MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/10
Šilauogių auginimo patirtis – Lietuvos ūkininkams
  • R. Daubaras, L. Česonienė
  • Mano ūkis

Sodinių šilauogių plantacinio auginimo verslas - ypač sparčiai Europoje ir pasaulyje besiplėtojanti ūkio šaka. Šilauogių uogų maistinė vertė lemia didėjančią jų paklausą, aukštą realizavimo kainą ir dar platesnio jų panaudojimo perspektyvas.

Naujų šilauogynų veisimas, taikant pažangiausias tehnologijas, atveria kelią ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio rinką ir suteikia galimybes ūkininkams, pasirenkantiems netradicines ūkininkavimo šakas, gauti didelį pelną. Lietuvoje jau yra įveistos kelios didesnės šilauogių plantacijos, ūkininkai realizuoja šviežias uogas Lietuvos ir kaimyninių valstybių rinkoje.

Siekiant populiarinti šilauogių auginimo verslą ir kuo plačiau supažindinti Lietuvos ūkininkus su jo specifika, Vytauto Didžiojo universitetas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla" veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida" įgyvendina projektą „Naujausių mokslo žinių ir pažangiausių technologijų taikymas įrengiant sodinių šilauogių pramonines plantacijas ir ūkininkaujant jose".

Projekto tikslas - dviejuose parodomuosiuose sodinių šilauogių bandymuose (plantacijose), įrengtuose pagal naujausių mokslo žinių ir technologijų reikalavimus, pademonstruoti naujų, Lietuvos klimato sąlygomis tinkamiausių auginti sodinių šilauogių veislių agrobiologinių savybių ir priežiūros skirtumus bei pažangias plantacinio sodinių šilauogių auginimo technologijas. Svarbiausi technologiniai darbai - apsaugoti šilauoges nuo šalnų, taikyti apsaugos priemones nuo ligų ir kenkėjų, tinkamai genėti, laistyti, tręšti.

Projektas realizuojamas ūkininko Vlado Letuko ūkyje Žvilių kaime Šilalės rajone. Parodomosioms plantacijoms skirti laukai pirmiausia buvo nupurkšti herbicidu Roundup. Vėliau numatytame plote iškasti 1 m pločio ir 0,7 m gylio grioviai, kurie užpildyti kraikinių durpių ir spygliuočių pjuvenų mišiniu. Pirmajame 1 ha ploto parodomujų bandymų lauke, padalintame į tris lygias dalis, pasodinta po 810 vnt. šilauogių sodinukų. Pasirinktos trys Lietuvos sąlygomis labai gerai augančios ir derančios šilauogių veislės: Patriot, Northland ir Bluegold. Tame pačiame lauke dar pasodinta 16 perspektyvių šilauogių veislių parodomoji kolekcija.

Antrajame 0,5 ha ploto lauke įrengta tokia pat plantacija, o laukas padalintas į dvi dalis. Vienoje dalyje įrengtas ekologinio auginimo parodomasis bandymas (tarpueiliai užsėti baltaisiais dobiliukais), o kitoje - pagal tradicines technologijas auginamų šialuogių plotas. Eilėse augalai pasodinti kas 1,2 m, tarpueiliai - 4 m pločio. Viename lauke auginant šilauoges ir ekologiškai, ir tradiciškai, bus nesunku palyginti auginimo būdų įtaką uogakrūmių augimui ir derėjimui.

Lietuvos ūkininkai, Žemės ūkio rūmų specialistai seminaruose bei lauko dienose mokomi, kaip įsirengti sodinių šilauogių plantacijas, kaip taikyti pažangias šių uogų priežiūros technologijas, gauna išsamią mokslinę, demonstraciniais bandymais pagrįstą informaciją. Numatyta, kad per projekto vykdymo laikotarpį, iki 2013 m. vasario mėnesio, ne mažiau kaip 200 ūkininkų bus supažindinti su plantacinio šilauogių auginimo naujovėmis ir bent 40 jų, tikimasi, pritaikys naująsias technologijas ar jų fragmentus savo ūkiuose.

R. Daubaras, L. Česonienė

Mano ūkis, 2011/10