MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/08
Kombainų gamintojų prioritetas – konstrukcija
  • L. Špokas
  • Mano ūkis

Pastaruoju metu visi kombainų gamintojai didžiausią dėmesį skiria automatiniam technologinio proceso valdymui, tačiau ne mažiau svarbu atnaujinti ir kitus mašinos mazgus.

Tęsinys, pradžia „Mano ūkis" Nr. 7

Valytuvas

Grūdų kokybė bunkeryje ir ražienoje išbarstytų grūdų kiekis priklauso nuo valytuvo konstrukcijos ir technologinių parametrų. Visų kombainų valytuvą sudaro laiptuota kratomoji lenta (1), viršutinis (2) ir apatinis (3) žvyniniai sietai, varpų (4) ir grūdų (5) sraigės ir ventiliatoriai (8). Tačiau kiekvienas kombainų gamintojas tobulina valytuvo konstrukciją, nes jis riboja mašinos laidumą. Valytuvuose įrengiami sekciniai ventiliatoriai, sietai su kintamų matmenų žvynais ir didesne sietų švytavimo amplitude. Kombainuose Claas Lexion 770 kratomoji lenta ir apatinis žvyninis sietas švytuoja priešinga kryptimi viršutiniam sietui.

Claas kombainuose montuojami trijų tipų valytuvai. Mažo laidumo kombainuose įrengiami klasikiniai valytuvai su mentiniu ventiliatoriumi, vienu pagrindiniu ortakiu, rankine tarpų tarp sietų žvynų valdymo sistema. Laidžiuose valytuvai tobulesnės konstrukcijos.

Naujausio valytuvo kratomoji lenta (1) yra šešių sekcijų. Javapjūtės metu kiekvieną plastikinę sekciją galima ištraukti pirmyn ir nuvalyti, tai reikėtų atlikti ir po rapsų nuėmimo. Kratomosios lentos gale yra pirštiniai ardeliai. Periodiškai reikia pašalinti tarp jų užstrigusius šiaudgalius. Krentančios nuokulos pro ardelius ir nuo jų patenka į papildomu ortakiu (7) pučiamą oro srautą, kurio greitį ir kryptį galima keisti. Jet Stream valytuve papildomas ortakis (10) yra ilgesnis, lenktas ir kintamo skerspjūvio. Jo pradžioje oro srautas suspaudžiamas, išlyginamas, o gale jam leidžiama išsiplėsti. Oro srautas patenka į 150 mm aukščio tarpą tarp kratomosios lentos galo ir trumposios kratomosios lentos (9). Nuokulų skrajas priemaišas ir šiaudgalius oro srautas pakelia aukštyn, juos išsklaido ir neša virš viršutinio sieto. Grūdai byra ant viršutinio sieto ir pro jį. Naujojo valytuvo sietų plotas yra 0,4 m2 didesnis už įprastinio. Viršutinio sieto gale yra grūdų nuostolių jutikliai, kuriuos periodiškai reikia švelniai nuvalyti. Grūdai nuo jutiklių paviršių grąžinami į perkūlimo sistemą.

Valytuvo veikimas labai susijęs su ventiliatorių pučiamu oro srautu ir jo tolygiu paskirstymu po sietais. Mažo laidumo kombainuose yra vienos ar dviejų dalių išcentriniai mentiniai ventiliatoriai su vienu ortakiu. Kombainuose Claas Lexion 750/740/670 yra trijų sekcijų ir 6 rotorių, o Claas Lexion 770 - keturių sekcijų ir 8 rotorių ventiliatoriai.

Labai laidžiuose kombainuose valytuve tarp sietų žvynų nustatomi didesni tarpai, todėl ventiliatoriai turi tiekti daugiau oro, kad sietų tarpžvyniuose oro srovelių greitis ne sumažėtų, o net padidėtų. Ventiliatorių sukimosi dažnis keičiamas iš kabinos valdomu variatoriumi nuo 640 iki 1 660 arba nuo 700 iki 1 600 min.-1 Nuimant sėklažoles, kombaine Claas Lexion 770 (kituose užsakius) pavaros diržą perkėlus ant kito skersmens skriemulių, ventiliatoriaus sukimosi dažnis keičiamas nuo 340 iki 900 min.-1 Patyrę kombainininkai įprastinio valytuvo ventiliatoriaus pagrindiniame ortakyje gali keisti pučiamo oro srauto kryptį. Daugiau oro reikia nukreipti į sieto pradžią, kai nuimami drėgni augalai arba kai ant sieto pradžios patenka daug pelų ir šiaudgalių. Pradinėje padėtyje kreipikliai turi būti lygiagretūs ortakio dugnui.

Kombainininkai stengiasi į bunkerį surinkti švarius grūdus. Paprasčiausiai tai pasiekiama privėrus apatinį sietą. Tada nuo jo dalis grūdų perkuliami. Dėl to daugiau jų sužalojama. Kai apatinio sieto gale yra jutiklis (11), kompiuterio ekrane matyti, kokia dalis grūdų perkuliama. Jei jutiklio nėra, kabinoje galima vizualiai stebėti iš varpų elevatoriaus į viršutinę sraigę byrančius grūdus. Nuimant netolygiai subrendusius rapsus į bunkerį byra ankštarų dalys. Kai vietoje apatinio žvyninio sieto įrengiamas štampuotas su 4,5 arba 7 mm apvaliomis skylutėmis sietas, ankštaros nukreipiamos pakartotiniam perkūlimui. Nuimant žirnius ir kvietrugius galima įdėti plokščią sietą.

Šiaudų smulkintuvas, pelų skleistuvai ir grūdų bunkeris

Šiaudų smulkintuvas - bene labiausiai keičiama kombaino dalis, nes ieškoma būdų, kaip vėjuotą dieną tolygiai paskleisti daugiau kaip 9 m plotyje susmulkintus šiaudus, o svarbiausia sumažinti šiaudų smulkinimo galios sąnaudas. Šiaudų smulkinimo kokybė priklauso nuo ant rotoriaus (1) pritvirtintų peilių (2) skaičiaus, rotoriaus sukimosi dažnio, priešpeilių (5) ir dugno (8) padėties. 

Nuimant javus rotoriaus sukimosi dažnis nekeičiamas. Claas Lexion kombainuose smulkinimo rotorius sukamas 3 387 min.-1, o Claas Tucano - 3 557 min.-1 dažniu. Prie rotoriaus pritvirtintų peilių skaičius priklauso nuo kombaino kuliamosios pločio ir šiaudų smulkintuvo konstrukcijos. Kuo daugiau prie rotoriaus pritvirtinta aštrių abipusiai dantytų peilių, tuo smulkesnė šiaudų pjaustinio sudėtis.

Šiaudų susmulkinimas priklauso ir nuo atraminės plokštelės (3) padėties. Tarpas tarp jos briaunos ir ištiestų rotoriaus spindulio kryptimi peilių galų turi būti 5 mm. Mažesnį tarpą palikti pavojinga, nes rotorius šiek tiek švytuoja. Kai tarpas didesnis, stringa smulkinami šiaudai, didėja galios sąnaudos. Darbo metu periodiškai reikia patikslinti plokštelės padėtį. Atlaisvinus plokštelės tvirtinimo varžtus (4) ji pastumiama reikiama kryptimi. Varžtai turi būti gerai priveržti. Kai plokštelės briauna nudyla, ji keičiama nauja.

Šiaudų susmulkinimui įtakos turi ir priešpeilių (3) padėtis. Kuo daugiau jie pasukti rodyklės A kryptimi, tuo smulkesnis pjaustinys. Tačiau šiaudams smulkinti reikia daugiau galios. Todėl javapjūtės pabaigoje, kai šiaudai trapūs, priešpeilius reikia pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi (padėtis B). Nudilus priešpeilių ašmenims, jie apverčiami galios sąnaudoms sumažinti. Galima įsigyti šiaudų smulkintuvą su keičiamos padėties dugnu (7). Jį pasukus rodyklės D kryptimi šiaudai dugnu slenka lėčiau, labiau susmulkinami.

Vokiški kombainai susmulkintus šiaudus paskleidžia ražienoje keliais būdais. Sukamas šiaudų smulkintuvo rotorius sudaro oro srautą. Kreipikliai (2) šiaudų pjaustinį paskleidžia ražienoje. Kreipiklių padėtis keičiama iš kabinos elektromechanine pavara (1). Kai kombaino pjaunamoji plati, pjaustinys paskleidžiamas ne visame pjaunamosios paliktame ražienos ruože. Plačiau šiaudų pjaustinį paskleidžia du pirštiniai rotoriai (3 ir 5), tarp kurių sumontuoti ir kreipikliai (4). Naujausių kombainų šiaudų pjaustinio paskleidimo sistema dar sudėtingesnė. Pelus atskirai paskleidžia du mentiniai-diskai (7). Jie sukami hidrauline pavara. Diskų sukimosi dažnis keičiamas hidraulinės sistemos reguliuojamu droseliu. Pelai gali būti paskleidžiami kartu su susmulkintais šiaudais. Užsakant kombainą reikia nurodyti pageidaujamo šiaudų smulkintuvo tipą ir papildomą įrangą.

Į pradalges galima kloti ir nesmulkintus šiaudus. Atjungus smulkintuvo pavarą ir pasukus kombaino galinės sienelės dangtį, uždengiamas smulkinimo būgnas. Tada nuo kratiklių klavišų ar iš rotorinių šiaudų separatorių krintantys šiaudai slysta dangčio ir skleistuvo gaubto paviršiumi ir krenta ant dirvos.

Kombainuose yra skirtingos talpos (nuo 4 000 iki 12 000 l) grūdų bunkeriai, tačiau grūdai iš bet kurios talpos bunkerio iškraunami per 2 min. Bunkerio talpa yra susieta su kombaino matmenimis, važiuokle ir variklio galia. Visuose bunkeriuose yra viena ar dvi iškrovimo sraigės, grūdų lygio jutikliai. Iškraunant drėgnus, labai užterštus grūdus, o ypač sėklažoles, bunkeryje susidaro skliautai.

 

Kombainų bunkeryje virš sraigės yra gaubtas. Tarpą tarp bunkerio dugno ir gaubto briaunų galima keisti. Jį būtina sumažinti nuimant normalaus drėgnio rapsus ir žirnius. Jeigu grūdai drėgni, tarpą reikia padidinti. Nuimant sėklažoles to nepakanka. Užsakius bunkeryje įtaisomas maišiklis.

Hidraulinis cilindras (3) stumdo bunkerio skersine kryptimi pirštų laikiklius, kurie ardo susidarančius skliautus.

Variklis ir važiuoklė

Kombainuose Claas montuojami Mercedes-Benz ir Caterpillar varikliai. Darbo metu variklių sukimosi dažnis būna maksimalus, o važiuojant ražiena ar keliu turi būti sumažintas. Važiuojant keliu, skirtingų variklių sukimosi dažnį sumažina automatinė valdymo sistema iki 1 800 arba iki 1 680 ar iki 1 540 min.-1 Jeigu to nedaro automatinė valdymo sistema, degalų padavimo valdymo rankenėlę reikia pastatyti į kitą padėtį. Tyrimais nustatyta, kad, keičiant kombaino Claas Lexion 560 važiavimo greitį žvyrkeliu nuo 1 iki 6 km val.-1, variklio degalų sąnaudos per valandą padidėja 2,42 l. Sumažinus variklio sukimosi dažnį nuo 2 170 iki 1 450 min.-1, jos sumažėja net 9,3 l. Variklio degalų sąnaudas galima taupyti ir nedirbant. Kombainui stovint ir varikliui sukantis maksimaliu dažniu (2 170 min.-1), išjungus visas technologines pavaras, valandinės degalų sąnaudos sumažėja 13,15±0,47 l, o sumažinus dar ir variklio sukimosi dažnį iki 1 200 min.-1 - dar 12,54±0,13 l. Taip per valandą galima sutaupyti 25,69±0,49 l degalų. Variklis sunaudoja daugiau degalų, kai netvarkinga degalų tiekimo sistema, nešvarus oro filtras, nenuvalytas radiatorius. Kasdien variklio priežiūrai reikia skirti išskirtinį dėmesį.

Galima įsigyti kombainą su ratine vienu varančiuoju tiltu, dviem varančiaisiais tiltais ir pusiauvikšrine važiuokle. Visų naujausių kombainų važiuoklės pavara hidrostatinė. Važiavimo greitis keičiamas kabinoje, perjungiant pavaras ir stumdant daugiaveiksmę svirtį, t. y. keičiant hidraulinio siurblio tiekiamą varikliui alyvos srautą. Maksimalus kombaino važiavimo greitis priklauso nuo važiuoklės konstrukcijos ir būna 20 arba 30 ar 40 km val.-1. Greičio mėgėjai suranda paslėptą būdą važiavimo greičiui padidinti. To nereikėtų daryti, nes pažeidžiami saugaus darbo reikalavimai, padidėja degalų sąnaudos.

Nelygioje ir drėgnoje dirvoje pusiauvikšrinė važiuoklė sklandžiai kopijuoja dirvos nelygumus, nepalieka gilių provėžų, sekliau suspaudžia dirvą. Tačiau ji brangi. Tad renkantis kombainą, reikia įvertinti ūkio laukų būklę ir nuspręsti, ar užtenka įsigyti kombainą su plačiomis varančiųjų ratų padangomis, ar reikia kombaino su dviem varančiaisiais tiltais. Antrasis tiltas veikia tik darbo metu. Jau galima įsigyti Michelin padangas, kuriose oro slėgį galima sumažinti iki 1,6 baro.

Kabina ir valdymo įtaisai

Naujausių kombainų kabina yra erdvesnė, joje gali būti ir du monitoriai (1 ir 2). Kompiuterio Cebis monitorius (1) taip pritvirtintas, kad kabinoje esantis mokinys ar ūkio specialistas galėtų stebėti ekrane duomenų kitimą. Kompiuterio Cemos (2) svarbiausia paskirtis - padėti kombainininkui parinkti racionalius technologinius parametrus. Kombainininkas gali „bendrauti" su kompiuteriu, tačiau galutinį sprendimą turi priimti jis. Kai kombaine yra GPS sistema, Cemos ekrane matyti kintantis važiavimo pėdsakas.

Jeigu įsigytame kombaine yra automatinė valdymo sistema, galima nustatyti pastovų važiavimo greitį. Tai įmanoma padaryti, kai laukas ilgas ir derlius mažai kinta. Galima nustatyti, kad į kombainą būtų tiekiamas pastovus javų srautas. Sistema kaitalios kombaino važiavimo greitį. Ir galiausiai galima susieti tiekiamą javų srautą su šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliais, kad nebūtų viršyta leistinoji jų riba.

L. Špokas

Mano ūkis, 2011/08