, sveriančias 360-450 kg. Vidutiniai statistiniai jų rodikliai: ● amžius pirmojo sėklinimo metu - 13,4 mėn.; ● amžius veršiavimosi metu - 23,5 mėn.; ● svoris iki pirmojo sėklinimo - 400 kg; ● vidutinis paros priesvoris - 885 g; ● pieno produktyvumas per pirmąją laktaciją (305 d.) - 8 730 kilogramų.

Pelningiausia sėklinti 14,1-16 mėn. amžiaus telyčias, sveriančias 391-450 kg. Šios grupės gyvulių rodikliai: ● amžius pirmojo sėklinimo metu - 15 mėn.; ● amžius veršiavimosi metu - 25 mėn.; ● svoris iki pirmojo sėklinimo - 420 kg; ● vidutinis paros priesvoris - 830 g; ● pieno produktyvumas per pirmąją laktaciją (305 d.) - 8 700 kg. Minėtų grupių telyčių auginimas pelningas dėl didelio produktyvumo ir mažų sąnaudų bandai atnaujinti. Mokslininkai pastebėjo, kad neblogų rezultatų pasiekiama, sėklinant visas telyčias, sveriančias 450 kg, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

Blogiausi ekonominiai rodikliai gauti mažo ir vidutinio svorio telyčių, kurios apsėklintos vyresnio amžiaus. Nors sėklinimo metu jos svėrė apie 400 kg, amžius svyravo apie 18,3 mėn., o vidutinis paros priesvoris siekė 653 g, per pirmąją laktaciją iš jų primelžta 8 400 kg bazinių rodiklių pieno. Tokie gyvuliai sudarė 7 proc. visų tyrime dalyvavusių telyčių.

Kokį auginimo variantą pasirinkti?

Universalios bandai atnaujinti auginamų jauniklių schemos nėra, nes skiriasi gyvulininkystės ūkių sąlygos ir veiklos strategija. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad per pirmąją laktaciją produktyviausios tos telyčios, kurių vidutiniai paros priesvoriai iki apsėklinimo yra gana dideli (daugiau kaip 900 g). Tačiau būtent šios grupės gyvulių reprodukciniai rodikliai patys prasčiausi, jų daugiau išbrokuojama. Jei apsėklinamos jaunos greitai augančios telyčios, dažnesnės veršiavimosi komplikacijos, didesnis jauniklių mirtingumas.

Jeigu ūkyje taikoma intensyvi auginimo strategija, pirmą kartą telyčias siūloma sėklinti 13,5 mėn. amžiaus ir sveriančias apie 400 kg. Vidutiniškai per parą jos turėtų priaugti apie 885 g. Šios grupės gyvulių reprodukciniai rodikliai gana prasti, o atvestų negyvų veršių skaičius didesnis negu bandos vidutinis. Tačiau šios telyčios per pirmąją laktaciją būna palyginti produktyvios, retai išbrokuojamos.

Taikant itin intensyvaus auginimo strategiją, pirmą kartą telyčias siūloma sėklinti apie 15 mėn. amžiaus ir sveriančias 450 kg. Vidutinis jų priesvoris per parą turėtų siekti apie 830 g. Nors šios grupės telyčių pirmosios laktacijos produktyvumas gana didelis, tačiau jos dažniau išbrokuojamos, nemažas veršių mirtingumas.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad telyčių auginimo ir sėklinimo strategija turi įtakos viso karvės gyvenimo produktyvumui. Produktyviausios būna tos karvės, kurios būdamos telyčiomis per parą priaugdavo 800-900 gramų.

Mano ūkis, 2011/12